Działka budowlano-usługowa Trojaczkowice

Media i instalacje

Gaz: na działce
Woda: na działce
Kanalizacja: brak
Prąd: na działce

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 100m x 114m
Kształt działki: nieregularny
Ogrodzenie: brak
MPZP: MM
Dojazd: ASFALTOWA

Działka budowlano-usługowa Trojaczkowice

Numer oferty: LER-GS-2606
Gmina: Niedrzwica Duża
Miejscowość: Trojaczkowice
Cena: 1 850 000 PLN
Cena za m²: 163,00 PLN
Powierzchnia: 11 355,00 m2

Opis

Oferujemy do sprzedaży dużą działkę budowlaną o powierzchni 11 355 mkw, mieszczącą się w miejscowości Trojaczkowice, gmina Niedrzwica Duża. Ta unikalna nieruchomość oferuje wiele możliwości zarówno dla inwestorów, jak i osób poszukujących miejsca do budowy swojego wymarzonego domu.

 

Na działce posadowiony jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony dom wolnostojący. Budynek posiada plastikowe 3 – szybowe okna. Dach kryty eternitem. Przestrzeń wokół domu wypełniają liczne nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, tworząc ciekawe kompozycje. Ponadto na działce znajduje się budynek gospodarczy, który może pełnić różne funkcje np. garażu.

 

Znaczna część działki to teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej, co pozwala na różnorodne wykorzystanie tego obszaru.  Pozostały obszar stanowi teren urządzeń obsługi komunikacji oraz usług nieuciążliwych, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność tej nieruchomości.

 

Działka położona jest w pierwszej linii zabudowy, przy drodze asfaltowej. To idealne miejsce dla osób poszukujących harmonii z naturą i jednocześnie bliskości wszystkich udogodnień życia miejskiego. Okolicę otaczają rozległe tereny zielone, pola i łąki, co sprzyja aktywnemu trybowi życia i relaksowi na świeżym powietrzu. W bogate zaplecze handlowo-usługowe, w tym sklepy, restauracje, szkoła, stacja paliw i inne. Bliskość wjazdu na drogę ekspresową S19, zapewnia szybki dostęp do Lublina oraz innych miast regionu.

 

Dostępne media:

 • Prąd ( na działce)
 • Woda ( wodociąg na działce)
 • Gaz ( na działce)

 

Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej mieszanej:

 1. Maksymalna wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne.

 2. Pokrycie dachami o symetrycznym nachyleniu połaci min. 30°.

 3. Poziom podłogi parteru maksymalnie 1,0 m od najniższego poziomu terenu w obrysie ścian zewnętrznych.

 4. Sytuowanie budynków w ujednoliconej linii od krawędzi jezdni dróg publicznych (z wyłączeniem przypadków gdy warunek ten uniemożliwiałby zabudowę działki), z zachowaniem warunków określonych Rozdziale VII ust.11 pkt 1-8 oraz pkt. 9 oraz przepisów szczególnych.
   

Na terenach oznaczonych symbolem MM ustala się podstawowe przeznaczenie na zabudowę mieszaną oraz następujące warunki zagospodarowania:

 1. Adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej (zagrodowej i jednorodzinnej), z możliwością jej odtwarzania i rozbudowy.

 2. Dopuszcza się lokalizację na niezabudowanych działkach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej na warunkach określonych dla terenów ozn. symb. 1 MR lub 1 MN oraz usług nieuciążliwych na warunkach określonych dla terenów ozn. symb.UC, z zachowaniem przepisów szczególnych.

 3. Możliwość przekształcania istniejącej zabudowy zagrodowej wyłączonej z produkcji rolnej na funkcje usług i nieuciążliwą działalność usługowo-produkcyjną (rzemiosło) i składowania (hurtownie, magazynowanie), z zachowaniem przepisów szczególnych.

 4. Możliwość przekształcania istniejącej zabudowy zagrodowej wyłączonej z produkcji rolnej na funkcje usług i nieuciążliwą działalność usługowo-produkcyjną (rzemiosło) i składowania (hurtownie, magazynowanie), z zachowaniem przepisów szczególnych.

 5. Dopuszcza się zakłady i obiekty oraz przedsięwzięcia – w istniejących budynkach lub w nowych obiektach usługowych lub usługowo-gospodarczych, których oddziaływanie nie spowoduje ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenów sąsiednich, z zachowaniem procedur określonych w przepisach szczególnych i zasady dobrego sąsiedztwa.

 

Ustalenia dla terenu urządzeń obsługi komunikacji:

 1. Wyznacza się tereny urządzeń obsługi komunikacji, oznaczone w planie symbolem KS-U, przeznaczone na lokalizację stacji paliw z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, zakładów usług motoryzacyjnych, stacji diagnostycznych, zakładów naprawczych, myjni i innych usług związanych z obsługą ruchu komunikacyjnego, podróżnych oraz naprawami i konserwacją sprzętu transportowego oraz obiektów i innych przedsięwzięć zgodnych z przeznaczeniem podstawowym, dla których raport oddziaływania na środowisko lub opinia sanitarna wydana na podstawie przepisów szczególnych nie wykaże uciążliwości powodującej ograniczenie nabytych praw do zabudowy na działkach sąsiadujących, wyklucza się przedsięwzięcia zaliczane do grupy dla których obligatoryjne jest sporządzanie w/w raportu (dotychczas zaliczanych do szczególnie szkodliwych).

 2. Lokalizację zakładu lub obiektu wymienionego w pkt.1 warunkuje się ograniczeniem uciążliwości w granicach terenu, z zachowaniem przepisów szczególnych oraz bezpiecznego sąsiedztwa od terenów mieszkalnictwa.

 3. Sposób usytuowania paliw i innych obiektów związanych z obsługą uczestników ruchu drogowego, powinien spełniać warunki określone w przepisach szczególnych,

 4. Dopuszcza się funkcje uzupełniające podstawowe przeznaczenie terenu: usługi komercyjne nieuciążliwe (handel, gastronomia, obsługa turystyki), miejsca noclegowe oraz socjalno-administracyjne i mieszkalne jako zaplecze funkcji podstawowej; wyklucza się lokalizację wolnostojących obiektów mieszkalnych,

 5. W odniesieniu do obiektów nowoprojektowanych, obowiązuje:

 1. maksymalna wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne, druga w poddaszu użytkowym, kolorystyka obiektów stonowana, harmonizująca z krajobrazem,

 2. wydzielenie układu komunikacji wewnętrznej (parkingów, placów manewrowych, dróg dojazdowych),

 3. w zagospodarowaniu terenu obowiązuje zachowanie min. 30% powierzchni biologicznie czynnej.

 

Serdecznie zapraszam na prezentację oferowanego gruntu a także do kontaktu 

telefonicznego, podczas którego udzielę szczegółowych informacji.

Inne równie interesujące oferty znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej Biura:

www.alternatywnebn.pl

 

Opiekun oferty: Michał Pietrzak

telefon: +48 723 964 932

e-mail: michal.pietrzak@alternatywnebn.pl

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

20-807 Lublin

ul. Czeremchowa 5

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Michał Pietrzak

723 964 932

michal.pietrzak@alternatywnebn.pl