Blog

Jak wybudować dom na działce rolnej nie będąc rolnikiem? Jak wygląda to w praktyce?

22/05/2019

Czy można wybudować dom na działce rolnej? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest łatwa, ponieważ zależy to od wielu czynników. W jednym z naszych ostatnich artykułów poruszyliśmy kwestię zakupu działki rolnej przez osoby nie będące rolnikami. Pozostając w temacie, tym razem postanowiliśmy poruszyć równie interesujący dla osób noszących się z zamiarem zakupu działki i budowy na niej domu, temat tego kto i na jakich zasadach może wybudować dom na działce rolnej.

Poruszając kwestię budowy domu na działce rolnej nie można pominąć zmian w ustawie o obrocie ziemią 2016. Jest ona bezpośrednio związana z możliwościami zakupu gruntów rolnych zarówno w przypadku rolników, jak i osoby nimi nie będącymi. Więcej na ten temat napisaliśmy we wspomnianym już artykule, z którym warto się zapoznać.

Działka rolna: jak wybudować dom?

Większych problemów z wybudowaniem domu na działce rolnej nie powinny mieć osoby będące rolnikami. W takich przypadkach sprawa jest zazwyczaj stosunkowo prosta. Według przepisów rolnicy mają możliwość wybudowania budynku na gruncie rolnym pod warunkiem, że będzie to zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (o ile taki istnieje) albo uzyskają decyzję o warunkach zabudowy.

W tym pierwszym przypadku każdy planowany do wzniesienia budynek musi być zgodny z wszelkimi wymaganiami i zapisami w MPZP. Jeśli dana działka nie jest objęta miejscowym planem, to konieczne będzie trzeba przygotowanie i przedłożenie wniosku o warunki zabudowy. Należy go złożyć we właściwym organie władzy państwowej, najczęściej jest to urząd gminy. Więcej na temat samego procesu ubiegania się o warunki zabudowy pisaliśmy w artykule „decyzja o warunkach zabudowy w praktyce“. Dopiero po uzyskaniu warunków lub spełnieniu wymagań miejscowego planu należy udać się do architekta w celu sporządzenia projektu domu.

Budowa domu na działce rolnej przez nie-rolnika 2019

O ile w przypadku osób będących rolnikami sprawa jest prosta, o tyle dla tych, którzy rolnikami nie są już tak łatwo nie jest. Zatem jak wybudować dom na działce rolnej nie posiadając statusu rolnika? Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o o kształtowaniu ustroju rolnego działki rolne do 1 hektara i grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba nie będąca rolnikiem.

Mimo że ceny działek rolnych są niższe w porównaniu do gruntów budowlanych – a co za tym idzie, kuszące dla potencjalnych nabywców – to trzeba pamiętać o tym, że dodatkowymi kosztami w tym przypadku są sprawy związane z odrolnieniem działki. Proces odrolnienia działki jest niezbędny do tego, aby postawić na niej dom. Każdy kto chce go wybudować na gruncie rolnym musi liczyć się z tym, że poza kwestiami finansowymi odrolnienie wiąże się z szeregiem formalności i poświęconym czasem. Należy również mieć na względzie to, że nigdy nie ma gwarancji uzyskania pozwolenia na budowę.

Ze względu na specyfikę i złożoność formalności związanych z zakupem działek rolnych i budowaniem na nich domów warto tego typu sprawy omówić lub całkowicie powierzyć specjalistom.