Atrakcyjna działka w Lublinie – ul. Poligonowa

Media i instalacje

Gaz: jest
Woda: jest
Kanalizacja: tak
Prąd: jest

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 26x22
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: Tak

Atrakcyjna działka w Lublinie - ul. Poligonowa

Numer oferty: LER-GS-2847
Gmina: Lublin
Miejscowość: Lublin
Ulica: Lublin
Cena: 599 000 PLN
Cena za m²: 1 010,50 PLN
Powierzchnia: 593,00 m2

Opis

Oferujemy Państwu interesująca nieruchomość budowlaną usytuowaną na ul. Poligonowej w Lublinie.

Ustawna, prostokątna działka o powierzchni całkowitej wynoszącej 593 mkw oraz szerokości frontu 26 mkw – to doskonały wybór dla wszystkich z Państwa, którzy poszukują nieruchomości w bliskiej odległości od centrum miasta, jednak w spokojnej dzielnicy zabudowań jednorodzinnych.

Prezentowany grunt ulokowany jest w czwartej linii zabudowy z dostępem do wewnętrznej drogi dojazdowej, w której udziały wliczone są w cenę działki.

Dostępne media:

– gaz (skrzynka na działce)
– prąd 
– kanalizacja
– woda

Istnieje możliwość dokupienia indywidualnego projektu domu z wydanym pozwoleniem na budowę, co umożliwi Państwu rozpoczęcie budowy w ciągu 5 dni od daty zakupu działki.

W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka oznaczona została planem terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 8MN).

Dodatkowe ustalenia planu:

Przeznaczenie terenu: 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
1) ustala się lokalizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) dopuszcza się lokalizację funkcji usług nieuciążliwych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej; 
3) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) ustala się powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 
 a) minimalnie 300 m2 w zabudowie szeregowej,
 b) minimalnie 600 m2 w zabudowie bliźniaczej, 
 c) minimalnie 900 m2 w zabudowie wolnostojącej; 
2) ustala się lokalizację jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej; 
3) pozostałe ustalenia jak w ustępie 6. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) nakazuje się zachowanie standardów jakości środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2) w przypadku identyfikacji gatunku chronionego należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3) działania dotyczące ukształtowania terenu, prac niwelacyjnych i nadsypywania terenu – zgodnie z ustaleniami § 10 planu; 
4) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, odprowadzenie ścieków komunalnych oraz zaopatrzenie w ciepło zgodnie z ust. 10; 
5) w terenie 1MN wyznacza się obszar zieleni towarzyszącej /ZT/ w ramach funkcji podstawowej; 
6) standard akustyczny – zgodnie z § 9. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) typ zabudowy: nie ustala się; 
2) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 
3) intensywność zabudowy: 
a) nie mniej niż 0,1,
b) nie więcej niż 0,9; dla terenu 11MN nie więcej niż 1,4; 
4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie więcej niż 30%, dla terenu 11 MN nie więcej niż 40%; 
5) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 40%, dla terenu 11MN minimalnie 25%, zrealizowane w formie zieleni zakomponowanej (zieleni wysokiej, niskiej); 
6) wysokość zabudowy: maksymalnie 10,0 m, dla budynku gospodarczo – garażowego maksymalnie 5,0 m; 
7) gabaryty zabudowy: 
a) poziom posadowienia parteru: nie ustala się, 
b) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, 
c) kształt dachu: stromy o spadku od 0o do 40o ; 
8) ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych z wyjątkiem prefabrykowanych podmurówek i elementów do budowy słupów; 
9) nośniki reklamowe: zgodnie z § 7; 
10) inne: 
a) nakazuje się zagospodarować obszar zieleni towarzyszącej /ZT/ w ramach funkcji podstawowej wyznaczonej na rysunku planu w formie zieleni urządzonej, przy możliwie jak największym zachowaniu zieleni istniejącej, 
b) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu w dotychczasowych parametrach, 
c) dopuszcza się lokalizację w zabudowie mieszkaniowej usług nieuciążliwych maksymalnie do 50% powierzchni użytkowej budynku,

Dojazd do centrum Lublina zajmie Państwu zaledwie 10 minut.

