Duża działka rolna II i III klasa gruntów Snopków

Duża działka rolna II i III klasa gruntów Snopków

Numer oferty: LER-GS-2884
Gmina: Jastków
Miejscowość: Snopków
Cena: 2 000 000 PLN
Cena za m²: 99,50 PLN
Powierzchnia: 20 200,00 m2

Opis

Prezentujemy Państwu atrakcyjną nieruchomość gruntową, zlokalizowaną w prężnie rozwijającej się miejscowości Snopków, w gminie Jastków.

Działka o powierzchni całkowitej 20200 mkw oraz szerokości frontu wynoszącej 57 m –  to doskonały teren na lokatę kapitału.
Najbliższą okolicę stanowią nieliczne zabudowania jednorodzinne i malownicze pola uprawne, poprzecinane lasami i lokalnymi wąwozami. 

Nieruchomość ulokowana jest w piątej linii zabudowy od drogi gminnej.

Dojazd do działki zapewniony jest przez działkę nr 618/9, która została przekazana na rzecz gminy. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka została objęta planem terenów upraw polowych i ogrodniczych (symbol RP, RO).

Dodatkowe ustalenia planu:

RP, RO – uprawy polowe i ogrodnicze – z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:

a) uprawy polowe (RP);
b) uprawy ogrodnicze (RO); o ustaleniach:

1) wyklucza się, z zastrzeżeniem pkt. 2, lokalizacje nowych budynków poza istniejącymi siedliskami rolnymi z wyjątkiem ustaleń szczegółowych określonych w § 8 dla funkcji terenu o symbolu nr 22.47.RO/MN;

2) dopuszcza się lokalizację ferm hodowlanych, które ze względu na uciążliwość nie mogą być lokalizowane w zwartej zabudowie, pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez inwestora pozytywnej opinii właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej oraz szklarniowych upraw warzywniczo-ogrodniczych na działkach o powierzchni powyżej 1 ha;

3) dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejących siedlisk (według warunków jak dla terenów MR);

4) dopuszcza się przekształcanie istniejących siedlisk na cele zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) oraz zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN);

5) dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie dróg wewnętrznych, służących obsłudze gospodarki rolnej;

6) zakazuje się melioracji o jedynie odwadniającym charakterze;
7) dopuszcza się w celu przeciwdziałania erozji wodnej zalesianie, zadrzewianie lub zakrzewianie użytków rolnych określonych dla poszczególnych etapów rysunkiem planu oraz V-VI klasy bonitacyjne gleb;

8) dopuszcza się ponadto lokalizację:

a) terenów zieleni, punktów widokowych i urządzonych ciągów spacerowych, zapewniających dostęp do zespołów zieleni wzdłuż istniejących cieków wodnych,
b) urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji,

9) obiekty lub urządzenia o których mowa w pkt. 8 można lokalizować pod warunkiem:

a) dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego,
b) nienaruszania ustaleń obowiązujących dla wiodącej funkcji terenu.

Korzystny dojazd do działki gwarantuje droga wojewódzka nr 809 ulokowana w niewielkiej odległości – 600m. Droga do przystanku autobusowego zajmuje zaledwie 11 minut pieszo (800m). Dzięki drodze wojewódzkiej w szybkim tempie dostaniecie się Państwo do centrum Snopkowa, gdzie znaleźć można m.in.: sklepy, punkty usługowe i wiele innych.

Dojazd do granic administracyjnych Lublina (ul. Sławinkowska) zajmie Państwu zaledwie 6 minut.

Zapraszam serdecznie do kontaktu, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące działki lub chcą się Państwo umówić na prezentację nieruchomości. 
Zachęcam do zapoznania się z innymi ofertami dostępnymi na stronie internetowej:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Radosław Chomiarczuk
Telefon: 660 055 922
E-mail: radoslaw.chomiarczuk@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
20-807 Lublin,
ul. Czeremchowa 5

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Radosław Chomiarczuk

660 055 922

radoslaw.chomiarczuk@alternatywnebn.pl