Atrakcyjna działka budowlana – Ostrówek Kolonia

Media i instalacje

Woda: na działce
Prąd: do 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 21,5mx120
Warunki zabudowy: Możliwość uzyskania

Atrakcyjna działka budowlana - Ostrówek Kolonia

Numer oferty: LER-GS-2864
Gmina: Milejów
Miejscowość: Ostrówek-Kolonia
Cena: 149 000 PLN
Cena za m²: 58,00 PLN
Powierzchnia: 2 580,00 m2

Opis

Alternatywne Biuro Nieruchomości oferuje Państwu atrakcyjną działkę budowlaną usytuowaną w cichej i spokojnej miejscowości Ostrówek Kolonia, w gminie Milejów.

 

Prezentowany grunt o powierzchni całkowitej 2580mkw, oraz szerokości frontu 21,5m – ulokowany jest w pierwszej linii zabudowy od asfaltowej drogi gminnej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią zabudowania jednorodzinne i gospodarstwa rolne w otoczeniu malowniczych pól uprawnych

 

Dostępne media:

 

  • woda  (w działce)

  • prąd  (do 100m)

  • telekomunikacja (w działce)

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka została objęta planem terenów zabudowy zagrodowej (symbol MR).

 

Dodatkowe ustalenia planu:

 

MR – Teren zabudowy zagrodowej o ustaleniach:

 

1) adaptacja zabudowy zagrodowej,

 

2) dopuszcza się podział na nowowydzielane działki budowlane o powierzchni

 nie mniejszej niż 2000 m2 w granicach terenu MR

 

3) minimalną szerokość nowowydzielanej działki ustala się na 25 metrów;

 z uwagi na możliwość wykorzystania pod zabudowę, licznie występujących

 na terenie gminy działek o szerokości mniejszej od 25,0 m, dopuszcza się

 lokalizację na nich budynków bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią

 lub nie bliżej niż 1,5m od granicy, zawsze z zachowaniem obowiązujących

 warunków technicznych,

 

4) dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie

 do 20% powierzchni działki,

5) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:

 

a) na terenie miejscowości Milejów i Milejów – Osada przyjmuje się

wysokość do 3 kondygnacji nadziemnych, z których trzecią stanowi

poddasze użytkowe, w terenach wiejskich przyjmuje się wysokość do 2

kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu

w obrysie budynku,

c) ustala się wysokość kalenicy dla budynków mieszkaniowych

jednorodzinnych dwukondygnacyjnych – 9,0 m, dla budynków

mieszkaniowych trzykondygnacyjnych 11,0 m, licząc od najniżej

położonego wejścia do budynku lub jego części, znajdującym się na

pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,

d) dach o połaciach, nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem

naczółków, lukarn itp., a dla budynków gospodarczych również

jednospadowe,

e) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest.

 

6) dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki

funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według

warunków jak dla terenów ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według

warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków

jak dla terenów U i UT), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy

letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5 000 m2 na

gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej,

 

7) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych o uciążliwości mieszczącej się

w granicach siedliska,

 

8) dopuszcza się wydzielenie działki pod zabudowę jednorodzinną z istniejącego

siedliska rolnego dla dzieci rolników zatrudnionych w zawodach

pozarolniczych oraz realizację drugiego budynku mieszkalnego dla rodziny

rolnika w granicach istniejącego siedliska rolniczego w celu polepszenia

warunków mieszkaniowych,

 

9) wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz

nasadzenia zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji

i zmiany funkcji obiektów,

 

10) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 metrów od

ściany lasu,

 

11) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony dróg wojewódzkich

i powiatowych oraz terenów na styku odmiennej funkcji.

 

Okolica zachęca do eksplorowania – w niewielkiej odległości od działki znajduje się gęsty las i rzeka Wieprz. Zapaleni rowerzyści jak i miłośnicy wędrówek na pewno znajdą tu coś dla siebie.

 

W oddaleniu ok 10 km znajduje się miejscowość Milejów, gdzie znajdziecie Państwo szereg punktów użyteczności publicznej, jakimi są m.in.: szkoła, sklepy, ośrodki sportowe, kościół, dom kultury, urząd gminy, przychodnia, apteka i wiele innych.

 

Dojazd do drogi krajowej nr 12 zajmie Państwu zaledwie ok 20 min.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

 

Opiekun oferty Anita Górkiewicz

telefon: 696 617 940

e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl

 
 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,

20-807 Lublin

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anita Górkiewicz

696 617 940

anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl