Ustawny grunt usługowy – 9 min drogi od Lublina

Zobacz galerię

Media i instalacje

Gaz: tak - miejski
Woda: do 100m
Kanalizacja: miejska
Prąd: do 100m

Dodatkowe informacje

Ogrodzenie: częściowo ogrodzona
MPZP: U, MN
Dojazd: ASFALTOWA

Ustawny grunt usługowy - 9 min drogi od Lublina

Numer oferty: LER-GS-2425
Gmina: Niemce
Miejscowość: Niemce
Cena: 2 340 000 PLN
Cena za m²: 140,50 PLN
Powierzchnia: 16 694,00 m2

Opis

Oferujemy Państwu wyjątkową nieruchomość budowlano-usługową, o dużych możliwościach inwestycyjnych. Działka mieści się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – tuż przy drodze krajowej nr 19, w miejscowości Niemce. 

Nieruchomość całkowitej powierzchni 16694 mkw to płaski, ustawny, częściowo zagospodarowany teren, sąsiadujący z zabudowaniami jednorodzinnymi i gospodarstwami rolnymi. Okolica jest malownicza i bardzo spokojna. Teren ten znany jest mieszkańcom Lublina i okolic, bowiem to właśnie tu, przez wiele lat mieściło się zoo, przyciągające do siebie rzeszę zwiedzających. Obecnie, to świetna inwestycja dla tych z Państwa, którzy szukają pewnej lokaty kapitału oraz dla tych marzących o własnym biznesie gastronomicznym, logistycznym lub publicznym.

Nieruchomość jest bardzo dobrze skomunikowana – dojazd do niej zapewnia wydzielona droga wewnętrzna, do której udziały nabywają Państwo w cenie działki. W przyszłości, po wybudowaniu obwodnicy, dojazd będzie odbywał się z drogi serwisowej. Dzięki dogodnej lokalizacji, dojazd do granic administracyjnych Lublina zajmie Państwu zaledwie 9 minut. 

Dostępne media, przy ulicy Spacerowej (do 100m):

  • gaz
  • prąd
  • woda 
  • kanalizacja miejska

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość objęta jest planem MN;U, co oznacza tereny zabudowy jednorodzinnej i usług komercyjnych z dopuszczeniem realizacji między innymi usług publicznych. Dodatkowe ustalenia planu (U):

1. Teren usług komercyjnych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod: banki, instytucje ubezpieczeń, dyrekcje lub zarządy jednostek gospodarczych, obiekty jednostek projektowych, obiekty handlu detalicznego i hurtowego, obiekty gastronomii, rzemiosła nieuciążliwego, tereny koncentracji usług, usługi łączności,
2. Dopuszcza się budynki o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych,
3. Ustala się następujące wymogi wobec zabudowy kubaturowej: 

a) posadowienie parteru do 0,6 m. powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku
b) wysokość kalenicy do 9 m, 
c) dach o połaciach nachylonych pod kątem 30-45° z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp.,

4. Wprowadza się obowiązek tworzenia zieleni izolacyjnej, rozdzielającej tereny o różnym sposobie użytkowania,
5. Dopuszcza się nadto lokalizację: terenów zieleni, usług publicznych, urządzeń komunikacyjnych za wyjątkiem obiektów usług technicznych i stacji paliw, urządzeń infrastruktury technicznej, nieuciążliwych zakładów produkcyjnych, terenów zabudowy mieszkaniowej

Dodatkowe ustalenia planu (UP):
1. Podstawowe przeznaczenie pod: usługi oświaty, kultury, a także zdrowia i opieki społecznej, obiekty administracji publicznej, obiekty sakralne, inne usługi publiczne,
2. Dopuszcza się budynki o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych z użytkowym poddaszem, dla obiektów wyszczególnionych w p. 2.2. lit a), b), d);,
3. W  lokalizowanych obiektach usług kultury i oświaty wprowadza się obowiązek zapewnienia terenów zielonych dla celów rekreacyjnych i sportowych.

Dodatkowe ustalenia planu (MN):
1. Dopuszcza się podział na nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m² w granicach terenu MN,
2. Minimalna szerokość nowo wydzielanych działek ustala się na 18 metrów,
3. Dopuszcza się realizowanie wolnostojącej parterowej zabudowy gospodarczej,
4. Dopuszcza się zabudowanie łącznie do 20% powierzchni działki,
5. Ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkaniowej:

a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,
b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,
c) wysokość kalenicy do 10 metrów liczona od najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,
d) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,

6. Dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych o powierzchni do 50 m², a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych; wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
7. Dopuszcza się nadto lokalizację: obiektów usług publicznych, obiektów usług komercyjnych, wyodrębnienia terenów zieleni publicznej, urządzeń sportowych, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń komunikacyjnych za wyjątkiem obiektów usług technicznych i stacji paliw.

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację działki. Zachęcam także do zapoznania się z innymi ofertami gruntów budowlanych dostępnych na stronie internetowej Biura:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Aleksandra Wieczerzak
tel.: 532 229 551
e-mail: aleksandra.wieczerzak@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5,
20-807 Lublin

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Aleksandra Wieczerzak

532 229 551

aleksandra.wieczerzak@alternatywnebn.pl