Działka rolna Uciekajka 9400m2

Zobacz galerię

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 22x 431m
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: RP

Działka rolna Uciekajka 9400m2

Numer oferty: LER-GS-1083
Gmina: Ludwin
Miejscowość: Uciekajka
Cena: 47 000 PLN
Cena za m²: 5,00 PLN
Powierzchnia: 9 400,00 m2

Opis

Alternatywne Biuro Nieruchomości posiada w swojej ofercie interesującą działkę rolną, położoną w miejscowości Uciekajka, w gminie Ludwin. Nieruchomość o całkowitej powierzchni 9400 mkw zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze gminnej.

Grunt rolny o wymiarach 22 m szerokości na 431 m długości, stanowi gleba o klasie żyzności IVa i IVb. Działka położona jest w sąsiedztwie pól uprawnych, lasu i zabudowań jednorodzinnych. 
 
Dodatkowym atutem nieruchomości jest jej bliskie sąsiedztwo z jeziorem Rogóźno. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego grunt został przeznaczony pod uprawy polowe i uprawy ogrodnicze (symbol  RP), z następującymi ustaleniami:

-wyklucza się lokalizację nowych budynków poza istniejącymi siedliskami rolnymi,
-dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejących siedlisk (według warunków jak dla terenów MR) oraz obiektów o innych funkcjach (według warunków jak dla terenów o poszczególnej funkcji),
-dopuszcza się przekształcanie istniejących siedlisk na cele zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) oraz zabudowy     mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN)    bez prawa podziału działki,
-dopuszcza się, w indywidualnych przypadkach uzasadnionych względami infrastrukturalnymi i gospodarczymi, możliwość realizacji nowego siedliska jako zabudowę plombową w zespołach istniejącej     zabudowy rozproszonej na zasadach jak dla funkcji MR,
-dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie dróg wewnętrznych, służących obsłudze gospodarki rolnej,
-zakazuje się melioracji o jedynie odwadniającym charakterze,
-dopuszcza się zalesianie, zadrzewianie lub zakrzewianie użytków rolnych  określonych rysunkiem planu oraz grunty: klasy VI lub V, okresowo zalewane;
-dopuszcza się ponadto lokalizację: terenów zieleni, punktów widokowych i urządzeń ciągów spacerowych, zapewniających dostęp do zespołów zieleni wzdłuż istniejących cieków wodnych, urządzeń       infrastruktury technicznej i komunikacji, obiekty lub urządzenia można lokalizować pod warunkiem: dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego, nienaruszania ustaleń   obowiązujących dla wiodącej funkcji terenu.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub na prezentację gruntu, podczas których udzielę szczegółowych informacji. Zachęcam także do zapoznania się z innymi ofertami dostępnymi na stronie internetowej Biura:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Bartłomiej Pokrzywa
tel.: 603 626 691
e-mail: bartlomiej.pokrzywa@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5,
20-807 Lublin

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Bartłomiej Pokrzywa

603 626 691

bartlomiej.pokrzywa@alternatywnebn.pl