Urokliwe działki pod lasem w Smugach

Media i instalacje

Gaz: do 100m
Woda: w ulicy
Kanalizacja: brak
Prąd: w ulicy

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 36
Kształt działki: kwadrat
Ogrodzenie: brak
MPZP: MR

Urokliwe działki pod lasem w Smugach

Numer oferty: LER-GS-2838
Gmina: Jastków
Miejscowość: Smugi
Cena: 289 000 PLN
Cena za m²: 194,00 PLN
Powierzchnia: 1 490,00 m2

Opis

Mam przyjemność zaprezentować Państwu kompleks 5 działek budowlanych zlokalizowanych w otoczeniu pięknej przyrody, tuż przy lesie, w cichej i malowniczej miejscowości Smugi, w gminie Jastków. 

Nieruchomości położone są w malowniczej okolicy, w otoczeniu lasów, łąk i pól uprawnych, co zapewnia niepowtarzalny klimat i kontakt z naturą. Każda z działek oferuje wyjątkowy widok i możliwość stworzenia swojego wymarzonego domu.

Powierzchnia działek waha się w przedziale od 1358 mkw  do 2040 mkw. Działki usytuowane są przy granicy lasu, w pierwszej, trzeciej i czwartej linii zabudowy. Dojazd od nieruchomości zapewnia wydzielona droga wewnętrzna. 

OSTATNIA DOSTĘPNA DZIAŁKA!
– 1490 m2 w cenie 289 000 zł w pierwszej linii zabudowy (wymiary ok. 40x37m)

Działka położona jest w sąsiedztwie zabudowań jednorodzinnych, pośród pól uprawnych i lasów. Lokalizacja zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dodatkowo na południe od nieruchomości mieszczą się Wąwozy Snopkowskie oraz Park Pałacowy z klimatyczną budowlą i stawem.

Mimo spokojnej lokalizacji, dojazd do miasta jest bardzo łatwy i szybki, co sprawia, że mieszkanie w otoczeniu przyrody nie oznacza rezygnacji z wygody życia miejskiego.
W 20 minut dotrą Państwo do centrum Lublina.

Dostępność mediów:
– woda (w drodze),
– prąd (w drodze).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość została przeznaczona pod zabudowę mieszkalno-rolniczą (symbol MR).

Dla terenów MR ustala się następujące zasady zagospodarowania:

 • przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa wolnostojąca z dopuszczeniem realizacji budynków mieszkalnych na działkach siedliskowych;
 • nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
 • typ zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza;
 • minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;
 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4;
 • maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 30%;
 • minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej – 30%;
 • maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, z możliwością realizacji poddasza użytkowego w dachu (jako trzeciej kondygnacji nadziemnej);
 • maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m;
 • wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie – poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu; dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu;
 • dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º, dopuszcza się dachy płaskie;
 • minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1350 m² na maksymalnie jeden budynek mieszkalny; (Zmieniono na podstawie Uchwały Nr LIV/463/2023 z dn. 30 czerwca 2023 r.)
 • szerokość frontu nowo wydzielanych działek – co najmniej 18 m;
 • możliwa jest korekta wewnętrznych granic własności pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich;
 • kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie określa się;
 • dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.
 • Zasady obsługi w zakresie komunikacji:
 • ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych poprzez system istniejących i projektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem planu;
 • dla terenu oznaczonego symbolem NAT 5-RM ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z drogi gminnej położonej poza granicami planu (oznaczonej informacyjnie na rysunku planu);
 • dopuszcza się obsługę działek budowlanych poprzez drogi położone poza granicami planu;
 • zakazuje się lokalizacji zjazdów z dodatkowej jezdni zlokalizowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej S12/S17;
 • ustala się urządzenie co najmniej 2 miejsc parkingowych na każdej działce, nie wliczając w to miejsc parkowania dla sprzętu rolniczego.

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację nieruchomości, podczas których udzielę szczegółowych informacji. Zachęcam także do zapoznania się z innymi ofertami naszego Biura, dostępnymi na stronie:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Anna Lis
tel.: 531 275 846
e-mail: anna.lis@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5
20-807 Lublin

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anna Lis

531 275 846

anna.lis@alternatywnebn.pl