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację nieruchomości, podczas których udzielę szczegółowych informacji. Zachęcam także do zapoznania się z innymi ofertami naszego Biura, dostępnymi na stronie:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Anna Lis
tel.: 531 275 846
e-mail: anna.lis@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5
20-807 Lublin

Oferujemy Państwu interesująca nieruchomość budowlaną usytuowaną na ul. Poligonowej w Lublinie.

Ustawna, prostokątna działka o powierzchni całkowitej wynoszącej x mkw oraz szerokości frontu x mkw – to doskonały wybór dla wszystkich z Państwa, którzy poszukują nieruchomości w bliskiej odległości od centrum miasta, jednak w spokojnej dzielnicy zabudowań jednorodzinnych.

Prezentowany grunt ulokowany jest w czwartej linii zabudowy z dostępem do wewnętrznej drogi dojazdowej, w której udziały wliczone są w cenę działki.

Dostępne media:W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka oznaczona została planem terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 8MN).

Dodatkowe ustalenia planu:

Przeznaczenie terenu: 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
1) ustala się lokalizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) dopuszcza się lokalizację funkcji usług nieuciążliwych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej; 
3) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) ustala się powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 
 a) minimalnie 300 m2 w zabudowie szeregowej,
 b) minimalnie 600 m2 w zabudowie bliźniaczej, 
 c) minimalnie 900 m2 w zabudowie wolnostojącej; 
2) ustala się lokalizację jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej; 
3) pozostałe ustalenia jak w ustępie 6. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) nakazuje się zachowanie standardów jakości środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2) w przypadku identyfikacji gatunku chronionego należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3) działania dotyczące ukształtowania terenu, prac niwelacyjnych i nadsypywania terenu – zgodnie z ustaleniami § 10 planu; 
4) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, odprowadzenie ścieków komunalnych oraz zaopatrzenie w ciepło zgodnie z ust. 10; 
5) w terenie 1MN wyznacza się obszar zieleni towarzyszącej /ZT/ w ramach funkcji podstawowej; 
6) standard akustyczny – zgodnie z § 9. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) typ zabudowy: nie ustala się; 
2) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 
3) intensywność zabudowy: 
a) nie mniej niż 0,1,
b) nie więcej niż 0,9; dla terenu 11MN nie więcej niż 1,4; 
4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie więcej niż 30%, dla terenu 11 MN nie więcej niż 40%; 
5) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 40%, dla terenu 11MN minimalnie 25%, zrealizowane w formie zieleni zakomponowanej (zieleni wysokiej, niskiej); 
6) wysokość zabudowy: maksymalnie 10,0 m, dla budynku gospodarczo – garażowego maksymalnie 5,0 m; 
7) gabaryty zabudowy: 
a) poziom posadowienia parteru: nie ustala się, 
b) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, 
c) kształt dachu: stromy o spadku od 0o do 40o ; 
8) ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych z wyjątkiem prefabrykowanych podmurówek i elementów do budowy słupów; 
9) nośniki reklamowe: zgodnie z § 7; 
10) inne: 
a) nakazuje się zagospodarować obszar zieleni towarzyszącej /ZT/ w ramach funkcji podstawowej wyznaczonej na rysunku planu w formie zieleni urządzonej, przy możliwie jak największym zachowaniu zieleni istniejącej, 
b) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu w dotychczasowych parametrach, 
c) dopuszcza się lokalizację w zabudowie mieszkaniowej usług nieuciążliwych maksymalnie do 50% powierzchni użytkowej budynku,

Dojazd do centrum Lublina zajmie Państwu zaledwie 10 minut.

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację nieruchomości, podczas których udzielę szczegółowych informacji. Zachęcam także do zapoznania się z innymi ofertami naszego Biura, dostępnymi na stronie:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Anna Lis
tel.: 531 275 846
e-mail: anna.lis@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5
20-807 Lublin

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anna Lis

531 275 846

anna.lis@alternatywnebn.pl