Działka budowlana w Woli Sernickiej

Działka budowlana w Woli Sernickiej

Numer oferty: LER-GS-2173
Gmina: Serniki
Miejscowość: Wola Sernicka
Cena: 39 000 PLN
Cena za m²: 30,00 PLN
Powierzchnia: 1 300,00 m2

Opis

Prezentujemy Państwu grunt budowlany, mieszczący się w miejscowości Wola Sernicka, w gminie Serniki. 

 

Działka położona jest w pierwszej linii zabudowy z dostępem do asfaltowej drogi gminnej.

Teren w kształcie prostokąta o powierzchni całkowitej 1300 m2, oraz szerokości frontu 12m – to okazja dla tych z Państwa, którzy szukają działki budowlanej pod własny niewielki dom bądź bazę firmową .

 

W okolicy znajdują się zabudowania jednorodzinne, oraz pola uprawne. W promieniu 800m nie znajdują się żadne zabudowania miejskie, ruchliwe trasy, czy punkty usługowe – dzięki czemu, najbliższa okolica jest bardzo cicha i spokojna.

 

Dostępne media:

  • woda w działce 

  • prąd po drugiej stronie ulicy

  • kanalizacja po drugiej stronie ulicy 

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka oznaczona została planem terenów zabudowy zagrodowej (symbol MR).

 

Oto dodatkowe ustalenia planu:

 

MR:

 

1. Dopuszcza się podział (z wyłączeniem poprzecznych podziałów) na nowo wydzielane

działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 2000m2 w granicach terenu MR;

2. Minimalną szerokość w przypadku nowych podziałów działek ustala się na 18

metrów;

3. Ust. 1 i ust. 2 nie dotyczy dzielenia istniejących działek w obszarze funkcjonalnym

MR równolegle do wyznaczonej planem linii zabudowy w sposób nie powodujący

zmniejszenia szerokości działki od drogi publicznej;

4. Dopuszcza się funkcję usług agroturystyki z możliwością zabudowy obiektami

mieszkalnymi, gospodarczymi i usługowymi oraz dla terenów zabudowy zagrodowej z

możliwością zabudowy obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25%

powierzchni działki;

5. Ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:

6. Wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze

użytkowe,

7. Posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie

budynku,

8. Wysokość kalenicy do 9 metrów,

9. Dla nowych budynków dach o symetrycznych połaciach, nachylonych pod kątem

30-45, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp., dla budynków gospodarczych dopuszcza

się dach jednospadowy,

10. Dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia

połaci,

11. Dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w granicy działki lub 1,5 m od niej

w przypadku trudnych uwarunkowań wynikających z rozwiązań przestrzennych,

12. Dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej

określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów

ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz

usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów UC), z warunkiem, że zwarty

obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może

przekraczać 5.000m2 na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy

bonitacyjnej,

13. Wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzenia

zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji

obiektów;

14. Wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 metrów od ściany

lasu;

15. Dla terenów oraz w ich sąsiedztwie, na których występują stanowiska archeologiczne –

wyznaczone na planszy graficznej – obowiązują warunki zawarte w 4, pkt. 3.

 

W okolicy (1,5 km) znajduje się miejscowość Serniki , gdzie oprócz przepięknych widoków na dolinę rzeki Wieprz, oraz malowniczych terenów zielonych, znajdziecie Państwo m. in.: urząd gminy, sklepy spożywcze, boisko, kościół, aptekę i wiele innych.

 

Dojazd do centrum Lubartowa, to zaledwie 10 minut.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: 

www.alternatywnebn.pl

 

Opiekun oferty: Anita Górkiewicz

telefon: 696 617 940

e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,

 

20-807 Lublin

www.alternatywnebn.pl

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anita Górkiewicz

696 617 940

anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl