Działka z domem w centrum Niemiec

Media i instalacje

Woda: ciepła - bojler elektryczny
Kanalizacja: miejska
Prąd: jest
Ogrzewanie: centralne

Dodatkowe informacje

Powierzchnia użytkowa: 113 m2
Wymiary: [m] 18mx85m
Kształt działki: nieregularny
Liczba pokoi: 3

Działka z domem w centrum Niemiec

Numer oferty: LER-DS-2874
Gmina: Niemce
Miejscowość: Niemce
Ulica: Ogrodowa
Cena: 400 000 PLN
Cena za m²: 203,50 PLN
Powierzchnia: 1 966,00 m2

Opis

Oferujemy Państwu atrakcyjne nieruchomości budowlane ulokowane w miejscowości Niemce, w gminie Niemce. 

 

Jeden z prezentowanych gruntów ma powierzchnię 1600mkw i szerokość frontu 18m – zabudowany jest jednokondygnacyjnym domem jednorodzinnym z lat 50. Budynek jest kryty blachą – zbudowany z palonej cegły, okna PCV. W domu znajdują się takie pomieszczenia jak: dwie kuchnie, trzy pokoje, dwie  łazienki, spiżarnia i piwnica. Na terenie działki znajduje również budynek gospodarczy o powierzchni 61mkw

 

Druga działka znajduje się naprzeciwko. Jej powierzchnia całkowita wynosi 500mkw – jest niezabudowana, zadrzewiona.

 

Oba grunty położone są w spokojnej okolicy domków jednorodzinnych – na ul. Ogrodowej. 

 

Dostępne media:

  • prąd

  • woda

  • kanalizacja

  • światłowód

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomości objęte są dwoma planami: terenów zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej  (MR i MN) oraz terenów zieleni (ZL).

 

Dodatkowe ustalenia planu:

 

MR – tereny zabudowy zagrodowej – o ustaleniach:

 

1) dopuszcza się podział na nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800 m² w granicach terenu MR;

2) minimalną szerokość nowo wydzielanej działki ustala się na 25 metrów;

3) dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki;

4) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:

a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,

c) wysokość kalenicy do 9 metrów,

d) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,

5) dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy jednorodzinnej (według warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5.000m² na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej,

6) dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych.,

7) wyklucza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz realizacji obiektów i urządzeń o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu;

8) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;

 

 MN – tereny zabudowy jednorodzinnej – o ustaleniach:

 

1) dopuszcza się podział na nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m² w granicach terenu MN;

2) minimalną szerokość nowo wydzielanych działek ustala się na 18 metrów;

3) dopuszcza się realizowanie wolnostojącej parterowej zabudowy gospodarczej;

4) dopuszcza się zabudowanie łącznie do 20% powierzchni działki;

5) wprowadza się obowiązek zapewnienia możliwości zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;

6) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkaniowej:

a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,

c) wysokość kalenicy do 10 metrów liczona od najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,

d) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,

7) dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych o powierzchni do 50 m², a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych; wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

8) obowiązuje nasadzanie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;

9) dopuszcza się nadto lokalizację:

a) obiektów usług publicznych,

b) obiektów usług komercyjnych,

c) wyodrębnienia terenów zieleni publicznej,

d) urządzeń sportowych,

e) urządzeń infrastruktury technicznej,

f) urządzeń komunikacyjnych za wyjątkiem obiektów usług technicznych i stacji paliw,

10) obiekty i urządzenia o których mowa w pkt. 10 można lokalizować pod warunkiem:

a) że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,

b) nienaruszania ustaleń dla wiodącej funkcji terenu,

 

Działki są bardzo dobrze skomunikowane – ul. Ogrodowa prowadzi wzdłuż drogi krajowej nr 19 – a centrum Niemiec oddalone jest o zaledwie 7 minut piechotą. 

 

Dojazd do granic administracyjnych Lublina to zaledwie 10 minut.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację nieruchomości. Zachęcamy również do zapoznania się z innymi nieruchomościami dostępnymi na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

 

Opiekun oferty:  Ewelina Kanadys

telefon: 780 047 764

e-mail: ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,

20-807 Lublin

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Ewelina Kanadys

780 047 764

ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl