Piękna działka budowlana w Marysinie

Media i instalacje

Gaz: w ulicy
Woda: w drodze
Kanalizacja: w ulicy
Prąd: w ulicy

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 45x38
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: Tak

Piękna działka budowlana w Marysinie

Numer oferty: LER-GS-2848
Gmina: Jastków
Miejscowość: Marysin
Cena: 569 000 PLN
Cena za m²: 316,00 PLN
Powierzchnia: 1 801,00 m2

Opis

Alternatywne Biuro Nieruchomości oferuje Państwu atrakcyjną działkę budowlana, ulokowaną w miejscowości Marysin, w gminie Jastków.

Prostokątna działka o powierzchni całkowitej 1801 mkw i szerokości frontu 45 mkw, położona jest w pierwszej linii zabudowy od drogi gminnej – ul. Grafitowej. Najbliższą okolicę stanowią nieliczne zabudowania jednorodzinne i pola uprawne. 

Oferowany grunt świetnie sprawdzi się dla tych z Państwa, którzy poszukują działki w ustronnym miejscu, jednak dobrze skomunikowanej – zaledwie 1km od działki znajduje się ul. Ziemska przechodząca w ul. Sławinkowską. Dzięki temu dojazd do granic administracyjnych Lublina zajmie Państwu zaledwie 4 minuty.

Dostępne media:

– prąd
– gaz
– woda
– kanalizacja

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość została oznaczona jako tereny zabudowy mieszkalnictwa rolniczego z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej (symbol MR).

Dodatkowe ustalenia planu:

MR – mieszkalnictwo rolnicze – o ustaleniach:

1) w granicach terenu MR dopuszcza się podział nieruchomości z zachowaniem minimalnej powierzchni nowo wydzielanej działki: nie mniej niż 1350 m² na jeden budynek mieszkalny; 

2) minimalną szerokość frontu nowo wydzielanej działki ustala się na 18 m; 

3) dopuszcza się zabudowanie budynkami mieszkalnymi wyłącznie w formie wolnostojących lub bliźniaczych oraz budynkami garażowymi i gospodarczymi – łącznie do 30% powierzchni działki budowlanej z zastrzeżeniem lokalizacji maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na każde 1100 m² w odniesieniu do zabudowy wolnostojącej lub lokalizacji maksymalnie jednej części bliźniaka na każde 720 m² w odniesieniu do zabudowy bliźniaczej.

a) w sąsiedztwie zespołu dworsko-parkowego w Ługowie wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/737),
b) na terenie zespołu dworsko-parkowego w Moszenkach, wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/799 jako dwór wraz z otoczeniem; (Zmieniono na podstawie Uchwały Nr LIV/461/2023 z dn. 30 czerwca 2023 r.)
4) niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;
5) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:
a) wysokość do 2 kondygnacji, z których drugą może stanowić poddasze użytkowe,
b) wysokość kalenicy do 11 metrów liczona od najniższego punktu terenu w obrysie budynku,
6) w istniejącej zabudowie zagrodowej:
a) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy i remonty kapitalne budynków,
b) dopuszcza się w granicach siedliska realizację domu mieszkalnego dla członków rodziny rolnika,
c) dopuszcza się przeznaczanie siedlisk rolniczych na cele mieszkalnictwa niskiego, letniskowego lub pensjonatowego wg warunków jak dla przyjętej funkcji terenu;
d) wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzania zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji obiektów;
7) dopuszcza się lokalizowanie obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych zakazując realizacji obiektów o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu;
8) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 12 metrów od ściany lasu; (Zmieniono na podstawie Uchwały Nr LIV/461/2023 z dn. 30 czerwca 2023 r.)
9) obowiązuje nasadzanie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;
10)dopuszcza się nadto lokalizację:
a) zabudowy letniskowej (ML),
b) zabudowy mieszkaniowej niskiej (MN),
c) obiektów usług komercyjnych (UC),
d) obiektów usług publicznych (UP),
e) wyodrębnienia terenów zieleni publicznej (ZP, ZI),
f) urządzeń sportowych (US),
g) urządzeń infrastruktury technicznej,
h) urządzeń komunikacyjnych, za wyjątkiem obiektów usług technicznych i stacji paliw;

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację nieruchomości, podczas których udzielę szczegółowych informacji. Zachęcam także do zapoznania się z innymi ofertami naszego Biura, dostępnymi na stronie:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Anna Lis
tel.: 531 275 846
e-mail: anna.lis@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5
20-807 Lublin

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anna Lis

531 275 846

anna.lis@alternatywnebn.pl