Interesujący grunt rolny

Zobacz galerię

Dodatkowe informacje

Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
Warunki zabudowy: brak

Interesujący grunt rolny

Numer oferty: LER-GS-2145
Gmina: Wólka
Miejscowość: Długie
Cena: 65 000 PLN
Cena za m²: 15,50 PLN
Powierzchnia: 4 274,00 m2

Opis

Oferujemy Państwu interesujący grunt rolny, zlokalizowany w miejscowości Długie, w gminie Wólka.

Prostokątna nieruchomość o powierzchni 4274 m2, położona jest na płaskim, nieogrodzonym terenie, pomiędzy zabudowaniami jednorodzinnymi, a drogą ekspresową nr S17 Warszawa-Hrebenne.

Dostępne media:
prąd 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka oznaczona jest jako tereny produkcji rolnej (symbol RP).

Dodatkowe ustalenia:

 RP – uprawy polowe – z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:

a) uprawy polowe;
b) ogrody działkowe;
c) uprawy ogrodnicze; o ustaleniach:
1) wyklucza się, z zastrzeżeniem pkt. 2, lokalizacje nowych budynków poza istniejącymi siedliskami rolnymi;
2) dopuszcza się lokalizację ferm hodowlanych, które ze względu na uciążliwość nie mogą być lokalizowane w zwartej zabudowie, pod warunkiem uprzedniego uzyskania pozytywnej opinii właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej przez inwestora;
3) dopuszcza się w granicach istniejącego siedliska realizację domu mieszkalnego dla członków rodziny rolnika, bez możliwości wtórnego podziału działki;
4) dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejących siedlisk (według warunków jak dla terenów MR) oraz obiektów o innych funkcjach (według warunków jak dla terenów o poszczególnej funkcji);
5) dopuszcza się przekształcanie istniejących siedlisk na cele zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) oraz zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN);
6) dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie dróg wewnętrznych, służących obsłudze gospodarki rolnej;
7) zakazuje się melioracji o jedynie odwadniającym charakterze;
8) dopuszcza się zalesianie, zadrzewianie lub zakrzewianie użytków rolnych określonych rysunkiem planu oraz V-VI klasy bonitacyjnej na pozostałym terenie gminy;
9) dopuszcza się ponadto lokalizację:
a) terenów zieleni, punktów widokowych i ciągów spacerowych, zapewniających dostęp do zespołów zieleni wzdłuż istniejących cieków wodnych,
b) urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji,
Bliska okolica to zabudowania jednorodzinne na os. Borek, oraz okoliczne pola uprawne i trasy szybkiego ruchu. Dojazd do Lublina zajmie Państwu zaledwie 8 minut.

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: 
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Dominik Hałas
telefon: 504 630 370
e-mail: dominik.halas@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5,

20-807 Lublin

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Dominik Hałas

504 630 370

dominik.halas@alternatywnebn.pl