Ustawna działka budowlana Bystrzyca-Kolonia Niemce

Zobacz galerię

Media i instalacje

Gaz: brak
Woda: powyżej 100m
Kanalizacja: brak
Prąd: powyżej 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] około 32m x 34m
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: MR
Odleglość od komunikacji [m]: 9000
Odleglość od centrum [m]: 10000
Dojazd: ASFALTOWA

Ustawna działka budowlana Bystrzyca-Kolonia Niemce

Numer oferty: LER-GS-2236
Gmina: Niemce
Miejscowość: Bystrzyca-Kolonia
Cena: 119 000 PLN
Cena za m²: 119,00 PLN
Powierzchnia: 1 000,00 m2

Opis

Oferujemy Państwu nietuzinkową działkę w pełni budowlaną, zlokalizowaną w miejscowości Bystrzyca-Kolonia (gm. Niemce). Działka o powierzchni ok. 1000 mkw i wymiarach 32 m szerokości oraz 31 m długości, obecnie została już wydzielona i zatwierdzona decyzją. Nieruchomość położona jest w drugiej linii zabudowy, a dojazd zapewnia droga wewnętrzna, w której udziały wliczone są w cenę nieruchomości. Dodatkowo istnieje możliwość wykonania służebności przechodu i przejazdu dla działek, tak aby zapewnić im komunikację również z drugiej strony. Słupy i linia widoczna na zdjęciach, zostanie usunięta przez PGE oraz zastąpiona okablowaniem w ziemi.

Pojedyncze domy i gospodarstwa zapewniają poczucie bezpieczeństwa, komfortu i lokacji w spokojnej wsi, będącej nadal blisko większego miasta. Dodatkowo działkę otaczają rozległe tereny zielone, będące doskonałym miejscem na odprężające spacery, podczas których będą Państwo mogli odetchnąć świeżym, rześkim powietrzem.  

Jest możliwość dokupienia sąsiednich działek, położonych w pierwszej i trzeciej linii zabudowy, które mogą Państwo zobaczyć w innych ofertach dostępnych w naszej Bazie Nieruchomości.

Dostępne media:

  • woda (do 100 m, w drodze)
  • prąd (do 100 lub podpięcie do słupa energetycznego)

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość została przeznaczona pod zabudowę zagrodową (MR) z dopuszczeniem do m.in. zabudowy mieszkaniowej niskiej (MN). Na tym terenie ustalono następujące zasady zabudowy:

1. Dopuszcza się podział na nowowydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800m2 w granicach terenu MR;

2. Minimalną szerokość nowowydzielanej działki ustala się na 25 metrów;

3. Dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

4. Dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki;

5. Niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce; 

6. Ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej: 

a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,
b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,
c) wysokość kalenicy do 9 metrów, 
d) dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których dopuszcza się połacie jednospadowe, 
e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci, pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest, 

7. Dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5.000m2 na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej;

8. Wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzenia zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji obiektów; 

9. Dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych. Wyklucza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz realizacji obiektów i urządzeń o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu; 

10. Obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich.

Najbliższe sąsiedztwo stanowią zabudowania jednorodzinne. W pobliskich Sobianowicach lub Niemcach znajdą Państwo: sklep spożywczy, punkty handlowo-usługowe oraz szkołę. Z kolei do najbliższego centrum handlowego dotrą Państwo w ciągu 10 minut. Dojazd do centrum Lublina potrwa ok. 15 minut, natomiast oddalenie nieruchomości od granic wynosi zaledwie 11 km. 

Zapraszam serdecznie do kontaktu, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące działki lub chcą się Państwo umówić na prezentację nieruchomości. Zachęcam do zapoznania się z innymi ofertami dostępnymi na stronie internetowej:
www.alternatywnebn.pl
 
Opiekun oferty: Aleksandra Wieczerzak
tel.: 532 229 551
e-mail: aleksandra.wieczerzak@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5,
20-807 Lublin

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Aleksandra Wieczerzak

532 229 551

aleksandra.wieczerzak@alternatywnebn.pl