Blog

Zbycie nieruchomości komercyjnej, a podatek VAT. Objaśnienia Ministerstwa Finansów

11/04/2019

Przez długi czas zbycie nieruchomości komercyjnej budziło wiele kontrowersji i niejasności w kontekście płatności podatku VAT. Z uwagi na liczne uwagi i pytania, które trafiały do Ministerstwa Finansów jego przedstawiciele we wrześniu 2018 roku poinformowali o rozpoczęciu konsultacji, mających na celu sformułowanie interpretacji obowiązujących przepisów. Pod koniec ubiegłego roku resort finansów opublikował objaśnienia ws. opodatkowania VAT zbycia nieruchomości komercyjnych. Powinni zapoznać się z nimi wszyscy ci, którzy planują sprzedaż nieruchomości komercyjnej.

Już sama definicja nieruchomości komercyjnej jest trudna w określeniu i w zależności od jej sformułowania może budzić wątpliwości. Należy przyjąć, że nieruchomość komercyjna, to taka nieruchomość, która jest nierozerwalnie powiązana z dochodem uzyskiwanym przez jej właściciela.

Zbycie nieruchomości komercyjnej, a VAT

„Uwzględniając postulaty podmiotów, które działają w sektorze nieruchomości komercyjnych, rozpoczynamy konsultacje podatkowe w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Ministerstwo Finansów zbierze opinie strony społecznej odnośnie kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uznać, że transakcja dot. nieruchomości komercyjnej stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) wyłączone z zakresu VAT“ – wyjaśnił jesienią resort finansów swoją decyzję o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących podatku VAT od sprzedaży nieruchomości komercyjnych.

Błędne klasyfikowanie przez podatników transakcji jako opodatkowanych VAT jest powszechne i wiąże się z wieloma nieprzyjemnymi konsekwencjami zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego nieruchomość komercyjną. Nabywający nieruchomość płatnicy nie mogą w takich przypadkach odliczyć naliczonego VAT-u. Jeśli chodzi natomiast o sprzedającego, który dokona błędnego założenia, że nieruchomość nie stanowi zbycia odrębnego poszczególnych aktywów i w związku z tym nie zadeklaruje należnego podatku VAT, konieczne będzie:

  • wykazanie należnego podatku VAT,
  • opłacenie zaległego podatku wraz z odsetkami,
  • opłacenie 30-procentowej sankcji.

Sprzedaż nieruchomości komercyjnej podatek: co wiadomo po konsultacjach?

11 grudnia 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia ws. opodatkowania VAT zbycia nieruchomości komercyjnych. W założeniu mają one ułatwić życie zarówno sprzedającym, jak i kupującym nieruchomości komercyjne. Głównie chodzi zmniejszenie ilości sporów osób zainteresowanych z organami podatkowymi. Pełną treść objaśnienia można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów.