Atrakcyjna działka budowlana Prawiedniki Kolonia

Media i instalacje

Gaz: w ulicy
Woda: w drodze
Kanalizacja: brak
Prąd: w ulicy

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 21x43
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: MN

Atrakcyjna działka budowlana Prawiedniki Kolonia

Numer oferty: LER-GS-2803
Gmina: Głusk (gw)
Miejscowość: Prawiedniki-Kolonia
Cena: 174 900 PLN
Cena za m²: 194,50 PLN
Powierzchnia: 900,00 m2

Opis

Prezentujemy Państwu atrakcyjną działkę budowlaną położoną w miejscowości Prawiedniki Kolonia, w gminie Głusk.

Nieruchomość o powierzchni całkowitej 900 mkw, oraz szerokości frontu wynoszącej 21m – ulokowana jest w drugiej linii zabudowy od asfaltowej drogi gminnej. Warto zaznaczyć, iż w cenę działki wliczony jest udział w wewnętrznej drodze dojazdowej.

Oferowany grunt ulokowany jest w spokojnej okolicy – najbliższe sąsiedztwo stanowią zabudowania jednorodzinne, tereny uprawne i las. Działka sprawdzi się idealnie dla tych z Państwa, którzy poszukują terenów pod budowę wymarzonego domu w cichej i malowniczej okolicy – bez rezygnowania z dostępności punktów użyteczności publicznej, blisko natury.

Dostępne media:

– Prąd 
– Woda
– Gaz
– Światłowód 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość objęto planem terenów zabudowy jednorodzinnej (symbol DKP 12 MN).

Dodatkowe ustalenia planu:

Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują następujące zasady zagospodarowania działek:

a) utrzymanie gabarytów i skali zabudowy w nawiązaniu do krajobrazu i otoczenia tej zabudowy,
b) pokrycie dachem wysokim o symetrycznym nachyleniu połaci, lub dachem płaskim
c) zakaz łączenia budynków mieszkalnych bliźniaczych i wolnostojących w formę zabudowy łańcuchowej bądź szeregowej,
d) wysokość całkowita budynków nie może przekraczać III kondygnacji mieszkalnych, z których III może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w dachu,
e) dla określenia maksymalnego pionowego wymiaru budynku liczonego od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku – ustala się:
– dla budynków z wysokim dachem (o spadku powyżej 300) wysokość mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie może przekraczać 12,00 m;
– dla budynków pozostałych wysokość mierzona od poziomu terenu do gzymsu nie może przekraczać 10,00m.
f) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie – poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu; dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu,
g) dopuszcza się możliwość zainwestowania poszczególnych działek o brakujące elementy zagospodarowania komplementarnego (garaże, miejsca parkingowe, budynki gospodarcze).
h) obowiązuje wymóg bilansowania miejsc parkingowych w granicach własnych posesji,
i) możliwa jest korekta wewnętrznych granic własności pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich,
j) obowiązuje utrzymanie na działce budowlanej min. 30 % powierzchni jako zieleni biologicznie czynnej.

Na w/w terenach dopuszcza się:

a) możliwość uzupełnienia funkcji mieszkaniowej o funkcje usług publicznych i komercyjnych poprzez:
– wprowadzenie nieuciążliwych usług do budynku mieszkalnego i zmianę sposobu użytkowania jego części,
– realizację nieuciążliwych obiektów usługowych wolnostojących w granicach istniejących własności pod warunkiem, że wielkość działki umożliwia ich usytuowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i nie spowoduje to obniżenia estetyki otoczenia oraz uciążliwości dla działek sąsiednich, przy czym powierzchnia programu usługowego nie może przekraczać 35 % programu podstawowego
b) możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych,
c) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Na w/w terenach ustala się:

a) minimalną wielkość działki budowlanej 900 m2, chyba że na rysunku planu pokazano inaczej,
b) wielkość powierzchni zabudowy do 40 % powierzchni działki,
c) zakaz lokalizacji funkcji kolidujących z podstawową funkcją obszaru oraz wywołujących uciążliwości wykraczające poza granicę własności. Oddziaływanie winno zamykać się na terenie do którego inwestor ma tytuł prawny.

Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach MN nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone.

Nieruchomość ulokowana jest w atrakcyjnej lokalizacji, blisko terenów zielonych – lasów i malowniczych pól uprawnych. W okolicy znajdziecie Państwo szkołę podstawową, oraz sklep spożywczy. Natomiast w miejscowości Mętów (oddalonej o zaledwie 3 km) znajduje się wiele punktów użyteczności publicznej takich jak: fryzjer, supermarket, kościół, szkołę, i wiele innych.

Dojazd do granic administracyjnych Lublina zajmie zaledwie 12 minut.

Serdecznie zapraszam na prezentację oferowanego gruntu a także do kontaktu telefonicznego, podczas którego udzielę szczegółowych informacji. Inne równie interesujące oferty znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej Biura:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Dominik Kaźmierak
telefon: 885 100 047
e-mail: dominik.kazmierak@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
20-807 Lublin
ul. Czeremchowa 5

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Dominik Kaźmierak

885 100 047

dominik.kazmierak@alternatywnebn.pl