Blog

Jak sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości? Co należy wiedzieć?

27/12/2019

Księga wieczysta stanowi publiczny rejestr, który określa stan prawny danej nieruchomości. W praktyce oznacza to, że w rejestrze znajdują się wszystkie ważne informacje dotyczące nieruchomości m.in. kto jest jej właścicielem oraz czy nieruchomość ma współwłaściciela. Poza tym w księdze wieczystej można znaleźć informacje o wszelkich ograniczeniach i ewentualnych obciążeniach finansowych. Właśnie z tego względu sprawdzenie księgi wieczystej powinno stanowić podstawową czynność przed dokonaniem zakupu nieruchomości.

Z tego artykułu dowiesz się:

– czym jest księga wieczysta i jakie zasady ją charakteryzują;
– jakie informacje można znaleźć w księdze wieczystej;
– jak sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości.

Sprawdzając zapisy znajdujące się w księdze wieczystej działki czy innej nieruchomości można uniknąć dokonania felernego zakupu. Warto wiedzieć, że zapisy w niej mogą się zmieniać i dlatego wskazane jest jej sprawdzenie zarówno na etapie przymiarek do zakupu, jak również bezpośrednio przed dokonaniem transakcji.

Księga wieczysta – informacje i zasady

Księgi wieczyste są prowadzone dla takich nieruchomości jak: grunty, budynki i lokale. O tym, jakie informacje na temat nieruchomości można znaleźć w księdze wieczystej już wspomnieliśmy. Warto również wiedzieć kto jest zobowiązany do dokonania wpisu w księdze wieczystej. W przypadku każdej zachodzącej zmiany zobligowany jest do tego właściciel danej nieruchomości. Poza tym wpisu musi dokonać każdy nowy właściciel. Zarówno ten, który daną nieruchomość kupił, jak i ten, który nabył ją na drodze przyjętego spadku. Należy pamiętać również o tym, że jeżeli dokument ustanawiający prawo własności będzie sporządzony w całości w formie aktu notarialnego, to obowiązek dokonania wpisu przechodzi na notariusza uczestniczącego w procesie nabycia nieruchomości.

Jeśli chodzi o samo funkcjonowanie ksiąg wieczystych, to można wymienić trzy podstawowe zasady. Należą do nich:

  • zasada publicznego dostępu – oznacza, że każdy ma dostęp do ksiąg wieczystych. Dzięki tej zasadzie możliwość powoływania się na nieznajomość wpisów w danej księdze jest ograniczona;
  • zasada domniemania prawdziwości – każdy wpis w księdze wieczystej uważa się za zgodny ze stanem prawnym. Nie dotyczy to jednak wszystkich sekcji. Według sądów zasada ta ma zastosowanie tylko do do działu od II do IV ksiąg wieczystych;
  • rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – jest ona uregulowana w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019 r. poz. 2204). Ta zasada ma chronić kupującego nieruchomość od osoby, która jest wpisana do księgi wieczystej jako właściciel, a w rzeczywistości okazuje się, że nim nie jest.

Jak sprawdzić księgę wieczystą działki i innych nieruchomości?

„Gdzie sprawdzić księgę wieczystą?” – to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby, które mają świadomość, że sprawdzenie księgi wieczystej nieruchomości jest konieczne, ale nie wiedzą jak tego dokonać. Możliwości są dwie:

  • sprawdzenie księgi wieczystej w sądzie rejonowym – jest to możliwe w wydziale ksiąg wieczystych;
  • sprawdzenie księgi wieczystej na stronie internetowej – należy wejść na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości i postępować według instrukcji.

Aby móc sprawdzić księgę wieczystą konieczne jest posiadanie jej numeru. I właśnie często z tym jest największy problem. Aby uzyskać numer księgi wieczystej można zgłosić się do odpowiedniego sądu rejonowego z prośbą o jego uzyskanie, ale nie zawsze musi ona zostać spełniona. Chodzi bowiem o kwestie wykazania interesu prawnego do danej nieruchomości. A jeśli nie jest się jej właścicielem, to raczej trudno go wykazać. W uzyskaniu numeru księgi wieczystej może również pomóc Powiatowy Ośrodek Geodezyjno Kartograficzny, ale i w tym przypadku konieczne jest wykazanie interesu prawnego. Inną możliwością uzyskania numerów księgi wieczystej są serwisy internetowe, które pozwalają na wyszukiwanie numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości.

Alternatywne Biuro Nieruchomości świadczy usługi związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości, takie jak: założenie księgi wieczystej, wpisy w księdze wieczystej czy sprostowanie wpisów w księdze wieczystej.