Działki rolne oraz leśne w Woli Lisowskiej

Media i instalacje

Woda: do 100m
Prąd: do 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 64m x 49 m
Kształt działki: prostokąt
MPZP: RP/ZL
Odleglość od centrum [m]: 7000
Dojazd: ASFALTOWA

Działki rolne oraz leśne w Woli Lisowskiej

Numer oferty: LER-GS-2590
Gmina: Lubartów (gw)
Miejscowość: Wola Lisowska
Cena: 39 000 PLN
Cena za m²: 12,50 PLN
Powierzchnia: 3 225,00 m2

Opis

Alternatywne Biuro Nieruchomości posiada w ofercie nieruchomość inwestycyjną położoną w miejscowości Wola Lisowska, w gminie Lubartów, na obrzeżach urokliwej okolicy, co czyni ją atrakcyjną dla osób ceniących sobie spokój oraz bliski kontakt z naturą.

Działki powstaną w wyniku podziału nieruchomości.

Proponowane działki : 

 1. Teren rolny: około 3225 m2, wymiary: ok. 64,5 m x 49 m, REZERWACJA

 2. Teren rolny: około 3098 m2, wymiary: ok. 64 m x 49 m, REZERWACJA

 3. Teren rolny: około 3098 m2, wymiary: ok. 64 m x 49 m, cena: 39 000 PLN

 4. Teren rolno – leśny: około 3098 m2, wymiary: ok. 64 m x 49 m, cena: 39 000 PLN 

 5. Teren rolno – leśny: około 3098 m2, wymiary: ok. 64 m x 49 m, cena: 39 000 PLN

 6. Teren leśny: około 3000 m2, wymiary: ok. 48 m x 103m, cena: 39 000 PLN

 

Tereny te doskonale nadaje się do prowadzenia działalności rolniczej lub leśnej. Zlokalizowanie w otoczeniu pól uprawnych, łąk i lasu, zapewnia idealne warunki do prowadzenia rolnictwa lub odpoczynku.  Działka posiada również dogodne połączenia komunikacyjne, co umożliwia łatwe i szybkie przemieszczanie się w okolicy.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczono jako teren upraw polowych z przeznaczeniem gruntów pod uprawy polowe, działkowe, uprawy ogrodnicze oraz tereny lasów.

Dodatkowe ustalenia planu:

 1. wyklucza się, z zastrzeżeniem pkt. 2, lokalizacje nowych budynków poza istniejącymi siedliskami rolnymi; 

 2. dopuszcza się lokalizacje ferm hodowlanych, które ze względu na uciążliwość nie mogą być lokalizowane w zwartej zabudowie, pod warunkiem uprzedniego uzyskania pozytywnej opinii właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej przez inwestora; 

 3. dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejących siedlisk (według warunków jak dla terenów MR) oraz obiektów o innych funkcjach (według warunków jak dla terenów o poszczególnej funkcji); 

 4. dopuszcza się przekształcanie istniejących siedlisk na cele zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) oraz zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN); 

 5. dopuszcza się lokalizację parterowych budynków gospodarczych związanych z obsługą istniejących sadów o powierzchni powyżej 1 ha; 

 6. dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie dróg wewnętrznych, służących obsłudze gospodarki rolnej; 

 7. zakazuje się melioracji o jedynie odwadniającym charakterze; 

 8. dopuszcza się zalesianie, zadrzewianie lub zakrzewianie użytków rolnych określonych rysunkiem planu oraz V-VI klasy bonitacyjnej na pozostałym terenie gminy; 

 9. dopuszcza się ponadto lokalizację: 

a) terenów zieleni, punktów widokowych i urządzeń ciągów spacerowych, zapewniających dostęp do zespołów zieleni wzdłuż istniejących cieków wodnych, 

b) urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji,

 1. obiekty lub urządzenia o których mowa w pkt. 2-9 można lokalizować pod warunkiem: 

a) dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego, 

b) nienaruszania ustaleń obowiązujących dla wiodącej funkcji terenu. 

Działka mieści się na skraju lasu, w spokojnej okolicy, w sąsiedztwie znajdują się nieliczne zabudowania jednorodzinne i gospodarstwa. W oddalonym o 7 km Lubartowie mieszczą się liczne punkty handlowo-usługowe m.in. sklepy spożywcze, supermarkety, restauracje, szkołę podstawową, szpital, galerię handlową i wiele innych. W odległości ok. 1,5 km od nieruchomości będzie przebiegała planowana trasa Via Carpatia, zapewni sprawną komunikację.

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Anita Górkiewicz

telefon: 696 617 940

e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5, 

20-807 Lublin

www.alternatywnebn.pl

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anita Górkiewicz

696 617 940

anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl