Działki rolne- Ostrówek Kolonia

Media i instalacje

Woda: na działce
Prąd: powyżej 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 21,5mx160,5
Warunki zabudowy: Możliwość uzyskania

Działki rolne- Ostrówek Kolonia

Numer oferty: LER-GS-2862
Gmina: Milejów
Miejscowość: Ostrówek-Kolonia
Cena: 39 000 PLN
Cena za m²: 11,50 PLN
Powierzchnia: 3 400,00 m2

Opis

Prezentujemy Państwu atrakcyjne nieruchomości gruntowe, usytuowane w miejscowości Ostrówek Kolonia, w gminie Milejów.

 

Działki o powierzchniach całkowitych 3400 mkw i szerokości frontu 21,5m każda –  powstaną w wyniku podziału istniejącego gruntu. Nieruchomości posiadają dwustronny dostęp do dróg dojazdowych, a działki położone w kolejnych liniach zabudowy  będą miały zapewniony dojazd poprzez wydzieloną służebność. 

 

Działka A  –  powierzchnia 3400mkw, cena 39 000zł.

 

Działka B –  powierzchnia 3400mkw, cena 39 000zł.

 

Działka C –  powierzchnia 3400mkw, cena 39 000zł.

 

Działka D–  powierzchnia 3400mkw, cena 49 000zł.

 

Dostępne media:

 

-woda (w działce budowlanej położonej w pierwszej linii zabudowy)

-telekomunikacja (w działce budowlanej położonej w pierwszej linii zabudowy)

-prąd (powyżej 100m)

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomości oznaczone zostały planem terenów upraw rolnych (symbol RP).

 

Dodatkowe ustalenia obu planów:

 

RP – Teren upraw polowych – o ustaleniach:

 

1) dopuszcza się uzupełnienie zabudową siedliskową enklaw położonych

pomiędzy istniejącą zabudową rolniczą poza obszarem Nadwieprzańskiego

Parku Krajobrazowego i jego otuliny,

 

2) dopuszcza się lokalizację ferm hodowlanych poza terenem

Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, które ze względu na uciążliwość

nie mogą być lokalizowane w zwartej zabudowie, pod. warunkiem

uprzedniego uzyskania pozytywnej opinii właściwego organu państwowej

inspekcji sanitarnej oraz właściwego organu ochrony środowiska przez

inwestora,

 

3) dopuszcza się w granicach istniejącego siedliska realizację budynku

mieszkalnego dla członków rodziny rolnika, bez możliwości wtórnego

podziału działki,

 

4) dopuszcza się odtwarzanie, rozbudowę i modernizację istniejących siedlisk

(według warunków jak dla terenów MR) oraz obiektów o innych funkcjach

(według warunków jak dla terenów o poszczególnej funkcji),

 

5) dopuszcza się przekształcanie istniejących siedlisk na cele zabudowy

letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) oraz zabudowy

mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN),

 

6) na obszarach intensywnych upraw polowych dopuszcza się możliwość

budowy poza wyznaczonymi terenami budowlanymi obiektów

specjalistycznych związanych z kierunkiem produkcji, dotyczy to upraw

o powierzchni powyżej 0,5 ha.

 

7) dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie dróg wewnętrznych, służących

obsłudze gospodarki rolnej,

 

8) zakazuje się melioracji o jedynie odwadniającym charakterze,

 

9) dopuszcza się zalesianie, zadrzewianie lub zakrzewianie użytków rolnych

określonych rysunkiem planu oraz V-VI klasy bonitacyjnej na pozostałym

terenie gminy,

 

10) dopuszcza się ponadto lokalizację:

 

a) terenów zieleni punktów widokowych i ciągów, spacerowych,

zapewniających dostęp do zespołów zieleni wzdłuż istniejących cieków

wodnych,

 

b) urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji,

 

11) obiekty lub urządzenia o których mowa w pkt. 1-9 można lokalizować pod

warunkiem:

 

a) dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego,

 

b) nienaruszania ustaleń obowiązujących dla wiodącej funkcji terenu,

 

12) punkty l – 5 nie obowiązują dla terenów położonych w obszarze objętym

ochroną konserwatorską oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie. W tych

obszarach obowiązują warunki konserwatorskie określone przez Lubelskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Okolica zachęca do eksplorowania – w niewielkiej odległości od działki znajduje się gęsty las i rzeka Wieprz. Zapaleni rowerzyści jak i miłośnicy wędrówek na pewno znajdą tu coś dla siebie.

 

W oddaleniu ok 10 km znajduje się miejscowość Milejów, gdzie znajdziecie Państwo szereg punktów użyteczności publicznej, jakimi są m.in.: szkoła, sklepy, ośrodki sportowe, kościół, dom kultury, urząd gminy, przychodnia, apteka i wiele innych.

 

Dojazd do drogi krajowej nr 12 zajmie Państwu zaledwie ok 20 min.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

 
 

 

Opiekun oferty Anita Górkiewicz

telefon: 696 617 940

e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,

20-807 Lublin

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anita Górkiewicz

696 617 940

anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl