Blog

Prawo budowlane po zmianach. Co warto wiedzieć o uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, podziale projektu budowlanego i legalizacji samowoli?

06/04/2020

Nowelizacja prawa budowlanego (ustawa z dn. 13 lutego 2020 r. o zmianach w prawie budowlanym) na początku marca została podpisana przez prezydenta. Oznacza to, że nowe przepisy wejdą w życie jeszcze w tym roku (dokładnie po sześciu miesiącach od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. ). Zmian będzie dużo, ponieważ dotyczą one ponad 50 przepisów prawa budowlanego i wielu innych ustaw. Cel nowelizacji jest prosty – uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Z tego artykułu dowiesz się, jak zmienią się przepisy w kontekście:
– uzyskiwania pozwolenia na budowę;
– podziału projektu budowlanego;
– legalizacji samowoli budowlanych.

Jak już wspomnieliśmy, nowe prawo budowlane wiąże się z szeregiem zmian. Aby móc je dokładnie opisać, w niniejszym artykule przybliżymy wybrane (wymienione u góry) kwestie.

Jakie obiekty zostaną zwolnione z wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę?

Nowy projekt zakłada wprowadzenie specjalnego katalogu obiektów, które nie będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę czy samego zgłoszenia prac. Inwestycjami, jakie będzie można wykonywać bez uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót będą:

 • obiekty małej architektury w przestrzeni publicznej;
 • instalacje gazowe (zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz) budynku;
 • naziemne tarasy przydomowe o pow. zabudowy nie większej niż 35 m2;
 • paczkomaty i automaty do przechowywania przesyłek;
 • biletomaty;
 • wpłatomaty;
 • automaty służące do sprzedaży;
 • automaty o innym przeznaczeniu o wysokości maksymalnej 3m.

Należy również podkreślić, że w przypadku robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania ani pozwolenia ani zgłoszenia, będzie obowiązywał podział na cztery grupy: przebudowa, remont, instalowanie oraz utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

Jak będzie wyglądał podział projektu budowlanego?

Jeśli chodzi o zmiany związane z podziałem projektu budowlanego, to wiadomo, że będzie on podzielony na trzy (a nie jak miało miejsce do tej pory cztery) główne części. Takie jak:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu – ma określać granice działki lub terenu, zawierać informację na temat sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, szczegółowe informacje dotyczące istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, informację o obszarze oddziaływania obiektu, jak również układ komunikacyjny i układ zieleni;
 • projekt architektoniczno budowlany – powinien ukazywać układ przestrzenny, projektowane rozwiązania technologiczne i materiałowe budynku, informację o sposobie użytkowania obiektu budowlanego (w tym liczbę wydzielonych lokali mieszkalnych), charakterystykę ekologiczną, projektowane źródła ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, opis dostępności dot. osób niepełnosprawnych, informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4a);
 • projekt techniczny – będzie podzielony na dwie części: opisową i rysunkową. Jeśli chodzi o pierwszą z wymienionych, to znajdą się tam takie elementy jak: rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, opis układu budowanego obiektu, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne przegród wewnętrznych i zewnętrznych, warunki charakterystyki i ochrony energetycznej budynku, podział budynku na strefy pożarowe, oznaczenia układu komunikacji wewnętrznej (teren, sieć, instalacje uzbrojenia terenu).

Jak zatem widać, zmian będzie sporo, a zdecydowanie największe dotyczą projektu technicznego. Zostanie on mocno rozbudowany i będzie bardzo dokładny, przez co podobny do projektu architektoniczno budowlanego. Co istotne, według nowych przepisów, do zawiadomienia o planowanym terminie robót budowlanych trzeba będzie dołączyć oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego. Mimo że takie oświadczenie nie ma żadnego znaczenia dla procesu uzyskania pozwolenia na budowę, to jednak obowiązkiem inwestora będzie jego posiadanie przed startem inwestycji.

Legalizacja samowoli budowlanych, czyli ma być szybciej i taniej

Bardzo ważną kwestią, jaka ulegnie zmianie będzie ta związana z co najmniej 20-letnimi samowolami budowlanymi. Tego typu budynków na terenie Polski nie brakuje, ale z uwagi na to, że organy nadzoru budowlanego nie mają wiedzy na temat ich lokalizacji, nie są w stanie podejmować odpowiednich działań. Właściciele z kolei często nie mają zamiaru zgłaszać i legalizować samowoli z obawy o wysokie opłaty, szereg formalności lub nawet ewentualną decyzję o rozbiórce. Właśnie z myślą o takich osobach zdecydowano się wprowadzić ułatwienia.

Założenie jest proste. Jeżeli powstanie samowoli nie zostało zgłoszone nie tylko przez właściciela, ale również przez sąsiadów, to można uznać, że nie narusza ona interesów osób trzecich. W takich przypadkach właściciele samowoli budowlanych będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury legalizacji. W toku postępowania konieczne będzie przedłożenie następujących dokumentów:

 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (pod rygorem odpowiedzialności karnej);
 • inwentaryzacji geodezyjnej podwykonawczej;
 • ekspertyzy technicznej.

Ważną informacją dla właścicieli samowoli budowlanych jest to, że skorzystanie z nowej procedury nie będzie wiązało się z koniecznością wniesienia opłaty legalizacyjnej.