Blog

Na co zwrócić uwagę planując zakup działki rekreacyjnej?

29/03/2022

Działki rekreacyjne zawsze miały swoich zwolenników, ale zwiększony popyt na tego typu grunty rozpoczął się wraz z wybuchem pandemii koronawirusa, czyli już około dwóch lat temu. Wiosną 2020 roku działki o przeznaczeniu pod rekreację cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a w związku z tym ich ceny wyraźnie wystrzeliły. Na przestrzeni kolejnych miesięcy sytuacja na rynku się unormowała, ale zapotrzebowanie na grunty rekreacyjne nadal jest duże. W niniejszym artykule podpowiadamy na co zwrócić uwagę na etapie poszukiwań i zakupu działki rekreacyjnej.

Z tego artykułu dowiesz się:

– czym jest działka rekreacyjna i jak definiują ją przepisy;
– w jaki sposób zweryfikować daną nieruchomość, aby jej zakup był bezpieczny;
– jakie możliwości daje działka rekreacyjna, co można na niej wybudować i w jaki sposób użytkować.

Działka rekreacyjna – czym jest i jak określają ją przepisy?

Mimo że większość osób raczej nie ma problemów z określeniem tego, czym jest działka rekreacyjna i jakie ma przeznaczenie, to w prawie budowlanym pojęcie „działka rekreacyjna” nie zostało w jednoznaczny sposób zdefiniowane. W związku z tym należy przyjmować powszechną definicję, która mówi, że „działka rekreacyjna”, to wszelkiego rodzaju grunty , które są przeznaczone pod zabudowę wypoczynkową lub letniskową. W przypadku tego typu nieruchomości najważniejszą kwestią dotyczącą zabudowy jest to, że nie są to działki przeznaczone pod budowę domów całorocznych. Poruszając kwestię działek rekreacyjnych warto podkreślić, że można wyróżnić ich dwa podstawowe rodzaje:

• samodzielne działki rekreacyjne;
• ROD – Rodzinne Ogródki Działkowe.

Jeśli chodzi podstawowe różnice między wymienionymi rodzajami działek, to przede wszystkim będą to kwestie dotyczące własności. W przypadku popularnych ROD-ów prawo do danej działki nabywa się poprzez zawarcie umowy dzierżawy z ROD (lub prawa do dzierżawy od innego działkowca), a nie na zasadzie sprzedaży prawa własności do działki. Poza tym różnice występują w zakresie możliwości zagospodarowania działki. ROD ma swoje zasady, których dzierżawcy muszą bezwzględnie się trzymać.

Jeżeli chodzi natomiast o przepisy dotyczące szeroko rozumianego zagospodarowania działek rekreacyjnych, to osoby noszące się z zamiarem budowy domu powinny zapoznać się z zapisami w art. 29 Prawa budowlanego. Tam znajdujemy informację mówiącą o tym, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

• wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej, rozumiany jako budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500m2 powierzchni działki.
• wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem działki rekreacyjnej?

Osoby noszące się z zamiarem zakupu działki rekreacyjnej często pytają o to, czy na takim gruncie będą mogły wybudować dom? A jeśli tak, to jak duży, w jakiej odległości od drogi oraz z jakimi ewentualnymi ograniczeniami? Odpowiedzi na tego typu pytania w każdym przypadku mogą być różne. Jeżeli dana działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, to właśnie on będzie zawierał wszystkie najważniejsze informacje. I to właśnie sprawdzenie MPZP powinno być pierwszym krokiem, jaki warto wykonać przed dokonaniem transakcji. Jeżeli okaże się, że dla danej działki planu nie ma, to wówczas trzeba złożyć wniosek o wydanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy w urzędzie właściwym dla danej nieruchomości.

Samo przeznaczenie działki to nie wszystko. Skoro ma być to miejsce przeznaczone głównie do wypoczynku i relaksu istotne będzie dokładne zapoznanie się z najbliższą okolicą oraz uzyskanie informacji na temat ewentualnych inwestycji w kolejnych latach. Chyba nikt nie chciałby przecież, by już po nabyciu działki okazało się, że w pobliżu powstaje droga szybkiego ruchu lub uciążliwy dla sąsiedztwa zakład przemysłowy.

Jeśli chodzi o kwestie formalne, to przed zakupem działki rekreacyjnej, tak samo jak przed nabyciem każdej innej nieruchomości, warto sprawdzić księgę wieczystą. Można to zlecić specjalistom lub sprawdzić samodzielnie. O tym, jak to zrobić pisaliśmy w tym artykule.

Poszukujesz działki rekreacyjnej w województwie lubelskim? Sprawdź dostępne oferty w naszej bazie nieruchomości!