Działki rolne – Wola Sernicka

Zobacz galerię

Dodatkowe informacje

Kształt działki: prostokąt
MPZP: RZ, RP

Działki rolne - Wola Sernicka

Numer oferty: LER-GS-2176
Gmina: Serniki
Miejscowość: Wola Sernicka
Cena: 13 000 PLN
Cena za m²: 4,00 PLN
Powierzchnia: 3 650,00 m2

Opis

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości oferuje Państwu atrakcyjny pakiet działek rolnych, ulokowanych w miejscowości Wola Sernicka, w gminie Serniki.

 

Prezentowane grunty ulokowane są w jednej linii, przy wewnętrznej drodze dojazdowej i kanale odwadniającym. To płaski teren mieszczący się pośród pastwisk i pól uprawnych.

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, objął tereny następującymi planami: RP – tereny upraw rolnych, oraz RZ – tereny łąk i pastwisk.

 

Dodatkowe ustalenia obu planów:

 

RP :

 

1. uprawy polowe;

2. ogrody działkowe;

3. uprawy ogrodnicze;

 

o ustaleniach:

 

 1. Wyklucza się, z zastrzeżeniem pkt. 2, lokalizacje nowych budynków poza

istniejącymi siedliskami rolnymi;

 1.  Dopuszcza się lokalizację ferm hodowlanych, które ze względu na uciążliwość

nie mogą być lokalizowane w zwartej zabudowie, pod warunkiem uprzedniego

uzyskania pozytywnej opinii właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej

przez inwestora;

 1. Dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejących siedlisk (według

warunków jak dla terenów MR);

 1. Dopuszcza się przekształcanie istniejących siedlisk na cele zabudowy

letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) oraz zabudowy mieszkaniowej

niskiej (według warunków jak dla terenów MN) bez prawa wtórnych podziałów

działek;

 1.  Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków gospodarczych w

obszarze istniejącego siedliska;

 1. Dopuszcza się również w granicach istniejącego siedliska realizację drugiego

domu mieszkalnego dla członków rodziny w celu polepszenia warunków

mieszkaniowych, jednak bez wydzielenia działki;

 1. Dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie dróg wewnętrznych, służących

obsłudze gospodarki rolnej;

 1. Zakazuje się melioracji o jedynie odwadniającym charakterze;

 2. Dopuszcza się zalesianie, zadrzewianie lub zakrzewianie użytków rolnych

określonych rysunkiem planu oraz V-VI klasy bonitacyjnej na pozostałym terenie

gminy;

 1. Dopuszcza się ponadto lokalizację:

 2. Terenów zieleni, punktów widokowych i ciągów spacerowych, zapewniających

dostęp do zespołów zieleni wzdłuż istniejących cieków wodnych,

 1. Urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji, jak parkingi i zatoki.

 2. Obiekty lub urządzenia o których mowa w pkt. 1-9 można lokalizować pod

warunkiem:

 1. Dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego,

 2. Nienaruszania ustaleń obowiązujących dla wiodącej funkcji terenu,

 3. Punkty 1 – 5 nie obowiązują dla terenów położonych w obszarze objętym

ochroną konserwatorską oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie. W tych obszarach

obowiązują warunki konserwatorskie określone przez Lubelskiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków.

 

RZ:

 

1. Zakazuje się lokalizacji wszelkich budynków i innych obiektów

budowlanych o charakterze kubaturowym;

 

2. Zakazuje się melioracji o jedynie odwadniającym charakterze,

 

3. Na przepływających naturalnych ciekach wodnych dopuszcza się

lokalizowanie zbiorników retencyjnych o wysokości piętrzenia do 2 metrów;

 

W odległości 1,5 km mieści się centrum miejscowości Wola Sernicka, gdzie znajdziecie Państwo takie punkty dostępności jak: szkoła podstawowa, sklep spożywczy. 

Dojazd do miasta Lubartów, zajmie zaledwie 10 minut.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: 

www.alternatywnebn.pl

 

Istnieje możliwość zakupu mniejszych działek .

Opiekun oferty: Anita Górkiewicz

telefon: 696 617 940

e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,

 

20-807 Lublin

www.alternatywnebn.pl

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anita Górkiewicz

696 617 940

anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl