Urokliwa działka ze stawem w Ostrówek-Kolonia

Media i instalacje

Woda: w ulicy
Prąd: w ulicy

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 27 m x 473 m
Kształt działki: prostokąt
MPZP: MR, RZ
Dojazd: ASFALTOWA

Urokliwa działka ze stawem w Ostrówek-Kolonia

Numer oferty: LER-GS-2861
Gmina: Milejów
Miejscowość: Ostrówek-Kolonia
Cena: 229 000 PLN
Cena za m²: 20,50 PLN
Powierzchnia: 11 300,00 m2

Opis

Alternatywne Biuro Nieruchomości prezentuje Państwu interesującą nieruchomość budowlano rolną ze stawem, ulokowaną w Ostrówku Kolonii, w uroczej gminie Milejów.

 

Działka o powierzchni całkowitej 11300 mkw, oraz szerokości frontu 27m – usytuowana jest w pierwszej linii zabudowy od asfaltowej drogi gminnej. Na terenie nieruchomości znajduje się staw, co zwiększa jej atrakcyjność pod względem rekreacyjnym. Oferowana działka świetnie sprawdzi się pod budowę domu, bądź też jako inwestycja kapitału w gruntach. Najbliższą okolicę stanowią zabudowania jednorodzinne, gospodarstwa rolne i malownicze tereny zielone.

 

Dostępne media:

 

  • prąd (w ulicy)

  • woda ( po drugiej stronie ulicy)

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość oznaczono dwoma planami: terenów zabudowy zagrodowej (symbol MR) oraz terenów (symbol RZ).

 

Dodatkowe ustalenia obu planów:

 

MR – Teren zabudowy zagrodowej o ustaleniach:

 

1) adaptacja zabudowy zagrodowej,

 

2) dopuszcza się podział na nowowydzielane działki budowlane o powierzchni

 nie mniejszej niż 2000 m2 w granicach terenu MR

 

3) minimalną szerokość nowowydzielanej działki ustala się na 25 metrów;

 z uwagi na możliwość wykorzystania pod zabudowę, licznie występujących

 na terenie gminy działek o szerokości mniejszej od 25,0 m, dopuszcza się

 lokalizację na nich budynków bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią

 lub nie bliżej niż 1,5m od granicy, zawsze z zachowaniem obowiązujących

 warunków technicznych,

 

4) dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie

 do 20% powierzchni działki,

5) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:

 

a) na terenie miejscowości Milejów i Milejów – Osada przyjmuje się

wysokość do 3 kondygnacji nadziemnych, z których trzecią stanowi

poddasze użytkowe, w terenach wiejskich przyjmuje się wysokość do 2

kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu

w obrysie budynku,

c) ustala się wysokość kalenicy dla budynków mieszkaniowych

jednorodzinnych dwukondygnacyjnych – 9,0 m, dla budynków

mieszkaniowych trzykondygnacyjnych 11,0 m, licząc od najniżej

położonego wejścia do budynku lub jego części, znajdującym się na

pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,

d) dach o połaciach, nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem

naczółków, lukarn itp., a dla budynków gospodarczych również

jednospadowe,

e) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest.

 

6) dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki

funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według

warunków jak dla terenów ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według

warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków

jak dla terenów U i UT), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy

letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5 000 m2 na

gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej,

 

7) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych o uciążliwości mieszczącej się

w granicach siedliska,

 

8) dopuszcza się wydzielenie działki pod zabudowę jednorodzinną z istniejącego

siedliska rolnego dla dzieci rolników zatrudnionych w zawodach

pozarolniczych oraz realizację drugiego budynku mieszkalnego dla rodziny

rolnika w granicach istniejącego siedliska rolniczego w celu polepszenia

warunków mieszkaniowych,

 

9) wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz

nasadzenia zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji

i zmiany funkcji obiektów,

 

10) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 metrów od

ściany lasu,

 

11) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony dróg wojewódzkich

i powiatowych oraz terenów na styku odmiennej funkcji.

 

RZ – Tereny łąk i pastwisk

 

1) zakazuje się lokalizacji wszelkich budynków i innych obiektów budowlanych

o charakterze kubaturowym,

 

2) zakazuje się melioracji o jedynie odwadniającym charakterze,

 

3) na przepływających naturalnych ciekach wodnych dopuszcza się

lokalizowanie zbiorników retencyjnych o wysokości spiętrzenia do 2 metrów.

 

Okolica zachęca do eksplorowania – w niewielkiej odległości od działki znajduje się gęsty las i rzeka Wieprz. Zapaleni rowerzyści jak i miłośnicy wędrówek na pewno znajdą tu coś dla siebie.

 

W oddaleniu ok 10 km znajduje się miejscowość Milejów, gdzie znajdziecie Państwo szereg punktów użyteczności publicznej, jakimi są m.in.: szkoła, sklepy, ośrodki sportowe, kościół, dom kultury, urząd gminy, przychodnia, apteka i wiele innych.

 

Dojazd do drogi krajowej nr 12 zajmie Państwu zaledwie ok 20 min.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

 

Opiekun oferty Anita Górkiewicz

telefon: 696 617 940

e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl

 

Opiekun oferty Ewelina Kanadys

telefon: 780 047 764

e-mail: ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl

 

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,

20-807 Lublin

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anita Górkiewicz

696 617 940

anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl