Działka budowlano – usługowa, Krebsówka

Zobacz galerię

Media i instalacje

Gaz: do 100m
Woda: do 100m
Kanalizacja: brak
Prąd: do 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 24,5m x 95m
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: Tak
Dojazd: droga szutrowa

Działka budowlano - usługowa, Krebsówka

Numer oferty: LER-GS-2088
Gmina: Niedrzwica Duża
Miejscowość: Krebsówka
Cena: 249 000 PLN
Cena za m²: 105,50 PLN
Powierzchnia: 2 371,00 m2

Opis

Alternatywne Biuro Nieruchomości oferuje Państwu bardzo atrakcyjną działkę budowlaną, zlokalizowaną w miejscowości Krebsówka, w gminie Niedrzwica Duża.
Prezentowany grunt mieści się w pierwszej linii zabudowy od wewnętrznej drogi gminnej. Prostokątna działka o powierzchni 2371 m2, oraz szerokości frontu 95 m, jest bardzo dobrze skomunikowana – zaledwie 2 minuty zajmie Państwu dojazd do węzła drog ekspresowej S19, 3 minuty do drogi wojewódzkiej nr 834, oraz tyle samo do drogi krajowej nr. 19.

To płaski i ustawny teren, ulokowany w sąsiedztwie zabudowań jednorodzinnych, gospodarstw rolnych i pól uprawnych. Będzie świetną inwestycja na przyszłość,  jako idealne miejsce na budowę domu lub prowadzenie usług.

Dostępne media:
– gaz (do 100m),
– prąd (do 100m),
– woda (do 100m).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość objęta została planem terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz usług komercyjnych (1MR, UC).

Dodatkowe ustalenia planu:
Na terenach oznaczonych symbolem 1 MR ustala się podstawowe przeznaczenie na zabudowę zagrodową oraz następujące warunki zagospodarowania:
a. adaptację, rozbudowę i budowę obiektów budowlanych w granicach istniejących zabudowanych działek,
b. lokalizację nowych siedlisk rolniczych, minimalna powierzchnia działki zagrodowej 0,20 – 0,30 ha; dopuszcza się mniejsze powierzchnie działki, jeśli będą zachowane wymagania przepisów szczególnych, umożliwiających usytuowanie obiektów z zachowaniem zasady dobrego sąsiedztwa,

 Na terenach zabudowy zagrodowej dopuszcza się:
 a. lokalizację zabudowy jednorodzinnej na działkach o powierzchni minimum 800 m2 jako uzupełnienie niezabudowanych enklaw lub wydzielonych z siedliska rolnego, na warunkach określonych w obszarze 1MN,
b. adaptację i lokalizację nieuciążliwych usług oraz innych nieuciążliwych funkcji pod warunkiem, że:
– nie ograniczają możliwości realizacji podstawowej funkcji terenu na sąsiednich działkach (sytuowania obiektów i urządzeń związanych z zabudową siedlisk),
– są dostępne od drogi publicznej lub ciągu pieszo-jezdnego,
c. dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowo – gospodarczej na działkach zabudowy jednorodzinnej, położonej w terenach 1 MR,
d. przekształcanie siedlisk na zabudowę letniskową,

Tereny usług komercyjnych (UC):
Na terenach przeznaczonych na funkcje usług komercyjnych, oznaczonych w planie następującymi symbolami: UC-H, UC-G, UC-T, UC-RB, UC-R, UC-A, obowiązują, poza wymienionymi w ust. 1, następujące zasady zagospodarowania:
1/ Adaptacja istniejących obiektów usługowych, z dopuszczeniem ich modernizacji, rozbudowy i uzupełnianie nowymi budynkami, zgodnie z przeznaczeniem określonym dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu, pod warunkiem spełnienia przepisów w zakresie ochrony środowiska, sanitarnych, przeciwpożarowych, ochrony dóbr kultury, prawo budowlane, dotyczących dróg publicznych,
2/ Kształtowanie usług wielofunkcyjnych, uwzględniające zasadę dobrego sąsiedztwa,
3/ Możliwość lokalizacji usług na wyznaczonych terenach budowlanych lub w istniejącej zabudowie na warunkach określonych dla terenów RPm, 1MR, 2 MR, 1 MN, 2 MN, MM, ML oraz wg zasad ogólnych określonych w ust. 1,
4/ Lokalizację usług warunkuje się ograniczeniem uciążliwości do granic terenu do którego inwestor ma tytuł prawny,
5/ Lokalizacja usług o uciążliwości nie mieszczącej się w strefie działek i zabudowy mieszkaniowej, np. usług ozn. UC-R na terenach ozn. RU, PP,PS,
6/ Dopuszcza się funkcje zamienne, jeśli nie będą kolidowały z istniejącym i planowanym przeznaczeniem terenów, lub innymi funkcjami w obiektach wielofunkcyjnych,
7/ Przeznaczenie uzupełniające na usługi publiczne lub inne usługi oraz funkcje mieszkalne towarzyszące funkcji podstawowej (dla właściciela), w obiektach wolnostojących lub jako wbudowane, z zachowaniem zasady dobrego sąsiedztwa,
8/ Urządzenie zielenią min. 30% powierzchni niezabudowanych działek, przeznaczonych na realizację inwestycji,

W odległości 2 km od oferowanej działki, mieści się miejscowość Niedrzwica Duża, gdzie znajdziecie Państwo wiele punktów usługowo – handlowych, jak i kulturalno – oświatowych, takich jak: sklepy spożywcze, odzieżowe, urząd gminy, szkołę, kościół, obiekty sportowe, restauracje, specjalistyczne sklepy, dom kultury i wiele innych.

Dojazd do granic administracyjnych Lublina, to zaledwie 15 minut.

Serdecznie zapraszam na prezentację oferowanego gruntu a także do kontaktu telefonicznego, podczas którego udzielę szczegółowych informacji.
Inne równie interesujące oferty znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Michał Pietrzak
telefon: +48 723 964 932
e-mail: michal.pietrzak@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
20-807 Lublin
ul. Czeremchowa 5

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Michał Pietrzak

723 964 932

michal.pietrzak@alternatywnebn.pl