Działki budowlane w spokojnej okolicy- ul. Kmieca

Media i instalacje

Woda: w drodze
Kanalizacja: miejska
Prąd: w ulicy

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 32m (28)m x 25m
Kształt działki: nieregularny
Ogrodzenie: siatka
MPZP: 2MN/U
Odleglość od centrum [m]: 7000
Dojazd: droga szutrowa

Działki budowlane w spokojnej okolicy- ul. Kmieca

Numer oferty: LER-GS-2869
Gmina: Lublin
Miejscowość: Szerokie
Ulica: Kmieca
Cena: 559 000 PLN
Cena za m²: 699,00 PLN
Powierzchnia: 800,00 m2

Opis

Mamy przyjemność oferować Państwu interesujące działki budowlane z dopuszczeniem zabudowy usługowej – ulokowane na ul. Kmiecej w Lublinie.

 

Oferowane grunty o powierzchniach 800 m2 każda,  powstaną w wyniku podziału geodezyjnego istniejącej działki. Ulokowane są kolejno od pierwszej do trzeciej linii zabudowy od ul. Kmiecej. Do każdej z nich prowadzi służebność przejazdu i przechodu.

 

Najbliższą okolicę stanowią zabudowania jednorodzinne i malownicze tereny zielone. Działki są bardzo dobrze skomunikowane dzięki bliskości al. Warszawskiej.

 

Dostępne media:

 

  • kanalizacja ( gotowe przyłącze)

  • prąd (w drodze)

  • woda (w drodze)

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka objęta została planem terenów zabudowy mieszkaniowej (wolnostojąca lub bliźniacza) i usługowej (symbol 2MN/U).
 

Dodatkowe ustalenia planu:

 

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 

1) typ zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza;

2) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;

3) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;

4) dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, gospodarczo – garażowych lub garażowych, jako uzupełnienie istniejącej na działce zabudowy w liczbie nie więcej niż jeden budynek na działkę budowlaną;

5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie więcej niż 35%;

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, liczonej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 40%;

7) w przypadku realizacji dachu zielonego dopuszcza się objęcie powierzchni dachu zielonego jako powierzchni terenu biologicznie czynnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) ustala się, że minimum połowa wymaganego minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej (liczonej w stosunku do powierzchni działki budowlanej) winna spełniać następujące warunki (łącznie):

a) realizacja w formie komponowanej zieleni urządzonej,

b) realizacja poza obrysem istniejących i projektowanych obiektów budowlanych oraz urządzeń budowlanych z nimi związanych, w tym poza obrysem kondygnacji podziemnych,

c) realizacja w formie pozwalającej na wegetację roślinności wysokiej;

9) wysokość zabudowy: nie więcej niż 10,5 m i nie więcej niż II kondygnacje nadziemne;

10) w przypadku realizacji stromego dachu o spadku od 30° do 45° dopuszcza się realizację poddasza użytkowego jako trzeciej kondygnacji nadziemnej;

11) w przypadku realizacji dachu płaskiego dopuszcza się realizację trzeciej kondygnacji nadziemnej na powierzchni nie przekraczającej 50% powierzchni obrysu budynku;

12) wysokość zabudowy dla obiektów gospodarczych i garażowych: nie więcej niż 3,5 m i nie więcej niż I kondygnacja nadziemna;

13) szerokość elewacji: nie więcej niż 22 m;

14) intensywność zabudowy: nie więcej niż 1,8 z czego nie więcej niż 1,0 dla kondygnacji nadziemnych;

15) kształt dachu: nie ustala się;

16) dopuszcza się realizację dachu zielonego o charakterze intensywnym lub ekstensywnym, lub obu rodzajów jednocześnie;

17) kąt nachylenia połaci dachowych: nie więcej niż 45°;

18) zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów pokryć dachów oraz wykończenia elewacji;

19) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy oraz utrzymanie zastanych parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek budowlanych z istniejącymi budynkami wyznaczonymi na rysunku planu z dopuszczeniem zmiany sposobu ich użytkowania na funkcje zgodne z przeznaczeniem terenu;

20) minimalna liczba miejsc parkingowych – zgodnie z ustaleniami §6;

21) sposób realizacji miejsc parkingowych: garaże wolnostojące, garaże wbudowane, garaże podziemne, naziemne miejsca parkingowe.

 

Dzięki wspomnianej al. Warszawskiej, dojazd do centrum Lublina zajmie nie więcej niż 10 minut.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

 

Opiekun oferty: Anita Górkiewicz

telefon: 696 617 940

e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,

20-807 Lublin

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anita Górkiewicz

696 617 940

anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl