Działka pod małe osiedle domów jednorodzinnych

Zobacz galerię

Media i instalacje

Gaz: tak - miejski
Woda: tak - miejska
Kanalizacja: brak
Prąd: jest

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 505 x 39,50
Kształt działki: prostokąt
MPZP: MN/U i RM

Działka pod małe osiedle domów jednorodzinnych

Numer oferty: LER-GS-1071
Gmina: Głusk
Miejscowość: Kazimierzówka
Cena: 2 390 000 PLN
Cena za m²: 120,00 PLN
Powierzchnia: 19 941,00 m2

Opis

Oferta dotyczy działki z dużym potencjałem położonej w miejscowości Kazimierzówka (gm. Głusk) o całkowitej powierzchni 19 941m2 (39,5m x 505m). 
Nieruchomość położona jest w pierwszej linii zabudowy, bezpośrednio przy drodze serwisowej (gotowe dwa wybrukowane zjazdy).
Niniejsza oferta przedstawia propozycję podziału gruntu na 13 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, co sprawia że możemy stworzyć małe osiedle domów.

Grunt na sprzedaż objęta jest dwiema uchwałami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Pierwsza cześć od strony drogi serwisowej o powierzchni 1ha objęta jest uchwałą nr XXVII/171/08 RADY GMINY GŁUSK z dnia 30 września 2008 r. o oznaczeniu MN/U, które narzuca: 
-podstawowe przeznaczenie terenów pod budownictwo mieszkalno-usługowe z następującymi warunkami zagospodarowania działki: podstawowe przeznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe gdzie w granicach własności, może być zrealizowany program mieszkaniowy i usługowy (bez ograniczenia udziału powierzchni poszczególnych funkcji) lub program mieszkaniowy albo usługowy, 
-minimalną wielkość działki budowlanej dla zabudowy mieszkalno-usługowej: 900m2
-pokrycie dachem spadzistym o symetrycznym nachyleniu połaci, 
-wysokość całkowita budynków nie może przekraczać III kondygnacji mieszkalnych, z których III może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w stromym dachu, 
-maksymalny pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia ustala się na 12 m,
-na terenach mieszkalno-usługowych ustala się, na wyznaczonych na rysunku planu terenach zieleni na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bezwzględny obowiązek zagospodarowania wyznaczonego terenu zielenią wysoką, z możliwością realizacji miejsc parkingowych w ilości nie większej niż 50% tego terenu, z warunkiem stosowania nawierzchni przepuszczalnej (najlepiej trawiastej na płytach ażurowych), 
-możliwość realizowania zabudowy 80 metrów od krawędzi działki (na dniach zostanie złożony wniosek do GDDKiA o zmniejszenie odległości do 40 metrów). 
Link do uchwały: http://mpzp.igeomap.pl/doc/lublin/glusk/08.pdf 

Druga część nieruchomości objęta jest uchwałą nr XII/95/15 RADY GMINY GŁUSK z dnia 17 września 2015 r. o oznaczeniu MN/U i RM. 
MN/U
-wiodąca funkcja mieszkaniowa (program mieszkaniowy musi być zrealizowany obowiązkowo w ilości min. 55 % powierzchni użytkowej wszystkich obiektów). Funkcja usługowa stanowić może do 45 % programu zagospodarowania, 
-pokrycie dachem wysokim o symetrycznym nachyleniu połaci, lub dachem płaskim, 
-wysokość całkowita budynków nie może przekraczać III kondygnacji mieszkalnych, z których III może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w dachu,
-dla określenia maksymalnego pionowego wymiaru budynku liczonego od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku – ustala się: dla budynków z wysokim dachem (o spadku powyżej 30stopnia) wysokość mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie może przekraczać 12,00 m, natomiast dla budynków pozostałych wysokość mierzona od poziomu terenu do gzymsu nie może przekraczać 10,00 m, 
-obowiązuje utrzymanie na działce budowlanej min. 30 % powierzchni jako zieleni biologicznie czynnej, 
-minimalną wielkość działki budowlanej 900 m2
-wielkość powierzchni zabudowy do 40 % powierzchni działki. 
RM: 
-dopuszcza się realizację na działkach nieuciążliwych obiektów usługowych na terenach o klasie bonitacyjnej gruntu poniżej III, 
-forma zabudowy wolno stojąca o wysokości do III kondygnacji, przy czym III kondygnacja może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w dachu,
-pokrycie obiektów budowlanych dachami wysokimi o symetrycznym nachyleniu połaci lub dachem płaskim
-wielkość powierzchni zabudowy do 40 % powierzchni działki, 
-minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na działce 30%
Link do uchwały: http://mpzp.igeomap.pl/doc/lublin/glusk/15.pdf 

Dostępne media: woda, prąd, gaz. 

W razie pytań zapraszam do kontaktu oraz na prezentację. 

KONTAKT:   
Maciej Sprawka 782-615-051  
E-Mail: maciej.sprawka@alternatywnebn.pl 

ALTERNATYWNE BIURO NIERUCHOMOŚCI  
20-807 Lublin  
ul. Czeremchowa 5  

www.alternatywnebn.pl

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Maciej Sprawka

782 615 051

maciej.sprawka@alternatywnebn.pl