Ustawne działki w Żabiej Woli z pięknym widokiem

Media i instalacje

Gaz: w ulicy
Woda: w ulicy
Kanalizacja: brak
Prąd: na działce

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 32
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: MR,MN

Ustawne działki w Żabiej Woli z pięknym widokiem

Numer oferty: LER-GS-2840
Gmina: Strzyżewice
Miejscowość: Żabia Wola
Cena: 175 000 PLN
Cena za m²: 174,50 PLN
Powierzchnia: 1 003,00 m2

Opis

Alternatywne Biuro Nieruchomości ma przyjemność oferować atrakcyjne działki budowlane, ulokowane w miejscowości Żabia Wola, w gminie Strzyżewice.

I linia zabudowy: działka o powierzchni 2271 mkw oraz wymiarach 30m x 75m -cena nieruchomości wynosi 379 000 zł
II linia zabudowy: działka o powierzchni 1003 mkw oraz wymiarach 30m x 32m– cena nieruchomości wynosi 175 000 zł
III linia zabudowy: działka o powierzchni 1003 mkw oraz wymiarach 30m x 32m– cena nieruchomości wynosi 175 000 zł 

Nieruchomości o szerokości frontu 30 m – ulokowana są przy asfaltowej drodze gminnej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią nieliczne zabudowania jednorodzinne i gospodarstwa rolne – okolica jest cicha i spokojna.

Dostępne media:

– prąd
– woda
– gaz
– telekomunikacja

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka w I lini zabudowy została oznaczona dwoma planami. Około 1000 mkw działki przeznaczone jest pod tereny zabudowy zagrodowej (symbol MR), pozostały obszar – tereny upraw rolnych bez prawa zabudowy (symbol RP).
Działki w II oraz III lini zabudowy w całości są przeznaczone pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej.

Dodatkowe ustalenia obu planów:

MR – Teren zabudowy zagrodowej.

1. Obowiązuje utrzymanie tradycyjnego układu przestrzennego wsi i nawiązanie formą projektowanej zabudowy do istniejącej tradycyjnej poprzez:

1) kontynuację jednorzędowej zabudowy pasmowej,
2) w skali zabudowy – max. jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem użytkowym w stromym dachu,
3) w formie i proporcji bryły budynków w nawiązaniu do tradycji lokalnych,
4) sytuowanie budynków w ujednoliconej linii od krawędzi dróg publicznych, budynki mieszkalne od strony drogi budynki gospodarcze w głębi działki.
5) pokrycie budynków dachami spadzistymi o symetrycznym nachyleniu połaci ze spadkiem powyżej 30° z wyjątkiem gdy warunek ten uniemożliwiłby zabudowę działki,
6) zawartość układu zabudowy:
a) optymalna szerokość frontu działki zagrodowej ok. 30 m,
b) wielkość działki zagrodowej 0,20 – 0,30 ha, dopuszcza się działki o większej powierzchni,
7) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia – poziom podłogi parteru max. 1 m. od poziomu terenu. Dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu.

2. Na terenach określonych jako zabudowa zagrodowa ustala się:
1) adaptację, przebudowę i budowę obiektów budowlanych w granicach siedlisk,
2) lokalizację nowych siedlisk rolniczych,
3) lokalizację zabudowy jednorodzinnej i letniskowej na działkach minimum 1000 m² jako uzupełnienie niezabudowanych enklaw lub wydzielonych z siedliska rolnego pod warunkiem dostępności do drogi publicznej,
4) lokalizację usług o uciążliwości mieszczącej się w granicach działki, oraz innych funkcji (w tym stacji paliw) pod warunkiem, że nie spowodują kolizji z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem,

RP – Teren rolny bez prawa zabudowy:

1. Wyklucza się lokalizację nowych obiektów poza istniejącymi siedliskami rolnymi za wyjątkiem:

1) lokalizacji siedlisk jako uzupełnienie niezabudowanych enklaw miedzy istniejąca zabudową rozproszona na terenach położonych poza Czerniejowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Siedliska winny być lokalizowane w rejonie dróg z zakazem przekraczania wykształconej linii zabudowy od strony pól w celu uniknięcia dalszego rozpraszania zabudowy,

2) lokalizacji hodowlanych ferm produkcyjnych, które z uwagi na wymagane strefy izolacyjne nie mogą być lokalizowane w zwartej zabudowie zagrodowej. W Czerniejowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu warunkiem lokalizacji fermy jest uzyskanie zgody dyrektora Zarządu Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych zgodnie z odnośnym Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego.

3. Dopuszcza się uzupełnienie, rozbudowę i remont istniejącego siedliska.

4. Dopuszcza się wydzielenie z istniejącego siedliska działki budowlanej pod zabudowę jednorodzinną dla członków rodziny rolnika.

Dojazd do granic administracyjnych Lublina zajmie zaledwie 7 minut.

Serdecznie zapraszam na prezentację oferowanego gruntu a także do kontaktu telefonicznego, podczas którego udzielę szczegółowych informacji. Inne równie interesujące oferty znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej Biura:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Dominik Kaźmierak
telefon: 885 100 047
e-mail: dominik.kazmierak@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
20-807 Lublin
ul. Czeremchowa 5

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Dominik Kaźmierak

885 100 047

dominik.kazmierak@alternatywnebn.pl