Atrakcyjne działki budowlane w Radawczyku Kolonii I

Media i instalacje

Gaz: na działce
Woda: brak
Kanalizacja: brak
Prąd: na działce

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 23m x 54m
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: 1MR/1MN
Odleglość od centrum [m]: 6000
Dojazd: ASFALTOWA

Atrakcyjne działki budowlane w Radawczyku Kolonii I

Numer oferty: LER-GS-2613
Gmina: Niedrzwica Duża
Miejscowość: Radawczyk Kolonia Pierwsza
Cena: 142 000 PLN
Cena za m²: 118,50 PLN
Powierzchnia: 1 200,00 m2

Opis

Z przyjemnością prezentujemy Państwu wyjątkową okazję zakupu dwóch działek budowlanych o powierzchni 1200 mkw każda, usytuowanych w malowniczej miejscowości Radawczyk Kolonia Pierwsza, gmina Niedrzwica Duża. Nieruchomości powstaną w wyniku podziału geodezyjnego. Działki położone są w pierwszej i drugiej linii zabudowy, z dostępem do wewnętrznej drogi dojazdowej (poprowadzonej po prawej stronie), w której udziały są wliczone w cenę działki. Wydana została zgoda na realizację wjazdu/zjazdu. Dogodny dojazd do głównych dróg i autostrad, ułatwia komunikację z okolicznymi miejscowościami. Na działce dostępne są media: prąd i gaz.

Dodatkowo, istnieje możliwość nabycia działek z tyłu, które są dostępne w innej naszej ofercie.

To doskonała okazja, aby dostosować swoje wymarzone miejsce do własnych potrzeb. To również idealna oferta dla osób poszukujących miejsca do realizacji swoich marzeń o budowie domu w otoczeniu natury, z dogodnym dostępem do Lublina. Ich lokalizacja gwarantuje łatwy dostęp do niezbędnej infrastruktury oraz pięknego widoku na okoliczne tereny zielone, które zapewniają spokój i ciszę oraz pozwalają na aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. W promieniu 2 km znajdziecie Państwo: szkołę podstawową, przedszkole, sklepy spożywcze, oraz wiele innych. Teren ten oferuje nieograniczone możliwości dla przyszłych właścicieli. Bliskość miasta zapewnia dostęp do różnorodnych usług, sklepów, placówek edukacyjnych oraz atrakcji kulturalnych. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje zabudowę mieszkaniową zagrodową (1MR) z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN).
Ustalenia dla terenu zabudowy zagrodowej (1MR)
:

1. Adaptacja, rozbudowa i budowa obiektów budowlanych w granicach istniejących zabudowanych działek,
2. Lokalizacja nowych siedlisk rolniczych, minimalna powierzchnia działki zagrodowej 0,20 – 0,30 ha; dopuszcza się mniejsze powierzchnie działki, jeśli będą zachowane wymagania przepisów szczególnych, umożliwiających usytuowanie obiektów z zachowaniem zasady dobrego sąsiedztwa,
3. Na terenach zabudowy zagrodowej dopuszcza się:

a) lokalizację zabudowy jednorodzinnej na działkach o powierzchni minimum 800 m² jako uzupełnienie niezabudowanych enklaw lub wydzielonych z siedliska rolnego, na warunkach określonych w obszarze 1MN,
b) adaptację i lokalizację nieuciążliwych usług oraz innych nieuciążliwych funkcji pod warunkiem, że: nie ograniczą możliwości realizacji podstawowej funkcji terenu na sąsiednich działkach (sytuowania obiektów i urządzeń związanych z zabudową siedlisk), są dostępne od drogi publicznej lub ciągu pieszo-jezdnego,
c) dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowo – gospodarczej na działkach zabudowy jednorodzinnej, położonej w terenach 1 MR,
d) przekształcanie siedlisk na zabudowę letniskową,
e) możliwość realizacji w siedlisku rolnym drugiego budynku mieszkalnego (bez wydzielania działki), pod warunkiem, że obiekt nie spowoduje kolizji z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem,
f) wyklucza się lokalizację ferm hodowlanych mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
g) zwarte tereny wydzielane na usługi, zabudowę jednorodzinną lub letniskową nie mogą przekraczać powierzchni 0,5 ha dla gruntów I-III klasy oraz 1,0 ha dla gruntów IV klasy, za wyjątkiem przypadków których dotyczy zgoda właściwych organów administracji rządowej na przeznaczenie na cele nierolnicze.

Ustalenia dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN):

1. Na terenach oznaczonych symbolem 1MN ustala się podstawowe przeznaczenie na zabudowę jednorodzinną oraz następujące warunki zagospodarowania: 

a) adaptacja, modernizacja i budowa obiektów budowlanych,
b) adaptację zespołów zabudowy jednorodzinnej zrealizowanych w oparciu o plany miejscowe szczegółowe, dopuszcza się modernizację i budowę obiektów budowlanych, na warunkach kontynuacji dotychczasowych zasad dotyczących linii zabudowy, obsługi komunikacyjnej i realizacji infrastruktury,
c) lokalizacja nieuciążliwych usług i rzemiosła w istniejących budynkach lub w nowym obiekcie usługowym lub usługowo – gospodarczym pod warunkiem, że nie spowodują kolizji z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem,
d) możliwość przekształcenia istniejących obiektów budowlanych na usługi nieuciążliwe,
e) możliwość lokalizacji na działce jednego budynku gospodarczego w tym garażu.

2. Warunki podziału na działki budowlane, z zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem pkt.1b:

a) wielkość działki budowlanej – min. 800 m²; za wyjątkiem terenów ozn. symbolem 2MN,
b) dopuszcza się podział na działki większe,
c) bezpośrednia dostępność do drogi publicznej lub wydzielenie dojazdu, do zespołu zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się obsługę komunikacyjna ciągiem pieszo – jezdnym o minimalnej szerokości dostosowanej do warunków docelowego uzbrojenia terenu.

3. Na obszarze gminnego ośrodka Niedrzwica Duża obowiązuje kształtowanie miejskiego układu urbanistycznego, przez regulację tego układu oraz podkreślenie w przestrzeni rangi i walorów wnętrz urbanistycznych: placów, ulic, pierzei, ciągów usługowo-handlowych, kwartałów zabudowy. 

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację działki. Zachęcam także do zapoznania się z innymi ofertami gruntów budowlanych dostępnych na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Aleksandra Wieczerzak
tel.: 532 229 551
e-mail: aleksandra.wieczerzak@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5,
20-807 Lublin

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Aleksandra Wieczerzak

532 229 551

aleksandra.wieczerzak@alternatywnebn.pl