DUŻA USTAWNA DZIAŁKA-RUDKA KOZŁOWIECKA GM. NIEMCE

Zobacz galerię

Media i instalacje

Gaz: na działce
Woda: na działce
Kanalizacja: brak
Prąd: na działce

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 31 x 115
Ogrodzenie: częściowo ogrodzona
MPZP: MR(MN)
Odleglość od komunikacji [m]: 11800
Odleglość od centrum [m]: 4900
Dojazd: ASFALTOWA

DUŻA USTAWNA DZIAŁKA-RUDKA KOZŁOWIECKA GM. NIEMCE

Numer oferty: LER-GS-2261
Gmina: Niemce
Miejscowość: Rudka Kozłowiecka
Cena: 250 000 PLN
Cena za m²: 70,00 PLN
Powierzchnia: 3 590,00 m2

Opis

Alternatywne Biuro Nieruchomości ma przyjemność zaprezentować atrakcyjną, ustawną działki na sprzedaż położoną w miejscowości Rudka Kozłowiecka (gm. Niemce).

Nieruchomość usytuowana jest w pierwszej linii zabudowy.
Całkowity areał gruntu wynosi 3590 m2 (szer. 31 m x 115 m).

Dostępne media:
– prąd (na działce),
– woda (na działce),
– gaz (na działce).

Działka na sprzedaż objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o oznaczeniu MR – teren zabudowy zagrodowej, o dopuszczeniach:
– dopuszcza się podział na nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800m² w granicach terenu MR;
– dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki;
– wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,
– wysokość kalenicy do 9 metrów,
– dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których dopuszcza się połacie jednospadowe,
– dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,
– pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,
– dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5.000m² na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej,
– dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych. Wyklucza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz realizacji obiektów i urządzeń o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu;

W niedalekiej odległości znajdują się lasy, będące idealnym miejscem do spędzania wolnego czasu.
Działka mieści się w spokojnym i przyjaznym sąsiedztwie domów jednorodzinnych oraz działek niezabudowanych.
Dojazd do miasta Lublin w okolice dzielnicy Elizówka zajmie Państwu jedynie 10 min.

Jeżeli zainteresowała Państwa powyższa oferta, zapraszam do kontaktu.

Opiekun oferty:
Michał Krzysiak

Telefon:
517 019 041
e-mail:
michal.krzysiak@alternatywnebn.pl

ALTERNATYWNE BIURO NIERUCHOMOŚCI
ul. Czeremchowa 5
20-807 Lublin
www.alternatywnebn.pl

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Michał Krzysiak

517 019 041

michal.krzysiak@alternatywnebn.pl