Ustawna działka budowlana w Piotrawinie 1

Zobacz galerię

Media i instalacje

Gaz: w drodze dojazdowej
Woda: w drodze
Kanalizacja: brak
Prąd: do 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 25x55
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: Tak

Ustawna działka budowlana w Piotrawinie 1

Numer oferty: LER-GS-2233
Gmina: Jastków
Miejscowość: Piotrawin 1
Cena: 189 000 PLN
Cena za m²: 140,00 PLN
Powierzchnia: 1 350,00 m2

Opis

Oferujemy Państwu interesującą działkę budowlaną, mieszczącą się w miejscowości Piotrawin Pierwszy, gm. Jastków, w pobliżu malowniczego lasu.

Nieruchomość o całkowitej powierzchni 1350 mkw, usytuowana jest w trzeciej linii zabudowy. Działka ma kształt prostokąta o szerokości frontu 25 m. Dojazd zapewnia droga wewnętrzna ze służebnością przejazdu i przechodu (zaznaczona na zdjęciach).

Prezentowany grunt zlokalizowany jest w spokojnej i malowniczej okolicy, gdzie przeważa zabudowa jednorodzinna oraz rozległe tereny zielone.

Nieruchomość jest również bardzo atrakcyjna pod względem komunikacyjnym. Nieopodal mieści się się pętla autobusowa – Piotrawin Wygoda oraz przystanek MPK. Z kolei dojazd do Lublina zajmuje ok. 6 minut.

Dostępne media:

 • woda (w drodze)
 • gaz (w drodze)
 • prąd (do 100 m)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje na tym terenie zabudowę zagrodową wolnostojącą (symbol PIP 5-RM)  z dopuszczeniem realizacji budynków mieszkalnych na działkach siedliskowych.

Dodatkowe ustalenia planu:

 1. nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4;
 4. maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 30%;
 5. minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej – 30%;
 6. maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne;
 7. maksymalna wysokość zabudowy– 12,0 m;
 8. wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie – poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu; dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu;
 9. dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º, dopuszcza się dachy płaskie;
 10. minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1350 m²;
 11. szerokość frontu nowo wydzielanych działek – co najmniej 18 m
 12. możliwa jest korekta wewnętrznych granic własności pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich.
 13. ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych poprzez system istniejących i projektowanych dróg;
 14. dopuszcza się obsługę działek budowlanych poprzez drogi położone poza granicami planu;
 15. warunkiem realizacji zabudowy na działce jest uregulowany dostęp do tej działki z drogi publicznej;
 16. ustala się urządzenie co najmniej 2 miejsc parkingowych na każdej działce, nie wliczając w to miejsc parkowania dla sprzętu rolniczego.

Ponadto, dopuszcza się:

 1. indywidualne ujęcia wody i urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do przepisów odrębnych – do czasu realizacji komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie nieczystości;
 2. w przypadkach uzasadnionych istniejącym zagospodarowaniem na działce, lokalizację budynków w granicy działki lub 1,5 m od granicy, pod warunkiem zachowania warunków wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej (nie dotyczy to odległości od dróg).

W okolicy znajdą Państwo sklepy spożywcze oraz inne punkty handlowo-usługowe. Dojazd do granic administracyjnych Lublina zajmie zaledwie ok. 6 minut.

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację działki. Zachęcam także do zapoznania się z innymi ofertami gruntów budowlanych dostępnych na stronie internetowej Biura:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Anna Lis
tel.: 531 275 846
e-mail:  anna.lis@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5
20-807 Lublin

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anna Lis

531 275 846

anna.lis@alternatywnebn.pl