Blog

Elektroniczne księgi wieczyste – czym są i jak z nich korzystać?

17/02/2020

Sprawdzenie księgi wieczystej przed zakupem nieruchomości stanowi jedną z podstawowych czynności, która może uchronić nabywcę przed różnego rodzaju problemami. Dostęp do ksiąg wieczystych jest publiczny, co oznacza, że może je sprawdzić każdy. Są na to dwa sposoby. Oprócz tradycyjnego sposobu – w wydziale ksiąg wieczystych w odpowiednim sądzie rejonowym, możliwe jest skorzystanie ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Tam dostępne są tzw. elektroniczne księgi wieczyste.

Z tego artykułu dowiesz się:
– czym są elektroniczne księgi wieczyste;
– gdzie i jak znaleźć elektroniczną księgę wieczystą;
– jak uzyskać odpis, wniosek lub zaświadczenie z księgi wieczystej.

Elektroniczna księga wieczysta, to nic innego, jak przeniesiona z formy papierowej wersja tego dokumentu do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Swego czasu przeniesieniem ksiąg zajmowały się sądy rejonowe.

Elektroniczne księgi wieczyste: jak sprawdzić?

Przeglądanie ksiąg wieczystych jest możliwe na specjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów, dostępnej TUTAJ. Wszystkie dostępne publicznie treści można przeglądać bezpłatnie. Jednak, aby było to możliwe konieczne jest posiadanie numeru księgi wieczystej. Jeżeli takowego się nie posiada, warto skontaktować się z wydziałem ksiąg wieczystych w odpowiednim sądzie rejonowym, w celu jego uzyskania.

Samo przeglądanie elektronicznej księgi wieczystej jest dosyć proste. Po wejściu na stronę internetową należy wybrać opcję „Przeglądanie księgi wieczystej „, a następnie we wskazanym polu wpisać jej numer. To wystarczy do uzyskania dostępu do wybranej księgi.

Warto jednak wiedzieć, że poza samym przeglądaniem, użytkownicy mają możliwość uzyskania dokumentów. W takich przypadkach jest jednak konieczne dokonanie opłat według ustalonego cennika. Istnieją dwie możliwości otrzymania dokumentu:

  • w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku – przygotowany przez ministerstwo dokument nie może być zmieniony, tylko wydrukowany w takiej formie, w jakiej się go otrzymało. Każdy taki dokument posiada unikalny identyfikator wydruku oraz jest opatrzony informacją: „samodzielnie wydrukowany dokument posiada moc dokumentu wydawanego przez sąd bez zaopatrywania go w pieczęć urzędową i podpis upoważnionego pracownika”;
  • w wersji papierowej – aby uzyskać dokument w formie papierowej trzeba złożyć wniosek w formie online i wybrać wariant korespondencyjnego wydania dokumentu.

Elektroniczne księgi wieczyste: jakie dokumenty można uzyskać?

Jeśli chodzi o dokumenty, jakie można uzyskać, to Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pozwala na złożenie wniosku na wydanie takich dokumentów, jak:

  • wyciąg z księgi wieczystej;
  • odpis zwykły księgi wieczystej;
  • odpis zupełny księgi wieczystej;
  • zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej.

Wszystkie wymienione dokumenty, które zostaną wygenerowane przez system Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – mimo że nie posiadają urzędowych pieczęci oraz podpisów pracowników tychże urzędów – mają moc dokumentów wydawanych przez sąd.