Działka przemysłowa przy obwodnicy Kraśnika

Zobacz galerię

Dodatkowe informacje

Kształt działki: nieregularny
Ogrodzenie: brak
MPZP: 38P, U

Działka przemysłowa przy obwodnicy Kraśnika

Numer oferty: LER-GS-2181
Gmina: Kraśnik (gw)
Miejscowość: Spławy Pierwsze
Ulica: Ostrowiecka
Cena: 425 000 PLN
Cena za m²: 199,00 PLN
Powierzchnia: 2 141,00 m2

Opis

Alternatywne Biuro Nieruchomości posiada w ofercie bardzo atrakcyjną działkę przemysłowo- usługową, mieszczącą się na ul. Ostrowieckiej, w miejscowości Spławy Pierwsze gm. Kraśnik.

Nieruchomość ulokowana jest w pierwszej linii zabudowy od asfaltowej drogi gminnej – ul. Ostrowieckiej. Droga krajowa nr 74, odchodzi bezpośrednio z drogi ekspresowej nr 19 (Via Carpatia), dzięki czemu z oferowanego gruntu, zapewniony jest bardzo dobry dojazd. Nie stanowi problemu by poruszać się samochodami ciężarowymi, transportowymi itp.

Okolicę stanowią zabudowania jednorodzinne oraz lokalne działalności.

Dostępne media:
– prąd
– woda
– gaz

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka oznaczona jest jako teren pod budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy
usługowej, realizacja budynków produkcyjnych, magazynowych, gospodarczych, garażowych i usługowych (symbol 38P, U).

Dodatkowe ustalenia działki:

1) przeznaczenie wielofunkcyjne terenu: obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa;
2) realizacja budynków produkcyjnych, magazynowych, gospodarczych, garażowych i
usługowych;
3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 60 % powierzchni działki;
4) obowiązuje pozostawienie na działce nie mniej niż 15% powierzchni biologicznie czynnej;
5) wskaźnik intensywności zabudowy ustala się od 0,01 do 1,2;
7) lokalizowanie obiektów liniowych i sieci technicznych co najmniej 25,0 m od zewnętrznej
krawędzi jezdni drogi krajowej;
8) przy realizacji budynków usługowych i produkcyjnych obowiązuje:
a) maksymalna wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż 11,0m do kalenicy od poziomu terenu lub do najwyższego punktu dachu;
b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku;
c) dachy o połaciach nachylonych pod kątem do 45°;
9) przy realizacji budynków magazynowych, gospodarczych, garażowych obowiązuje:
a) maksymalna wysokość budynku – 1 kondygnacja nadziemna i nie więcej niż 9,0 m do
kalenicy od poziomu terenu lub do najwyższego punktu dachu;
b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku;
c) dachy o połaciach nachylonych pod kątem do 45°;
10) dopuszcza się adaptację zrealizowanych budynków w ich istniejącej formie i z obecną funkcją, z możliwością rozbudowy, remontów i zmiany sposobu użytkowania oraz uzupełnienie zainwestowania terenu;
11) rozbudowa, przebudowa budynków istniejących musi odpowiadać parametrom jak dla
budynków nowo projektowanych; w istniejących budynkach o parametrach większych niż dla
nowych budynków dopuszcza się ich utrzymanie jak w stanie istniejącym;
12) obowiązuje zagwarantowanie miejsc do parkowania w ilości zaspokajającej potrzeby
projektowanego przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na każde 25m2 powierzchni
użytkowej budynku produkcyjnego oraz min. 2 miejsca do parkowania w przypadku innego
przeznaczenia terenu;
13) ogrodzenie działki w odległości od drogi nie mniejszej niż bezpośrednio przy linii
rozgraniczającej terenu;
14) dopuszcza się przebieg sieci i lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz
lokalizowanie obiektów małej architektury, których wysokość nie może przekroczyć ustalonej
wysokości zabudowy na terenie;
15) obsługa komunikacyjna z drogi gminnej;
16) teren położony w „Zielonym Pierścieniu” wokół miasta Kraśnik;
17) teren położony w Kraśnickim Obszarze Chronionego Krajobrazu;
18) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z przebiegu
napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia WN-110 kV ze strefą ochronną (pasem technologicznym);
19) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i obsługi inżynieryjnej terenu;
20) obowiązują ustalenia ogólne zmiany planu (rozdział 2).

Dojazd do centrum Kraśnika to zaledwie 5 minut. Do węzła Via Carpatia to około 3 minut

Serdecznie zapraszam na prezentację, oraz do kontaktu telefonicznego, podczas których chętnie udzielę wszelkich dodatkowych informacji .
Inne atrakcyjne działki znajdziecie Państwo na stronie internetowej Biura.

Opiekun oferty: Mateusz Chwiejczak
tel.: 663 622 006
e-mail: mateusz.chwiejczak@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5
20-807 Lublin

www.alternatywnebn.pl

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Mateusz Chwiejczak

663 622 006

mateusz.chwiejczak@alternatywnebn.pl