Gm. Głusk – m. Głuszczyzna działka budwolana

Zobacz galerię

Media i instalacje

Gaz: do 100m
Woda: jest
Kanalizacja: do 100m
Prąd: jest

Dodatkowe informacje

Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: RM

Gm. Głusk - m. Głuszczyzna działka budwolana

Numer oferty: LER-GS-2060
Gmina: Głusk (gw)
Miejscowość: Głuszczyzna
Cena: 249 000 PLN
Cena za m²: 144,00 PLN
Powierzchnia: 1 735,00 m2

Opis

Oferujemy Państwu interesującą działkę budowlaną, zlokalizowaną w cichej i malowniczej miejscowości Głuszczyzna, w gm. Głusk.


 

Działka położona jest w pierwszej linii zabudowy od strony wewnętrznej drogi dojazdowej, z nieutwardzonej drogi gminnej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią nieliczne zabudowania jednorodzinne, pola uprawne i pastwiska. Okolica jest zielona i bardzo spokojna.


 

Prostokątny grunt o szerokości frontu 32m, oraz powierzchni całkowitej 1735 mkw, to płaski, ustawny teren – idealny do budowy domu i aranżacji przestrzeni wokół.


 

Dostępne media:

-prąd

-woda

-gaz

-kanalizacja


 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oznaczył działkę jako tereny zabudowy mieszkaniowej o funkcji zagrodowej (symbol RM).


 

Dodatkowe ustalenia planu:


 

Dopuszcza się:


 

· doinwestowanie poszczególnych istniejących działek zagrodowych o brakujące elementy

zagospodarowania (garaże, budynki gospodarcze), Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 3239

· realizację na działkach nieuciążliwych obiektów usługowych na terenach o klasie bonitacyjnej gruntu poniżej III (niewymagających zgody na wyłączenie z produkcji rolnej). Warunki dla obiektów usługowych jak dla zabudowy mieszkaniowej.

· przekształcanie siedlisk rolniczych na zabudowę letniskową


 

Wyklucza się:


 

· lokalizację na terenie zabudowy zagrodowej ferm hodowlanych zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

· lokalizację funkcji kolidujących z podstawową funkcją obszaru oraz wywołujących uciążliwości wykraczające poza granice własnej posesji. Nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.


 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:


 

· ustala się minimalną wielkość działki zagrodowej na 1500m2 (- 15%), chyba że na rysunku planu pokazano inaczej,

· forma zabudowy wolnostojąca o wysokości do III kondygnacji, przy czym III kondygnacja może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w dachu,

· pokrycie obiektów budowlanych dachami wysokimi o symetrycznym nachyleniu połaci na „korpusie” głównym, lub dachem płaskim (nie dotyczy to tymczasowych obiektów budowlanych oraz zabudowy gospodarczej z dachami jednospadowymi),

· poziom podłogi parteru nie może być posadowiony wyżej niż 1,0 m od poziomu terenu przy wejściu

· wielkość powierzchni zabudowy do 40 % powierzchni działki,

· minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na działce 30%,

· powyższe zasady powinny być również stosowane przy adaptacji, modernizacji i przebudowie istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych.


 

W oddaleniu 3 km od działki (3 min samochodem) – znajduje się miejscowość Czerniejów, gdzie znajdziecie Państwo szereg punktów dostępności publicznej, takich jak: sklepy spożywcze, szkołę podstawową, kościół, punkty usługowe, restaurację i wiele innych.


 

Dojazd do granic administracyjnych Lublina, to zaledwie 12 minut.


 

Szczegółowych informacji chętnie udzielę Państwu podcza prezentacji bądź rozmowy telefonicznej. Zachęcam również do zapoznania się z innymi ofertami działek budowlanych dostępnych na stronie internetowej Biura:

www.alternatywnebn.pl


 

Osoba do kontaktu:


 

Mateusz Pępiak

telefon: 661 223 595

e-mail: mateusz.pepiak@alternatywnebn.pl


 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

20-807 Lublin

ul. Czeremchowa 5

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Mateusz Pępiak

661 223 595

mateusz.pepiak@alternatywnebn.pl