Blog

Jak czytać księgę wieczystą i na co zwrócić szczególną uwagę?

28/02/2020

Księga wieczysta jest publicznym rejestrem, który zawiera najważniejsze informacje na temat stanu prawnego danej nieruchomości. Można się z niej dowiedzieć m.in. kto jest właścicielem nieruchomości, czy posiada ona współwłaścicieli, jakie są ewentualnie ograniczenia czy obciążenia finansowe. To właśnie dlatego przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji warto dokładnie sprawdzić księgę wieczystą. Nie wszyscy jednak wiedzą w jaki sposób ją czytać.

Z tego artykułu dowiesz się:
– czym jest księga wieczysta;
– jak zbudowana jest księga wieczysta;
– jak czytać księgę wieczystą.

Jak czytać księgę wieczystą? Odpowiedzi na to pytanie szuka wiele osób noszących się z zamiarem zakupu działki lub innej nieruchomości. Czytanie księgi wieczystej nie jest trudne, ale pod warunkiem znajomości znaczenia poszczególnych określeń, jakie się w niej znajdują.

Księga wieczysta nieruchomości: działy i najważniejsze informacje

Na łamach naszego bloga poruszyliśmy już kwestię związaną z księgami wieczystymi, a mianowicie z kwestią tego, gdzie można ją sprawdzić. Cały artykuł na ten temat jest dostępny TUTAJ. Jak można dowiedzieć się z tego tekstu, dostęp do ksiąg wieczystych jest publiczny. W praktyce oznacza to nic innego, jak to, że każdy ma do nich dostęp. Każda księga wieczysta składa się z czterech działów. Są to:

Dział I — informacje o nieruchomości;
Dział II — własność;
Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia
Dział IV – hipoteka.

Należy zaznaczyć, że Dział I księgi wieczystej jest podzielony na Dział I-O – „Oznaczenie nieruchomości” i Dział I-Sp – „Spis praw związanych z własnością”.

Jak czytać księgę wieczystą – Dział I-O – „Oznaczenie nieruchomości”

W tej sekcji znajdują się informacje adresowe i geodezyjne danej nieruchomości. Sprawdzając właśnie tę sekcje Działu I księgi wieczystej należy zweryfikować, czy znajdujące się tam dane adresowe pokrywają się z rzeczywistymi.

Jak czytać księgę wieczystą – Dział I-Sp – „Spis praw związanych z własnością”

Ta sekcja z kolei dotyczy praw przysługujących właścicielom albo użytkownikom wieczystym. W przypadku działek budowlanych, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zapisy związane ze służebnością przejazdu itp.

Jak czytać księgę wieczystą – Dział II – własność

Dział II księgi wieczystej zawiera szczegółowe informacje na temat właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego. Poza weryfikacją danych należy również upewnić się, czy – w przypadku, kiedy jest kilku współwłaścicieli – wszyscy wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości.

Jak czytać księgę wieczystą – Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia

Z racji tego, że w tym dziale księgi wieczystej umieszczane są informacje związane z ewentualnymi obciążeniami służebności gruntu czy też toczącymi się egzekucjami komorniczymi, im mniej ich jest, tym lepiej.

Jak czytać księgę wieczystą – Dział IV – hipoteka

Jak można się domyślać, w tym dziale znajdują się wszelkie kwestie związane z obciążeniem hipoteki nieruchomości. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że nie muszą one oznaczać problemów dla potencjalnego nabywcy. W IV dziale księgi wieczystej umieszczane są bowiem również wpisy dotyczące zakupu danej nieruchomości na kredyt.

Księgę wieczystą nieruchomości można znaleźć w wydziałach ksiąg wieczystych w sądach rejonowych albo na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby uzyskać wgląd do konkretnej księgi należy posiadać jej numer.