Działka- zabudowa bliźniacza, usługowa, mieszkalna

Media i instalacje

Woda: w drodze
Kanalizacja: miejska
Prąd: w ulicy

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 32m x 76m
Kształt działki: nieregularny
Ogrodzenie: siatka
MPZP: 2MN/U
Odleglość od centrum [m]: 7000
Dojazd: droga szutrowa

Działka- zabudowa bliźniacza, usługowa, mieszkalna

Numer oferty: LER-GS-2872
Gmina: Lublin
Miejscowość: Szerokie
Ulica: Kmieca
Cena: 1 599 000 PLN
Cena za m²: 640,00 PLN
Powierzchnia: 2 500,00 m2

Opis


Prezentujemy Państwu atrakcyjną działkę budowlano – usługową, usytuowaną w spokojnej i malowniczej części Lublina, przy ul. Kmiecej.

Grunt można zagospodarować 4 budynkami dwulokalowymi w zabudowie bliźniaczej, każdy z lokali o powierzchni użytkowej 127,4 mkw. Całkowity PUM dla terenu 1019,2 mkw. Dodatkowe informacje są widoczne na załączonej koncepcji. 

Oferowany grunt o powierzchni całkowitej 2500 mkw oraz szerokości frontu 32 m – ulokowany jest w pierwszej linii zabudowy od ul. Kmiecej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią zabudowania jednorodzinne i malownicze tereny zielone. Nieruchomość jest bardzo dobrze skomunikowana poprzez bliskość al. Warszawskiej.

Dostępne media:

  • kanalizacja ( gotowe przyłącze)
  • prąd (w drodze)
  • woda (w drodze)

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka objęta została planem terenów zabudowy mieszkaniowej (wolnostojąca lub bliźniacza) i usługowej (symbol 2MN/U).

Dodatkowe ustalenia planu:

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) typ zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza;
2) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;
3) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;
4) dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, gospodarczo – garażowych lub garażowych, jako uzupełnienie istniejącej na działce zabudowy w liczbie nie więcej niż jeden budynek na działkę budowlaną;
5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie więcej niż 35%;
6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, liczonej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 40%;
7) w przypadku realizacji dachu zielonego dopuszcza się objęcie powierzchni dachu zielonego jako powierzchni terenu biologicznie czynnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) ustala się, że minimum połowa wymaganego minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej (liczonej w stosunku do powierzchni działki budowlanej) winna spełniać następujące warunki (łącznie):
a) realizacja w formie komponowanej zieleni urządzonej,
b) realizacja poza obrysem istniejących i projektowanych obiektów budowlanych oraz urządzeń budowlanych z nimi związanych, w tym poza obrysem kondygnacji podziemnych,
c) realizacja w formie pozwalającej na wegetację roślinności wysokiej;
9) wysokość zabudowy: nie więcej niż 10,5 m i nie więcej niż II kondygnacje nadziemne;
10) w przypadku realizacji stromego dachu o spadku od 30° do 45° dopuszcza się realizację poddasza użytkowego jako trzeciej kondygnacji nadziemnej;
11) w przypadku realizacji dachu płaskiego dopuszcza się realizację trzeciej kondygnacji nadziemnej na powierzchni nie przekraczającej 50% powierzchni obrysu budynku;
12) wysokość zabudowy dla obiektów gospodarczych i garażowych: nie więcej niż 3,5 m i nie więcej niż I kondygnacja nadziemna;
13) szerokość elewacji: nie więcej niż 22 m;
14) intensywność zabudowy: nie więcej niż 1,8 z czego nie więcej niż 1,0 dla kondygnacji nadziemnych;
15) kształt dachu: nie ustala się;
16) dopuszcza się realizację dachu zielonego o charakterze intensywnym lub ekstensywnym, lub obu rodzajów jednocześnie;
17) kąt nachylenia połaci dachowych: nie więcej niż 45°;
18) zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów pokryć dachów oraz wykończenia elewacji;
19) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy oraz utrzymanie zastanych parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek budowlanych z istniejącymi budynkami wyznaczonymi na rysunku planu z dopuszczeniem zmiany sposobu ich użytkowania na funkcje zgodne z przeznaczeniem terenu;
20) minimalna liczba miejsc parkingowych – zgodnie z ustaleniami §6;
21) sposób realizacji miejsc parkingowych: garaże wolnostojące, garaże wbudowane, garaże podziemne, naziemne miejsca parkingowe.

Minimalne powierzchnie nowowydzielanych działek: 

  • dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: nie mniej niż 800 m2 ,
  • dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: nie mniej niż 600 m2 , 
  • dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej lub usługowej: nie mniej niż 800 m2 ;

Dzięki wspomnianej al. Warszawskiej, dojazd do centrum Lublina zajmie nie więcej niż 10 minut.

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl
 
Opiekun oferty Anita Górkiewicz
telefon: 696 617 940
e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5,
20-807 Lublin

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anita Górkiewicz

696 617 940

anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl