Działka usługowa w atrakcyjnej lokalizacji

Zobacz galerię

Media i instalacje

Gaz: na działce
Woda: na działce
Prąd: na działce

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 43x26
Kształt działki: prostokąt
MPZP: U

Działka usługowa w atrakcyjnej lokalizacji

Numer oferty: LER-GS-2221
Gmina: Niemce
Miejscowość: Jakubowice Konińskie
Ulica: Lubelska
Cena: 359 000 PLN
Cena za m²: 326,50 PLN
Powierzchnia: 1 100,00 m2

Opis

Prezentujemy Państwu atrakcyjny grunt usługowy, zlokalizowany w miejscowości Jakubowice Konińskie, w gminie Niemce.

 

Narożna działka ulokowana jest w pierwszej linii zabudowy, przy ul. Lubelskiej – posiada obustronny dostęp do asfaltowych dróg gminnych. Oferowany grunt o powierzchni całkowitej 1100 m2, oraz szerokości frontu xm, to płaski i ustawny teren. Działka powstanie w wyniku podziału istniejącej nieruchomości.

 

Bliskie sąsiedztwo stanowią zabudowania jednorodzinne, oraz tereny zielone. Grunt jest bardzo atrakcyjny dla wszystkich Państwa, którzy myślą o lokacie kapitału w nieruchomości, oraz dla inwestorów, gdyż prezentowany grunt mieści się tuż przy głównej arterii, wspomnianej – ul. Lubelskiej.

 

Dostępne media:

 

-prąd

-woda 

-gaz

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość została oznaczona planem terenów usług komercyjnych (symbol U).

 

Dodatkowe ustalenia planu:

 

U – tereny usług komercyjnych – z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:

 

a) banki, instytucje ubezpieczeń, dyrekcje lub zarządy jednostek gospodarczych, obiekty jednostek projektowych,

b) obiekty handlu detalicznego i hurtowego, obiekty gastronomii, rzemiosła nieuciążliwego, skup złomu,

c) obiekty turystyki, tereny koncentracji usług,

d) usługi łączności. o ustaleniach:

 

1) dopuszcza się budynki wyszczególnione w pkt. 2.4. lit a) o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym oraz 2 kondygnacji nadziemnych, z których druga stanowi poddasze użytkowe dla funkcji terenu określonych w ust. 2.4. lit. b), c),d),

2) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy kubaturowej:

a) posadowienie parteru do 0,6 m. powyżej najniższego punktu terenu w obrysie budynku;

b) wysokość kalenicy do 9 m.,

c) dach o symetrycznych połaciach nachylonych pod kątem 30-45° z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp., pokryty materiałami posiadającymi atest;

3) wprowadza się obowiązek tworzenia zieleni izolacyjnej i rozdzielającej tereny o odmiennych funkcjach,

4) wprowadza się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w ilości zaspokajającej potrzeby wynikające ze sposobu kompleksowego zagospodarowania obszaru,

5) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

6) dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów z zachowaniem powierzchni zabudowy działki do 25% jej wielkości w obrysie ustalonym rysunkiem planu,

7) dopuszcza się nadto lokalizację:

a) terenów zieleni,

b) usług publicznych,

c) urządzeń komunikacyjnych,

d) urządzeń infrastruktury technicznej,

e) nieuciążliwych zakładów produkcyjnych,

f) terenów zabudowy mieszkaniowej;

8) obiekty lub urządzenia, o których mowa w pkt. 7 można lokalizować pod warunkiem:

a) że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie funkcji przeznaczenia podstawowego,

b) zachowania zasady, aby takie obiekty lub urządzenia projektowane i istniejące z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego łącznie nie zajmowały więcej niż 20% danego obszaru przeznaczenia (w/w współczynnik nie obowiązuje przy zmianie użytkowania istniejących pojedynczych obiektów zakwalifikowanych jako U na usługi publiczne (UP)),

c) w zlokalizowanych obiektach usług publicznych wprowadza się obowiązek zapewnienia terenów zielonych w wielkości co najmniej 20% powierzchni terenu,

d) nienaruszania ustaleń obowiązujących dla wiodącej funkcji terenu,

 

Dojazd do granic administracyjnych Lublina, wynosi zaledwie 3 minuty.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: 

www.alternatywnebn.pl

 

Istnieje możliwość zakupu mniejszych działek .

Opiekun oferty: Anita Górkiewicz

telefon: 696 617 940

e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,

 

20-807 Lublin

www.alternatywnebn.pl

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anita Górkiewicz

696 617 940

anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl