Atrakcyjna działka w Opolu Lubelskim

Media i instalacje

Gaz: w ulicy
Woda: ciepła - miejska
Kanalizacja: w ulicy
Prąd: w ulicy

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 40x28m
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
Warunki zabudowy: MPZP

Atrakcyjna działka w Opolu Lubelskim

Numer oferty: LER-GS-2360
Gmina: Opole Lubelskie
Miejscowość: Opole Lubelskie
Ulica: Zbożowa
Cena: 99 000 PLN
Cena za m²: 90,00 PLN
Powierzchnia: 1 100,00 m2

Opis

Prezentujemy Państwu dwa atrakcyjne grunty budowlane mieszczące się na obrzeżach Opola Lubelskiego. 

Oferowane działki znajdują się przy ulicy Zbożowej w drugiej oraz trzeciej linii zabudowy. 
Działka w drugiej linii zabudowy posiada wymiary ok. 44 x 28m co daje areał 1140 m2. 
Działka w trzeciej linii zabudowy natomiast cechuje się wymiarami ok 48 x 30m, oraz areałem 1365 m2. 
Dostęp do ul. Zbożowej zapewniony jest poprzez służebność, jednak w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Zaplanowane są drogi osiedlowe umożliwiające dojazd  do każdej z posesji. Planowane drogi osiedlowe są widoczne na załączonych zdjęciach w kolorze czerwonym.  

Dzięki ulokowaniu działek na obrzeżach miasta zyskujemy ciszę i spokój, pozostając jednak blisko punktów dostępności publicznej jakie oferuje miasto. Okolica to przeważnie niskie zabudowania jednorodzinne, oraz niezagospodarowane tereny zielone.
 
Dostępne media:

 – woda w drodze
 – gaz w drodze 
 – prąd w drodze 
 – telekomunikacja w drodze 
 – kanalizacja w drodze

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość oznaczono  jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 5MN).

Dodatkowe ustalenia planu:

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 MN ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca;
2) uzupełniające: obiekty infrastruktury technicznej.

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: do 40%;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimum 40%;
4) intensywności zabudowy: nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,8;
5) wysokość zabudowy: do 10 m;
6) ilość kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachów:

a) budynki mieszkalne: dachy dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaże: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachów: wyłącznie w odcieniach czerwieni, brązu, szarości i grafitu;
9) dopuszcza się możliwość lokalizowania budynków gospodarczych i garaży w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 700 m²;
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej: 18,0 m;
3) dopuszcza się wydzielanie działek pod infrastrukturę techniczną oraz na dołączenie do innych działek pod warunkiem, że pozostała część działki zachowa minimalne parametry określone w pkt 1 i 2;
4) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 5 m.

Obsługa komunikacyjna terenu, o którym mowa w ust. 1, od terenu: 3 KDD, 4 KDD, 8 KPJ oraz terenu położonego poza granicą planu oznaczonego w sąsiednim planie miejscowym symbolem F7 KDD.

Opole  Lubelskie to miasto, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Centrum obfituje w szereg punktów usługowych, miejsca do rozrywki i relaksu, centra sportowe, punkty oświaty, oraz administracji. Obrzeże miasta to również stawy hodowlane i kąpieliska wodne, które w lecie przyciągają spragnionych chłodu mieszkańców Opola, a w zimie zapewniają atrakcje lokalnym wędkarzom. Okoliczne, gęste lasy mogą stanowić cel wspólnych wycieczek rowerowych, czy spacerów. Dodatkowo w okolicy działki (800 m) znajduje się zabytkowy Pałac Lubomirskich w otoczeniu starego parku miejskiego, wraz z ogrodem.

Nieruchomość jest bardzo dobrze skomunikowana poprzez położenie nieopodal drogi wojewódzkiej nr 824 – dojazd do granic administracyjnych Lublina to zaledwie nieco ponad 30 minut.

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Dominik Hałas
telefon: 504 630 370
e-mail: dominik.halas@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5,
20-807 Lublin

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Dominik Hałas

504 630 370

dominik.halas@alternatywnebn.pl