Ustawna działka budowlana w Rudce Kozłowieckiej

Zobacz galerię

Media i instalacje

Gaz: jest
Woda: do 100m
Kanalizacja: brak
Prąd: do 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 56X43
Kształt działki: prostokąt
MPZP: MR/MN

Ustawna działka budowlana w Rudce Kozłowieckiej

Numer oferty: LER-GS-2303
Gmina: Niemce
Miejscowość: Rudka Kozłowiecka
Cena: 355 000 PLN
Cena za m²: 148,00 PLN
Powierzchnia: 2 400,00 m2

Opis

Mam przyjemność zaprezentować Państwu atrakcyjną działkę położoną w miejscowości Rudka Kozłowiecka (gm. Niemce). Na nieruchomość o całkowitej powierzchni 2400 mkw skłąda sie z 1700 mkw działki budowlanej, pozostałą część stanowi grunt rolny. 

 

Nieruchomość usytuowana jest w drugiej linii zabudowy z dostępem do drogi wewnętrznej.

Jest to bardzo ustawna i funkcjonalna przestrzeń, o dużym potencjale aranżacyjnym.

Działka  mieści się w spokojnej i malowniczej okolicy. Niedaleko rozciąga się Kozłowiecki Park Krajobrazowy, gdzie mogą Państwo napawać się pięknem przyrody, przemierzając tamtejsze szlaki.

 

Najbliższe otoczenie stanowią zabudowania jednorodzinne oraz pola uprawne. Nieopodal znajduje się sklep spożywczo-przemysłowy. W okolicy mieści się także popularne łowisko, Rezerwat Kozie Góry czy wspomniany już Kozłowiecki Park Krajobrazowy. 

 

To świetna propozycja dla wszystkich tych, którzy pragną zaznać ciszy i spokoju  w pięknych okolicznościach przyrody, jednocześnie mając możliwość szybkiego dojazdu do centrum miasta. w odległości ok. 5 km znajduje się węzeł obwodnicy Lublin-Rudnik, zapewniający sprawną komunikację. 

 

Dostępne media:

 

-prąd – do 100m

-woda – do 100m 

-gaz – do 100m

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego znaczna część działki została oznaczona jako teren zabudowy zagrodowej (symbol MR), o ustaleniach:

1) dopuszcza się podział na nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800m² w granicach terenu MR;

2) minimalną szerokość nowo wydzielanej działki ustala się na 25 metrów;

3) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

4) dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki;

5) niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;

6) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:

a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,

c) wysokość kalenicy do 9 metrów,

d) dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których dopuszcza się połacie jednospadowe,

e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,

f) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,

7) dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5.000m² na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej,

 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację nieruchomości. Zachęcam również do zapoznania się z innymi nieruchomościami dostępnymi na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

 

Opiekun oferty Ewelina Kanadys

telefon: 780 047 764

e-mail: ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,

20-807 Lublin

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Ewelina Kanadys

780 047 764

ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl