Działka leśna gm.Markuszów

Media i instalacje

Gaz: brak
Woda: brak
Kanalizacja: brak
Prąd: brak

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 15,5x 330
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: ZL/RP

Działka leśna gm.Markuszów

Numer oferty: LER-GS-2662
Gmina: Markuszów
Miejscowość: Markuszów
Cena: 33 000 PLN
Cena za m²: 6,50 PLN
Powierzchnia: 5 267,00 m2

Opis

Z przyjemnością prezentujemy Państwu ofertę zakupu działki inwestycyjnej w malowniczej miejscowości gminnej Markuszów. To idealne miejsce dla rolnika lub inwestora, ceniącego spokój, tereny zielone i bliskość natury.

 

Powierzchnia działki wynosi 5267 mkw, co daje duże możliwości inwestycyjne. Teren jest częściowo zadrzewiony, otoczony lasem i polami uprawnymi. To doskonała okazja dla rolników i osób zainteresowanych rozwojem rolnictwa lub hodowli zwierząt. 

 

W odległości ok. 5 km od działki znajduje się wjazd na drogę ekspresową S17 (węzeł Nałęczów), zapewniający sprawną komunikację w regionie. Natomiast w oddalonym o 2,5 km centrum Markuszowa, mieszczą się liczne punkty handlowo-usługowe m.in. sklepy, supermarket, szkoła, apteki, restauracje i wiele innych. Dojazd do miasta Lublin, w okolice Muzeum Wsi Lubelskiej potrwa ok. 20 minut

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oferowana nieruchomość została oznaczona jako teren lasów i zadrzewień (symbol ZL), gdzie ustala się:

  1. Zakaz zmiany sposobu użytkowania leśnego na nieleśne z zastrzeżeniem pkt.2, dopuszcza się lokalizację niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz związanych z gospodarką leśną, z zachowaniem procedur określonych w przepisach szczególnych;

  2. Dopuszcza się na warunkach określonych w planie przystosowanie wydzielonych fragmentów lasów do ograniczonej względami przyrodniczymi penetracji turystycznej, pieszej, rowerowej i konnej, z wykorzystaniem istniejącego układu dróg i duktów leśnych; dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń obsługi turystyki (schrony, miejsca odpoczynku, ścieżki dydaktyczne, parkingi przyleśne, obiekty sanitarne), z zachowaniem ochrony drzewostanu, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i zarządcą lasów,

  3. Ochronę i kształtowanie granicy rolno-leśnej zgodnie z zasadami ekologicznymi – ochrona strefy ekotonalnej o szerokości min. 3 m od krawędzi lasu przed użytkowaniem ornym,

  4. Kształtowanie struktury gatunkowej w kierunku powiększania różnorodności biologicznej, zwiększania odporności na wpływ czynników zewnętrznych i dostosowania do typu miejscowego siedliska leśnego,

  5. Ochronę linii brzegowej lasów przez zakaz destabilizacji stosunków wodnych,

  6. Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 30 m od krawędzi lasu, z wyjątkiem:

  1. obiektów bezpośrednio związanych z gospodarką leśną oraz obsługą turystyki,

  2. gdy wymóg ten uniemożliwiałby uzupełnianie zabudowy istniejącego siedliska,

  1. Zakaz wycinki zakrzewień łęgowych, z wyjątkiem przypadków związanych z ochroną przeciwpowodziową i konserwacją urządzeń wodnych, w zakresie uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, z uwzględnieniem warunków określonych w § 10 ust.5,

 

Szczegółowych informacji chętnie udzielę Państwu podczas prezentacji bądź rozmowy telefonicznej. Zachęcam również do zapoznania się z innymi ofertami działek budowlanych dostępnych na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

Osoba do kontaktu:

Mateusz Pępiak

telefon: 661 223 595

e-mail: mateusz.pepiak@alternatywnebn.pl

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

20-807 Lublin

ul. Czeremchowa 5

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Mateusz Pępiak

661 223 595

mateusz.pepiak@alternatywnebn.pl