Tanie działki budowlane i rolne m. Starościn Kolonia

Zobacz galerię

Media i instalacje

Gaz: brak
Woda: na działce
Kanalizacja: brak
Prąd: do 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 25x120
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: RM i RP

Tanie działki budowlane i rolne m. Starościn Kolonia

Numer oferty: LER-GS-2319
Gmina: Kamionka
Miejscowość: Starościn
Cena: 109 000 PLN
Cena za m²: 36,50 PLN
Powierzchnia: 3 000,00 m2

Opis

Mamy dla Państwa interesujące nieruchomości,zlokalizowaną w miejscowości Starościn Kolonia (gm. Kamionka).

Na nieruchomość składa się 3000 mkw terenu budowlanego. Pozostała część nieruchomości to ziemia rolna. Ponadto znajduje się tu kopalnia piasku z koncesją na wydobycie ważną do 2027 roku.

Działka jest korzystnie położona – okolica jest spokojna, w pobliżu znajdują się nieliczne zabudowania jednorodzinne. Nieopodal przebiega droga wojewódzka nr 809, zapewniająca sprawną komunikację. Dojazd do większych miejscowości np. Garbowa zajmuje zaledwie 15 minut. Natomiast do granic administracyjnych Lublina dojadą Państwo w ok. 20 minut.

Dostępne media:

  • woda (w działce)

  • prąd

1. Działka budowlana – 3000m2 -109 000 zł – 25m x 120m

2. Działka rolna – 3000m2 -24 000 zł – 25m x 120m

3. Działka rolna – 3000m2 -24 000 zł – 25m x 120m

4. Działka rolna – 3000m2 -24 000 zł – 25m x 120m

5. Działka rolna – 3000m2 -24 000 zł – 25m x 120m

6. Działka rolna – 3000m2 -24 000 zł – 25m x 120m

7. Działka rolna – 3000m2 -24 000 zł – 25m x 120m

8. Działka rolna – 3000m2 -24 000 zł – 25m x 120m

9. Działka rolna – 3000m2 -24 000 zł – 25m x 120m

10. Działka rolna – 3000m2 -24 000 zł – 25m x 120m

11. Działka rolna – 5400m2 -37 000 zł – 25m x 216m

12. Kopalnia Piasku – 3690m2 – 229 000 zł – 25m x 148m + możliwość dokupienia działki obok

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, dla terenu oznaczonego symbolem 161PG ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny eksploatacji powierzchniowej złóż kopalin;

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia techniczne, w tym drogi technologiczne; 3) w ramach terenu dopuszcza się zorganizowanie terenu obsługi technicznej, na którym dopuszcza się lokalizację obiektów z urządzeniami higieniczno – sanitarnymi, utwardzony punkt naprawy sprzętu, utwardzony i zadaszony punkt gromadzenia olejów, miejsce zbierania odpadów komunalnych oraz gruntowe drogi technologiczne; lokalizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z zachowaniem procedur wynikających z przepisów odrębnych;

4) przed rozpoczęciem wydobycia należy usunąć warstwę gleby, którą należy hałdować na składowiskach poza złożem, z przeznaczeniem do sukcesywnej rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego;

5) należy zabezpieczyć pracujący na złożu sprzęt w taki sposób, aby nie dopuścić do skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi;

6) zabrania się składowania w wyrobisku jakichkolwiek odpadów komunalnych lub przemysłowych;

7) eksploatację należy prowadzić w sposób nie powodujący możliwości powstawania nawisów i obrywów skarp;

8) wyrobisko eksploatacyjne winno być zabezpieczone i oznakowane tablicami informacyjno – ostrzegawczymi;

9) należy pozostawić pasy ochronne zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) dopuszcza się przekształcenie ukształtowania powierzchni ziemi w granicach terenu;

11) po zakończeniu eksploatacji złoża należy wykonać rekultywację mechaniczną i biologiczną wyrobiska w kierunku rolnym, leśnym lub wodnym;

12) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących wielkości powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy;

13) podłączenie do sieci elektroenergetycznej odbywać się będzie zgodnie z przepisami odrębnymi;

14) obsługa komunikacyjna z drogi gminnej poprzez wydzielony dojazd o szer. min. 5,0 m z działki nr ew. 376.

Część budowlana działki mieści się cichej i spokojnej okolicy, którą otaczają rozległe tereny zielone. W pobliżu znajdą Państwo sklep spożywczy, piekarnia, ośrodek zdrowia czy też kościół. W odległości ok. 7 km rozciąga się Kozłowiecki Park Krajobrazowy, który stanowi świetne miejsce aktywnego spędzania czasu w otoczeniu przyrody.

Szczegółowych informacji chętnie udzielę Państwu podczas prezentacji bądź rozmowy telefonicznej. Zachęcam również do zapoznania się z innymi ofertami działek budowlanych dostępnych na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

Osoba do kontaktu:

Mateusz Pępiak

telefon: 661 223 595

e-mail: mateusz.pepiak@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości

20-807 Lublin

ul. Czeremchowa 5

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Mateusz Pępiak

661 223 595

mateusz.pepiak@alternatywnebn.pl