Inwestycyjna działka rolna w Dysie

Zobacz galerię

Media i instalacje

Prąd: powyżej 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 24x269
Kształt działki: prostokąt
MPZP: Tak

Inwestycyjna działka rolna w Dysie

Numer oferty: LER-GS-2459
Gmina: Niemce
Miejscowość: Dys
Cena: 155 000 PLN
Cena za m²: 26,50 PLN
Powierzchnia: 5 900,00 m2

Opis

Oferujemy Państwu interesującą nieruchomość inwestycyjną, znajdującą się w cichej i dobrze skomunikowanej miejscowości Dys, w gm. Niemce

Całościowa powierzchnia działki wynosi 5900 mkw, a szerokość frontu 269 m. Obecnie nieruchomość objęta jest planem upraw polowych i ogrodniczych, jednak w dłuższej perspektywie istnieje możliwość przekształcenia jej w teren zabudowy zagrodowej/jednorodzinnej. 

Działka stanowi świetną lokatę kapitału na przyszłość. Mieści się w spokojnej i cichej okolicy, pośród pól uprawnych i pastwisk. W oddalonym o ok. 2 km centrum miejscowości, gdzie znaleźć można liczne punkty usługowe oraz użyteczności publicznej, m.in. zespół szkół, plac zabaw, sklep, poczta, ośrodek zdrowia i wiele innych.

Dojazd do granic administracyjnych Lublina potrwa ok.15 minut. Natomiast w odległości 5,5 km od działki mieści się węzeł obwodnicy Lublin-Rudnik, który zapewnia sprawną komunikację z miastem, a także okolicznymi miejscowościami.

Dostępne media:

  • prąd (powyżej 100m)
  • woda (powyżej 100 m)

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość oznaczono jako teren upraw polowych, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:

  • uprawy polowe;
  • ogrody działkowe;
  • uprawy ogrodnicze; o ustaleniach:wyklucza się lokalizacji nowych budynków poza istniejącymi siedliskami rolnymi;

Ponadto:
– dopuszcza się lokalizację ferm hodowlanych, które ze względu na uciążliwość nie mogą być lokalizowane w zwartej zabudowie;
– dopuszcza się w granicach istniejącego siedliska realizację domu mieszkalnego dla członków rodziny rolnika, bez możliwości wtórnego podziału działki;
– dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejących siedlisk (według warunków jak dla terenów MR);
– dopuszcza się przekształcanie istniejących siedlisk na cele zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) oraz zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) z zachowaniem ustaleń wg ustępu 1.6 MR pkt. 6);
– dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie dróg wewnętrznych, służących obsłudze gospodarki rolnej;
– zakazuje się melioracji o jedynie odwadniającym charakterze;
– dopuszcza się zalesianie, zadrzewianie lub zakrzewianie użytków rolnych określonych rysunkiem planu oraz nie wyznaczonych rysunkiem planu dla: 
V i VI klasy bonitacyjnej gruntów, gruntów rolnych narażonych na erozję wodną i trudnych do uprawy o nachyleniu powyżej 15°, terenów potencjalnie narażonych na zalanie i podtopienie;
– dopuszcza się ponadto lokalizację: terenów zieleni, punktów widokowych i ciągów spacerowych oraz ścieżek rowerowych i konnych, zapewniających dostęp do zespołów zieleni wzdłuż istniejących cieków wodnych, urządzeń infrastruktury technicznej, obiekty lub urządzenia o których mowa w pkt. 9 można lokalizować pod warunkiem: dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego, nienaruszania ustaleń obowiązujących dla wiodącej funkcji terenu.
 
Zapraszam serdecznie do kontaktu, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące działki lub chcą się Państwo umówić na prezentację nieruchomości. Zachęcam do zapoznania się z innymi ofertami dostępnymi na stronie internetowej:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Anna Lis
tel.: 531 275 846
e-mail:  anna.lis@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5
20-807 Lublin

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anna Lis

531 275 846

anna.lis@alternatywnebn.pl