Ustawne działki budowlane 4 km od granic Lublina

Media i instalacje

Gaz: brak
Woda: na działce
Kanalizacja: brak
Prąd: na działce

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 25x49m
MPZP: MN

Ustawne działki budowlane 4 km od granic Lublina

Numer oferty: LER-GS-2891
Gmina: Strzyżewice
Miejscowość: Żabia Wola
Cena: 156 000 PLN
Cena za m²: 130,50 PLN
Powierzchnia: 1 196,00 m2

Opis

Mam przyjemność zaprezentować Państwu  dwie działki budowlane, położone w miejscowości Żabia Wola, w gminie Strzyżewice. 

 

Ustawne działki ulokowane są w pięknym i klimatycznym zakątku, na przeciwko znajduje się  rozległy las – świetne miejsce pieszych wędrówek. Okoliczny krajobraz uzupełniają rozległe pola i łąki, które nadają niepowtarzalnego, sielskiego charakteru.

 

Powierzchnia całkowita każdej z działek wynosi 1196 i 1170 mkw, a szerokość frontu wynosi 25 m.. Działki usytuowane są w pierwszej linii zabudowy, przy asfaltowej drogi gminnej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią  nieliczne  gospodarstwa i zabudowania jednorodzinne. 

Działki są częściowo uzbrojone, posiadają dostęp do mediów takich jak woda i prąd.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działki są ujęte jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 7MN)

 

Przeznaczenie terenu: 

 • a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

 • b) dopuszczalne: usługi nieuciążliwe nie powodujące negatywnego oddziaływania na funkcję mieszkalną

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 1. realizacja budynków mieszkalnych, gospodarczych bądź gospodarczo – garażowych;

 2. adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej formie i z obecną funkcją, z możliwością rozbudowy, remontów i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków oraz uzupełnienie zainwestowania terenu

 3. dopuszcza się utrzymanie istniejącego siedliska rolniczego pod warunkiem utrzymania uciążliwości istniejących i projektowanych obiektów w granicach władania terenu przez dysponenta obiektu, z wykluczeniem możliwości realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem lokalizacji infrastruktury technicznej; dla budynków gospodarczych i inwentarskich realizowanych w istniejącym siedlisku rolniczym ustala się wysokość do 9,0 m do kalenicy od poziomu terenu do najwyższego punktu w dachu;

 4. lokalizowanie usług nieuciążliwych wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych pod warunkiem, iż nie będą przekraczały 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub będą stanowiły parterową zabudowę towarzyszącą;

 5. minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 60% powierzchni działki;

 6. powierzchnia zabudowy – do 25 % powierzchni działki;

 7. nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od krawędzi jezdni drogi gminnej;

 8. grodzenie działki w odległości nie bliższej niż w linii rozgraniczającej drogi, o wysokości max do 2,0 m, wykonane w technice materiałów tradycyjnych takich jak: kamień, drewno, stal itp., za wyjątkiem prefabrykowanych przęseł betonowych;

 9. wymogi wobec budynków mieszkalnych: dachy o połaciach nachylonych pod kątem 30°-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp.; ustala się pokrycie dachów: dachówką, blachodachówką lub materiałami bitumicznymi, zakaz stosowania materiałów o jaskrawych kolorach; ilość kondygnacji – do dwóch nadziemnych przy założeniu, że ostatnią kondygnację stanowić będzie poddasze użytkowe; maksymalna wysokość budynków – 9,0 m do kalenicy od poziomu terenu do najwyższego punktu w dachu; posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku; obowiązuje kolorystyka elewacji w naturalnych kolorach materiałów lub ciepłych (pastelowych) kolorach, z zastosowaniem jako wiodących jasnych barw (zalecana jak najmniejsza ilość kolorów na elewacji), kolory winny być zharmonizowane z kolorem dachu;

 10. przy realizacji wolnostojących budynków gospodarczych lub gospodarczo – garażowych obowiązuje: ilość kondygnacji – 1 nadziemna; dach o połaciach nachylonych pod kątem do 45°; ustala się pokrycie dachu: dachówką, blachodachówką lub materiałami bitumicznymi, zakaz stosowania materiałów o jaskrawych kolorach; maksymalna wysokość budynków – 6,0 m do kalenicy od poziomu terenu do najwyższego punktu w dachu; obowiązuje kolorystyka elewacji w naturalnych kolorach.

 

W odległości 2 km od działki znajdziecie Państwo sklep spożywczy, zespół szkół i wiele innych. Dojazd do granic administracyjnych Lublina to zaledwie 7 minut. 

 

Serdecznie zapraszam na prezentację, oraz do kontaktu telefonicznego, podczas których chętnie udzielę wszelkich dodatkowych informacji .

Inne atrakcyjne działki znajdziecie Państwo na stronie internetowej Biura.

 

Opiekun oferty: Mateusz Chwiejczak

tel.: 663 622 006

e-mail: mateusz.chwiejczak@alternatywnebn.pl

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,

20-807 Lublin

www.alternatywnebn.pl

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Mateusz Chwiejczak

663 622 006

mateusz.chwiejczak@alternatywnebn.pl