Atrakcyjne działki budowlane – świetna lokalizacja

Media i instalacje

Woda: na działce
Prąd: na działce

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] ok. 24x57
Kształt działki: prostokąt
MPZP: MR/MN
Odleglość od centrum [m]: 7000
Dojazd: ASFALTOWA

Atrakcyjne działki budowlane - świetna lokalizacja

Numer oferty: LER-GS-2589
Gmina: Lubartów (gw)
Miejscowość: Wola Lisowska
Cena: 149 000 PLN
Cena za m²: 104,00 PLN
Powierzchnia: 1 433,00 m2

Opis

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kompleks nieruchomości  budowlanych, zlokalizowanych w malowniczej miejscowości Wola Lisowska, w gminie Lubartów. 

W ofercie znajdują się cztery działki budowlane. Nieruchomości powstaną w wyniku podziału geodezyjnego, więc ich planowana powierzchnia ma charakter orientacyjny. Dostęp do drogi publicznej zapewnia wydzielona droga wewnętrzna. Planowane wymiary jak i powierzchnie nowo wydzielanych działek :

1. Powierzchnia: ok. 1433m2, Wymiary: ok.24,72 m x ok. 57 m, CENA: 149 000 PLN
2. Powierzchnia: ok. 1394m2, Wymiary: ok.24 m x ok. 57 m, CENA: 149 000 PLN
3. Powierzchnia: ok. 1127m2, Wymiary: ok.23 m x ok. 49 m, CENA: 124 000 PLN
4. Powierzchnia: ok. 1128m2, Wymiary: ok.23 m x ok. 49 m, REZERWACJA

Działka mieści się w spokojnej i malowniczej okolicy, z dala od zgiełku miasta, co gwarantuje spokojny i relaksujący wypoczynek w otoczeniu natury. Jest to idealna propozycja dla osób, które szukają ucieczki od miejskiego zgiełku i chcą cieszyć się urokami wiejskiego krajobrazu. Położenie w otoczeniu pól uprawnych, łąk i lasów daje możliwość kontaktu z naturą, pozwala na weekendowe biwaki, spacery czy grzybobranie w pobliskim lesie. W odległości zaledwie 8km mieści się jezioro Firlej, gdzie w upalne dni można wybrać się na odpoczynek.

W okolicy znajduje się świetlica dla dzieci oraz plac zabaw. Natomiast w oddalony o 7 km Lubartowie znajdziecie Państwo liczne punkty handlowo-usługowe m.in. sklepy spożywcze, supermarkety, restauracje, szkołę podstawową, szpital, galerię handlową i wiele innych. W odległości ok. 1,5 km od nieruchomości będzie przebiegała planowana trasa Via Carpatia, zapewni sprawną komunikację z Lublinem.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego część nieruchomości oznaczono jako mieszkalnictwo rolnicze (MR), z dopuszczeniem realizacji zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) oraz zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN), o ustaleniach:

 1. dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800m² w granicach terenu MR poza istniejącym zainwestowaniem,

 2. dopuszcza się w granicach istniejącego siedliska realizację domu mieszkalnego dla członków rodziny rolnika,

 3. minimalną szerokość nowo wydzielonych działek ustala się na 18 metrów,

 4. dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 40% powierzchni działki,

 5. ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:

 • wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,

 • wysokość kalenicy do 10 metrów od poziomu terenu,

 • pokrycie dachu materiałami posiadającymi atesty,

 1. zakazuje się realizacji obiektów o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu,

 2. wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 metrów od ściany lasu

 3. obowiązuje nasadzanie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich,

 4. dopuszcza się nadto lokalizację obiektów usług publicznych, komercyjnych, urządzeń sportowych, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń komunikacyjnych, obiektów produkcyjnych nieuciążliwych dla otoczenia oraz wyodrębnienia terenów zieleni publicznej.

 

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem MN/1 ustala się: 

 1. przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 2. przeznaczenie uzupełniające: a) usługi komercyjne nieuciążliwe, b) zieleń urządzona; 

 3. zasady, warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej, 

b) dopuszczalne usługi wbudowane w budynek mieszkalny pod warunkiem nie przekroczenia 30% powierzchni całkowitej budynku, 

c) dopuszczalne budynki towarzyszące wolnostojące lub w połączeniu z budynkiem mieszkalnym, 

d) dopuszczalne obiekty małej architektury, a także przebieg sieci i lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego –12 m, 

f) maksymalna ilość nadziemnych kondygnacji zabudowy przeznaczenia podstawowego – 2, w tym druga jako kondygnacja poddaszowa, 

g) maksymalna wys. obiektów towarzyszących i obiektów małej architektury – 7 m,

h) maksymalna ilość nadziemnych kondygnacji obiektów towarzyszących – 1, 

i) maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej – 40%,

j) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej – 50%, 

k) dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45° włącznie, 

l) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8, 

m) minimalna intensywność zabudowy – 0,01, 

n) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej terenu od strony drogi KD-P(Z)/3 – 8 metrów, od linii rozgraniczającej terenu od strony drogi KDW/4 – 5 metrów; 

 1. ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo; 

 2. obsługa w zakresie komunikacji z przyległych dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem terenu KDW/4 oraz drogi publicznej KD-P(Z)/3; 

 3. ogrodzenia od strony dróg lokalizować w odległościach nie mniejszych niż wyznaczona linia rozgraniczająca terenu; 

 4. obsługa terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl


Opiekun oferty: Anita Górkiewicz

telefon: 696 617 940

e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości 

ul. Czeremchowa 5, 

20-807 Lublin

www.alternatywnebn.pl

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anita Górkiewicz

696 617 940

anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl