Idealna działka rolna pod rekreację w Dąbrowicy

Zobacz galerię

Media i instalacje

Gaz: powyżej 100m
Woda: do 100m
Kanalizacja: brak
Prąd: do 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 27x 77,7
Kształt działki: nieregularny
Ogrodzenie: brak
MPZP: R

Idealna działka rolna pod rekreację w Dąbrowicy

Numer oferty: LER-GS-2505
Gmina: Jastków
Miejscowość: Dąbrowica
Cena: 115 000 PLN
Cena za m²: 55,00 PLN
Powierzchnia: 2 100,00 m2

Opis

Prezentujemy Państwu interesujący grunt inwestycyjny, położony w miejscowości Dąbrowica, w gminie Jastków

Prostokątna nieruchomość o powierzchni całkowitej 2100 mkw oraz 1770  mkw usytuowana jest w drugiej i trzeciej linii zabudowy. Bezpośredni dojazd do działki zapewnia droga wewnętrzna (służebność przechodu i przejazdu). Obecnie nieruchomość objęta jest planem upraw polowych i ogrodniczych, lecz istnieje możliwość przekształcenia jej w teren zabudowy zagrodowej lub jednorodzinnej.

Lokalizacja działki jest jednym z jej największych atutów. Dąbrowica to urokliwa miejscowość z dużym potencjałem rozwoju. Nieopodal przebiega droga ekspresowa nr S19, a dojazd do węzła zajmuje ok. 4 minuty.  W promieniu 2,5 km znajdują się liczne punkty handlowo-usługowe. Dojazd do granic administracyjnych Lublina, to zaledwie 5 minut.

Grunt położony jest w malowniczej okolicy lasów i pól uprawnych. Sąsiaduje z nielicznymi zabudowaniami jednorodzinnymi. Działka może pełnić funkcję rekreacyjną – to idealne miejsce na odpoczynek od codziennego zgiełku.

Dostępne media:

  • prąd (do 100 m)
  • woda (do 100 m)
  • gaz (powyżej 100m)

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość objęta jest wspomnianym planem upraw polowych i rolnych (symbol RP,RO). 

Dodatkowe ustalenia planu:

RP, RO – uprawy polowe i ogrodnicze – z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:
a) uprawy polowe (RP);
b) uprawy ogrodnicze (RO); 
1) wyklucza się, z zastrzeżeniem pkt. 2, lokalizacje nowych budynków poza istniejącymi siedliskami rolnymi z wyjątkiem ustaleń szczegółowych określonych w § 8 dla funkcji terenu o symbolu nr 22.47.RO/MN;
2) dopuszcza się lokalizację ferm hodowlanych, które ze względu na uciążliwość nie mogą być lokalizowane w zwartej zabudowie, pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez inwestora pozytywnej opinii właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej oraz szklarniowych upraw warzywniczo-ogrodniczych na działkach o powierzchni powyżej 1 ha;
3) dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejących siedlisk (według warunków jak dla terenów MR);
4) dopuszcza się przekształcanie istniejących siedlisk na cele zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) oraz zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN);
5) dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie dróg wewnętrznych, służących obsłudze gospodarki rolnej;
6) zakazuje się melioracji o jedynie odwadniającym charakterze;
7) dopuszcza się w celu przeciwdziałania erozji wodnej zalesianie, zadrzewianie lub zakrzewianie użytków rolnych określonych dla poszczególnych etapów rysunkiem planu oraz V-VI klasy bonitacyjne gleb;
8) dopuszcza się ponadto lokalizację:
a) terenów zieleni, punktów widokowych i urządzonych ciągów spacerowych, zapewniających dostęp do zespołów zieleni wzdłuż istniejących cieków wodnych,
b) urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji,
9) obiekty lub urządzenia o których mowa w pkt. 8 można lokalizować pod warunkiem:
a) dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego,
b) nienaruszania ustaleń obowiązujących dla wiodącej funkcji terenu.

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację działki. Zachęcam także do zapoznania się z innymi ofertami gruntów budowlanych dostępnych na stronie internetowej Biura:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Mateusz Pępiak
tel.: 661 223 595
e-mail: mateusz.pepiak@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5
20-807 Lublin

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Mateusz Pępiak

661 223 595

mateusz.pepiak@alternatywnebn.pl