Działka usługowo-budowlana w Niedrzwicy Dużej

Media i instalacje

Gaz: w drodze dojazdowej
Woda: na działce
Prąd: w ulicy

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 38m x 31m
Kształt działki: prostokąt
MPZP: 103 U/MN

Działka usługowo-budowlana w Niedrzwicy Dużej

Numer oferty: LER-GS-1995
Gmina: Niedrzwica Duża
Miejscowość: Niedrzwica Duża
Ulica: Bychawska
Cena: 199 000 PLN
Cena za m²: 166,00 PLN
Powierzchnia: 1 200,00 m2

Opis

Posiadamy w ofercie nieruchomość usługowo-mieszkalną , ulokowaną w świetnej lokalizacji, tuż przy planowanej trasie ekspresowej S19, ukończonej na odcinku prowadzącym do działki od strony Lublina, w miejscowości Niedrzwica Duża.

Oferowany grunt położony jest w drugiej linii zabudowy, na płaskim terenie – idealnym do posadowienia budynku usługowego, usługowo-mieszkalnego bądź mieszkalnego.

Prostokątna działka o powierzchni całkowitej 1200 mkw, o wymiarach 38m x 31m leży w dogodnej lokalizacji również względem bliskości drogi krajowej. Dojazd do niej to zaledwie 5 minut.

Dostępne media:
-woda ( w działce);
-prąd ( w drodze wewnętrznej);
-gaz (w drodze wewnętrznej).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działkę oznaczono jako teren zabudowy usługowej i mieszkalnictwa jednorodzinnego (symbol 103 U/MN).

Założenia planu:
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
1) ustala się powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej – minimalnie 1200 m2
2) ustala się lokalizację na działce budowlanej budynku usługowego, mieszkalno usługowego, lub mieszkalnego.
3) funkcja usługowa jest podstawowa i musi stanowić minimum 55% programu inwestycji.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
1) budynki usługowe, wolnostojące, oraz usługi jako lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne oraz budynki mieszkalne jednorodzinne.
2) w przypadku realizacji obiektów usługowych związanych z handlem detalicznym oraz gastronomią jako budynków wolnostojących, nakazuje się ich usytuowanie w pierwszej linii zabudowy od strony drogi publicznej,
3) dopuszcza się doinwestowanie poszczególnych istniejących działek budowlanych o budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku o przeznaczeniu podstawowym,
4) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 11.
5) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) maksymalny – 0.8,
b) minimalny – 0.1,
6) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maksymalnie 50%,
7) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – minimalnie 25%,
8) maksymalna wysokość budynku:
a) mieszkalnego i mieszkalno – usługowego – 9,0 m (maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne przy czym II kondygnacja może być realizowana wyłącznie jako  poddasze użytkowe w dachu),
b) garażowego, gospodarczego – 6,0 m (1 kondygnacja nadziemna),
c) usługowego – 9,0 m (maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne)
9) Ustala się stosowanie dachów stromych o spadku do 45o i symetrycznym nachyleniu połaci

W oddaleniu pięciu minut od oferowanej działki, mieści się centrum Niedrzwicy Dużej, gdzie ulokowane są m.in. urząd gminy, sklepy spożywcze, tekstylne, wszelkie punkty usługowe i gastronomiczne, oraz oświatowe i rekreacyjne. Jednocześnie tyle samo czasu zajmie Państwu dojazd do drogi krajowej numer 19, dzięki której dojazd do granic administracyjnych Lublina zajmie Państwu niewiele ponad 10 minut.

Działka powstanie w wyniku podziału, istnieje możliwość zakupu całego obszaru o powierzchni 2980 mkw.

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Ewelina Kanadys
telefon: 780 047 764

e-mail: ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Anita Górkiewicz

telefon: 696 617 940

e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5,
20-807 Lublin

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Ewelina Kanadys

780 047 764

ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl