Atrakcyjna działka budowlana

Zobacz galerię

Media i instalacje

Gaz: brak
Woda: w drodze
Kanalizacja: brak
Prąd: w ulicy

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 35x 98 m
Kształt działki: prostokąt
MPZP: MR

Atrakcyjna działka budowlana

Numer oferty: LER-GS-2297
Gmina: Ludwin
Miejscowość: Dratów
Cena: 130 000 PLN
Cena za m²: 38,50 PLN
Powierzchnia: 3 400,00 m2

Opis

Mam przyjemność zaprezentować Państwu dużą, atrakcyjną działkę budowlaną, ulokowaną w urokliwej i spokojnej miejscowości Dratów w gminie Ludwin.

Działka o powierzchni ok. 3400 mkw., powstanie w wyniku geodezyjnego podziału.

Dostępne media:
woda (w drodze)
prąd (w drodze)

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość została oznaczona jako teren mieszkalnictwa rolniczego (symbol MR) z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej ( symbol MN ).

Szczegółowe ustalenia planu dla zabudowy jednorodzinnej:
-dopuszcza się podział na nowowydzielone działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1000m2 w granicach terenu MN;
-minimalną szerokość działki ustala się na 18 metrów poza strefą istniejącej zabudowy;
-dopuszcza się realizowanie wolnostojącej parterowej zabudowy gospodarczej;
-dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w granicy działki lub1,5 m od niej przy uzupełnieniu istniejącej zabudowy lub trudnych uwarunkowaniach wynikających z rozwiązań przestrzennych;
-dopuszcza się zabudowanie łącznie do 20% powierzchni działki – nie dotyczy starej zabudowy;
-wprowadza się obowiązek zapewnienia możliwości zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;
-ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkaniowej:
 -wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,
 -posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,
 -wysokość kalenicy do 9 metrów,
 -dach o połaciach, nachylonych pod kątem 30 – 45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp.,
 -dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,
  -w lasach oraz na terenach śródpolnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać     niebezpieczeństwo pożarowe zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o lasach,
-dopuszcza się realizację na terenach MN zabudowy letniskowej – według    warunków ustalonych dla terenów ML
 -dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych o powierzchni do 70m2, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych na warunkach jak w pkt. 7; wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

Okolica jest bardzo atrakcyjna pod względem rekreacyjnym – działka z każdej strony otoczona jest naturalnymi jeziorami, takimi jak: Jezioro Dratów, Piaseczno, Rogóźno, Bikcze i Uściewierz.
Najbliższe sąsiedztwo stanowią nieliczne zabudowania jednorodzinne, tereny podmokłe i pola uprawne. 

Malowniczość polodowcowych krajobrazów zachęca do rekreacji wodnych, jak i wędrówek pieszych.
Do dziś wiele z tych jezior nie jest zagospodarowanych – to idealne miejsce dla tych z Państwa, których hobby jest wędkarstwo.

Zaledwie 10 minut- tyle zajmie Państwu dojazd do miejscowości Ludwin, gdzie mieszczą się takie punkty jak restauracja, sklepy spożywcze, bankomat, centrum kultury i sportu, kościół, zespół szkół i wiele innych.

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację grunty.
Wiele innych interesujących działek na sprzedaż znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Aleksandra Wieczerzak
tel.: 532 229 551
e-mail: aleksandra.wieczerzak@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5,
20-807 Lublin
 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Aleksandra Wieczerzak

532 229 551

aleksandra.wieczerzak@alternatywnebn.pl