Grunt w centrum miasta Świdnik-budynki do remontu

Media i instalacje

Gaz: na działce
Woda: do 100m
Kanalizacja: na działce
Prąd: na działce

Dodatkowe informacje

Kształt działki: nieregularny
Ogrodzenie: częściowo ogrodzona
MPZP: MN
Odleglość od komunikacji [m]: 300
Dojazd: ASFALTOWA

Grunt w centrum miasta Świdnik-budynki do remontu

Numer oferty: LER-GS-2894
Gmina: Świdnik
Miejscowość: Świdnik
Ulica: Szeroka
Cena: 229 000 PLN
Cena za m²: 668,00 PLN
Powierzchnia: 343,00 m2

Opis

Prezentujemy Państwu ofertę sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej, zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta Świdnik. Oferowany grunt o powierzchni 343 mkw ulokowany jest w pierwszej linii zabudowy, u zbiegu ulic Parcelowej i Szerokiej. Nieruchomość jest w pełni zagospodarowana budynkami  takimi jak dawny warsztat samochodowy, dawna pizzeria i budynek gospodarczy do niedawna służący za sklepik spożywczy. 

Jest to dobra okazja do inwestycji lub też rozpoczęcia własnego biznesu w centrum dużego miasta. Nieruchomość jest bardzo atrakcyjna pod względem lokalizacji – blisko znajdują się domki jednorodzinne, bloki, ośrodki kulturalne, sklepy, i inne punkty użyteczności publicznej.

Dostępne media:

  • gaz miejski na działce 
  • wodociąg miejski w ul. Szerokiej
  • kanalizacja na działce
  • prąd na działce

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka objęta jest planem terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol MN).

1. Wyznacza się „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną różnych typów zabudowy o wysokości budynków do II kondygnacji z możliwością realizacji dodatkowo poddasza użytkowego w stromym dachu. 
2. Na terenach istniejących osiedli zabudowy jednorodzinnej ustala się: 

a) zakaz łączenia budynków mieszkalnych bliźniaczych i wolnostojących w formę zabudowy łańcuchowej bądź szeregowej, 
b) zakaz nadbudowy budynków II kondygnacyjnych, możliwa jest jedynie realizacja poddasza użytkowego w stromym dachu, 
c) powiększenie kubatury na cele mieszkaniowe może nastąpić jedynie w formie rozbudowy kubatury istniejącej jako integralna część funkcjonalno architektoniczna, 
d) możliwość doinwestowania poszczególnych działek o brakujące elementy zagospodarowania komplementarnego (garaże, miejsca parkingowe), 
e) wymóg bilansowania miejsc parkingowych w granicach własnych posesji, 
f) zakaz wtórnych podziałów działek, natomiast możliwa jest korekta wewnętrznych granic własności pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich. 

3. Na terenach, o których mowa w ust.2 dopuszcza się: 

a) możliwość uzupełnienia funkcji mieszkaniowej o funkcje usługowe poprzez: – wprowadzenie nieuciążliwych usług do budynku mieszkalnego i zmianę sposobu użytkowania jego części lub całości, – realizację nieuciążliwych obiektów usługowych wolnostojących w granicach istniejących własności pod warunkiem, że wielkość działki umożliwia ich usytuowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i nie spowoduje to obniżenia estetyki otoczenia oraz uciążliwości dla działek sąsiednich, 
b) możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, przy czym maksymalna powierzchnia zainwestowania nie powinna przekraczać 30% całkowitej powierzchni działki, 20 
c) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

4. Na terenach nowo realizowanych osiedli ustala się: 

a) możliwość realizacji w wyznaczonej strefie zabudowy kubaturowej różnych form zabudowy mieszkaniowej: wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej, 
b) nieprzekraczalną linię zabudowy kubaturowej i układ podziałów wewnętrznych zgodnie z rysunkiem planu, 
c) maksymalny procent zabudowy działki do 30% jej powierzchni ogólnej, dla działek z funkcją usługową do 50% jej powierzchni ogólnej, 
d) dla zabudowy szeregowej i bliźniaczej spójną formę architektoniczną poszczególnych zespołów, 
e) maksymalny procent spadku dachu 100%, 
f) realizację garaży i innych pomieszczeń gospodarczych, jako integralną część budynku mieszkalnego, 
g) wymóg bilansowania miejsc parkingowych w granicach własnych posesji, 
h) zakaz lokalizacji funkcji kolidujących z podstawową funkcją obszaru oraz wywołujących uciążliwości wykraczające poza granicę własności, 
i) zakaz wtórnego podziału działek. 

5. Na terenach, o których mowa w ust.4 dopuszcza się: 

a) możliwość uzupełnienia funkcji mieszkaniowej o funkcje usługowe, 
b) lokalizację funkcji usługowej poza wyznaczoną w rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy mieszkalnej tj. w strefie przyległej do linii regulacyjnych ulic, 
c) korektę podziałów wewnętrznych całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi lub jego części, pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich, 
d) do czasu realizacji miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej – realizację budynków mieszkalnych wyposażonych w indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania stosownie do odrębnych przepisów, 
e) dotychczasowy sposób użytkowania gruntów do czasu podziału go na działki budowlane. 

6. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach MN nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej na obszarze których są one położone.  

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację działki. Zachęcam także do zapoznania się z innymi ofertami gruntów budowlanych dostępnych na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Aleksandra Wieczerzak
tel.: 532 229 551
e-mail: aleksandra.wieczerzak@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5,
20-807 Lublin

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Aleksandra Wieczerzak

532 229 551

aleksandra.wieczerzak@alternatywnebn.pl