Duża działka budowlano-rolna w atrakcyjnej cenie

Zobacz galerię

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 110m x 162m
Kształt działki: prostokąt
Warunki zabudowy: Możliwość uzyskania
Dojazd: droga polna

Duża działka budowlano-rolna w atrakcyjnej cenie

Numer oferty: LER-GS-2000
Gmina: Wólka
Miejscowość: Bystrzyca
Cena: 228 000 PLN
Cena za m²: 12,00 PLN
Powierzchnia: 19 100,00 m2

Opis

Posiadamy w ofercie interesującą nieruchomość gruntową, z przeznaczeniem upraw polowych i dopuszczeniem ferm hodowlanych. Zlokalizowana jest w miejscowości Bystrzyca, w gminie Wólka. Działka ulokowana jest w pierwszej linii zabudowy z dostępem do nieutwardzonej drogi gminnej.

 

Oferowana nieruchomość mieści się w otoczeniu pól uprawnych i pastwisk. Wymiary gruntu to w przybliżeniu 162 m długości, 110 m szerokości, oraz 19100 mkw powierzchni całkowitej.

Płaski, ustawny, położony blisko miejscowości Bystrzyca i Charlęż, teren – to okazja inwestycyjna.

 

Dostępne media:

 
  • woda (ok. 220 m)

  • prąd (ok. 220 m)

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działkę oznaczono jako uprawy polowe (symbol RP).

 

Ustalenia planu:

 

RP – uprawy polowe – z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:

a) uprawy polowe;

b) ogrody działkowe;

c) uprawy ogrodnicze; o ustaleniach:

1) wyklucza się, z zastrzeżeniem pkt. 2, lokalizacje nowych budynków poza istniejącymi siedliskami rolnymi;

2) dopuszcza się lokalizacje ferm hodowlanych, które ze względu na uciążliwość nie mogą być lokalizowane w zwartej zabudowie, pod warunkiem uprzedniego uzyskania pozytywnej opinii właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej przez inwestora;

3) dopuszcza się w granicach istniejącego siedliska realizację domu mieszkalnego dla członków rodziny rolnika, bez możliwości wtórnego podziału działki;

4) dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejących siedlisk (według warunków jak dla terenów MR) oraz obiektów o innych funkcjach (według warunków jak dla terenów o poszczególnej funkcji);

5) dopuszcza się przekształcanie istniejących siedlisk na cele zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) oraz zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN);

6) dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie dróg wewnętrznych, służących obsłudze gospodarki rolnej;

7) zakazuje się melioracji o jedynie odwadniającym charakterze;

8) dopuszcza się zalesianie, zadrzewianie lub zakrzewianie użytków rolnych określonych rysunkiem planu oraz V-VI klasy bonitacyjnej na pozostałym terenie gminy;

9) dopuszcza się ponadto lokalizację:

a) terenów zieleni, punktów widokowych i ciągów spacerowych, zapewniających dostęp do zespołów zieleni wzdłuż istniejących cieków wodnych,

b) urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji,

10) obiekty lub urządzenia o których mowa w pkt. 1-9 można lokalizować pod warunkiem:

a) dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego,

b) nienaruszania ustaleń obowiązujących dla wiodącej funkcji terenu,

11) punkty 1 – 5 nie obowiązują dla terenów położonych w obszarze objętym ochroną konserwatorską oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie. W tych obszarach obowiązują warunki konserwatorskie określone przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Bliskie sąsiedztwo stanowią wspomniane pola uprawne i pastwiska. Okolica jest bardzo spokojna i malownicza. Działka ulokowana jest w niewielkim oddaleniu od miejscowości Bystrzyca, Charlęż i Sobianowice, dzięki czemu mamy dostęp do sklepów spożywczych, kościoła, szkół i wielu innych.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: 

www.alternatywnebn.pl

 

Opiekun oferty: Anita Górkiewicz

telefon: 696 617 940

e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,

 

20-807 Lublin

www.alternatywnebn.pl

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anita Górkiewicz

696 617 940

anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl