Atrakcyjna działka budowlana w Rudce Kozłowieckiej

Zobacz galerię

Media i instalacje

Gaz: jest
Woda: do 100m
Kanalizacja: brak
Prąd: do 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 37X49
Kształt działki: prostokąt
MPZP: MR/MN

Atrakcyjna działka budowlana w Rudce Kozłowieckiej

Numer oferty: LER-GS-2302
Gmina: Niemce
Miejscowość: Rudka Kozłowiecka
Cena: 271 000 PLN
Cena za m²: 151,00 PLN
Powierzchnia: 1 800,00 m2

Opis

Oferujemy Państwu atrakcyjną nieruchomość budowlano-rolną, położoną w miejscowości Rudka Kozłowiecka, w gminie Niemce. Działka o szerokości 37m i całkowitej powierzchni 1800 mkw (z czego 500mkw tylnej części działki to grunt rolny). Usytuowana jest w spokojnej i malowniczej okolicy. Niedaleko rozciąga się Kozłowiecki Park Krajobrazowy, gdzie mogą Państwo napawać się pięknem przyrody, przemierzając tamtejsze szlaki.

 

Działka jest bardzo ustawna i funkcjonalna, dzięki czemu będą mogli Państwo w pełni dostosować tą przestrzeń do swoich potrzeb. Nieruchomość usytuowana jest w drugiej linii zabudowy z dostępem do drogi wewnętrznej.

 

Dostępne media:
 

– prąd – do 100m 

-woda – do 100 m

-gaz – do 100 m

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego znaczna część działki została oznaczona jako teren zabudowy zagrodowej (symbol MR), o ustaleniach:

1) dopuszcza się podział na nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800m² w granicach terenu MR;

2) minimalną szerokość nowo wydzielanej działki ustala się na 25 metrów;

3) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

4) dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki;

5) niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;

6) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:

a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,

c) wysokość kalenicy do 9 metrów,

d) dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których dopuszcza się połacie jednospadowe,

e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,

f) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,

7) dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5.000m² na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej,

 

Okolica jest cicha i przyjazna, najbliższe otoczenie stanowią zabudowania jednorodzinne oraz pola uprawne. W okolicy mieści się się popularne łowisko, Rezerwat Kozie Góry czy wspomniany już Kozłowiecki Park Krajobrazowy.

W sąsiedztwie znajduje się sklep spożywczo-przemysłowy. Jednocześnie działka jest bardzo atrakcyjna pod względem komunikacyjnym – w odległości ok. 5 km znajduje się węzeł obwodnicy Lublin-Rudnik, zapewniający szybki dojazd m.in. do miejscowości Niemce czy miasta Lublin.

 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację nieruchomości. Zachęcam również do zapoznania się z innymi nieruchomościami dostępnymi na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

 

Opiekun oferty Ewelina Kanadys

telefon: 780 047 764

e-mail: ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,

20-807 Lublin

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Ewelina Kanadys

780 047 764

ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl