Wyjątkowa działka budowlana w Kolonii Serniki

Media i instalacje

Woda: do 100m
Prąd: powyżej 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 21x127m
MPZP: MN, RL

Wyjątkowa działka budowlana w Kolonii Serniki

Numer oferty: LER-GS-2667
Gmina: Serniki
Miejscowość: Serniki-Kolonia
Cena: 209 000 PLN
Cena za m²: 74,00 PLN
Powierzchnia: 2 835,00 m2

Opis

Mam przyjemność zaprezentować Państwu kompleks działek budowlanych zlokalizowanych w urokliwej miejscowości Serniki Kolonia, gm. Serniki.

 

Nieruchomość mieści się w pierwszej linii zabudowy przy szutrowej drodze dojazdowej. Zaraz obok zaczyna się asfaltowa drogi gminnej. Działka o całkowitej powierzchni 2835 mkw, składa się z części budowlanej, usytuowanej od frontu oraz obszaru zalesień, znajdującego się z tyłu nieruchomości.

 

Działka posiada liczne zadrzewienia, tworzące wyjątkową atmosferę tego miejsca. Okolicę otaczają rozległe lasy i tereny zielone. Najbliższe sąsiedztwo stanowią nieliczne zabudowania jednorodzinne. To idealna propozycja dla wszystkich, którzy pragną zamieszkać w harmonii z naturą, z daleka od miasta, jednocześnie nie rezygnując z udogodnień jakie zapewnia.

 

Działka jest bardzo atrakcyjna również pod względem komunikacyjnym – dojazd do centrum Lubartowa, gdzie znajdą Państwo wiele punktów handlowo-usługowych, potrwa zaledwie 10 minut. W oddalonej o 1,5 km miejscowości Serniki, mieści się wiele punktów użyteczności publicznej, ułatwiających codzienne funkcjonowanie, m.in.urząd gminy, sklep spożywczy, boisko czy park rozrywki. 

 

Dostępne media:

 • woda w drodze gminnej (do 30 m od granicy działki)

 • prąd powyżej 100m 

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren budowlany oznaczono jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem zabudowy usługowej (E20 MN). Natomiast pozostałą część stanowi teren zalesień (E19 RL).

 

Szczegółowe ustalenia planu dla E20 MN)::

 1. lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub bliźniaczych oraz towarzyszących parterowych budynków o funkcji garażowej i gospodarczej, a także budynków usługowych;

 2. zasady realizacji budynków mieszkalnych:

 1. wysokość budynków maksymalnie do 12 metrów,

 2. dachy budynków o nachyleniu do 45º,

 3. możliwość podpiwniczenia budynków, posadowienie parteru do 1 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku;

 1. towarzyszące budynki usługowe oraz o funkcji garażowej i gospodarczej nie powinny przekraczać wysokości 9 metrów i powinny mieć dachy o nachyleniu do 45º;

 2. dopuszcza się adaptację zrealizowanych budynków w ich istniejącej formie i z istniejącą funkcją, z możliwością rozbudowy i remontów, a zmiana sposobu użytkowania oraz uzupełnienie zainwestowania terenu jest możliwe z zachowaniem przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego terenu, dopuszcza się rozbiórkę budynków w złym stanie technicznym lub nieprzydatnych do dalszego użytkowania;

 3. nieprzekraczalna linia zabudowy – 6 m od linii rozgraniczającej terenu od strony drogi gminnej,

 4. 8) obsługa komunikacyjna dla terenu E20 MN z drogi gminnej za pośrednictwem działki nr ew. 486 stanowiącej drogę;

 5. maksymalny procent zabudowy działki budowlanej – do 40% powierzchni, wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,8;

 6. dla terenów E20 MN obowiązuje pozostawienie na działce budowlanej nie mniej niż 40% powierzchni biologicznie czynnej;

 7. dopuszcza się przebieg sieci oraz lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Ustalenia planu dla E19 RL:

 1. przeznaczenie podstawowe – tereny zalesień; 

 2. przeznaczenie dopuszczalne – urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

 3. zakazuje się lokalizacji budynków; 

 4. dostosowanie składu gatunkowego planowanych nasadzeń do warunków siedliskowych istniejących kompleksów leśnych położonych w sąsiedztwie i do składu gatunkowego odpowiadającego drzewostanom właściwym dla tego obszaru geograficznego;

 5. nie ustala się nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

 6. ze względu na charakter przeznaczenia terenu nie ustala się parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów. 

 

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

 

Opiekun oferty Ewelina Kanadys

telefon: 780 047 764

e-mail: ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5, 

20-807 Lublin

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Ewelina Kanadys

780 047 764

ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl