Atrakcyjne działki budowlane – Osmolice Drugie

Media i instalacje

Gaz: do 100m
Woda: do 100m
Kanalizacja: brak
Prąd: do 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 26,5x36
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: MN

Atrakcyjne działki budowlane - Osmolice Drugie

Numer oferty: LER-GS-2793
Gmina: Strzyżewice
Miejscowość: Osmolice Drugie
Cena: 130 000 PLN
Cena za m²: 135,50 PLN
Powierzchnia: 960,00 m2

Opis

Prezentujemy Państwu atrakcyjne działki budowlane,  zlokalizowane w miejscowości Osmolice Drugie, w gminie Strzyżewice.

Nieruchomości oferowane wyłącznie przez Alternatywne Biuro Nieruchomości, ulokowane są w pierwszej i drugiej linii zabudowy od nieutwardzonej drogi gminnej. Powstaną w wyniku podziału geodezyjnego istniejącej nieruchomości. Do obydwu działek zagwarantowany jest dojazd poprzez wydzieloną służebność drogową, która wliczona jest w cenę nieruchomości. Prostokątne grunty o powierzchniach równych 960 mkw i szerokości frontu wynoszącej 26 m ulokowane są w cichej i spokojnej okolicy.
Najbliższą okolicę stanowią nieliczne zabudowania jednorodzinne, pola uprawne i Las Osmolicki.

Dostępne media:

-prąd(do 100m)
-woda(do 100m)
-gaz(do 100m)

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomości objęto planem terenów zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej (symbol MN).

Dodatkowe ustalenia planu:

1. Utrzymanie gabarytów i skali zabudowy w nawiązaniu do krajobrazu i otoczenia tej zabudowy:

1) maksymalna wysokość – jedna kondygnacja nadziemna + poddasze użytkowe w stromym dachu, o spadku powyżej 30° i symetrycznym nachyleniu połaci,
2) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia – poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu. Dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu.
3) ustala się budowę jednego budynku mieszkalnego na działce z dopuszczeniem lokalizacji budynku gospodarczego.

2. Na terenach zabudowy jednorodzinnej ustala się dopuszczenie lokalizacji obiektów usług publicznych i komercyjnych, wyodrębnienie terenów zieleni publicznej, urządzeń sportu, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń komunikacyjnych pod warunkiem, że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego, a ich uciążliwość mieści się w granicach działki do której inwestor ma tytuł prawny.

3. Dla terenów wymagających podziału na działki budowlane dopuszcza się:

1) podział nieruchomości w przypadku zapewnienia dojazdu do drogi publicznej w formie drogi wewnętrznej lub służebności przejazdu i przechodu przez działki mające dostęp do drogi publicznej z zachowaniem przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych przepisów szczególnych.
2) jako rozwiązanie alternatywne scalenie i podział nieruchomości z zachowaniem przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami po wykonaniu planu zagospodarowania przestrzennego w skali uszczegółowionej ustalającego zasady podziału na działki budowlane, zasady zabudowy oraz realizacji infrastruktury technicznej.
3) ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 800 m²,

Nieruchomości są usytuowane w bardzo dogodnej lokalizacji – dzięki bliskości lasu i położeniu przy mało ruchliwej drodze, możecie cieszyć się Państwo ciszą i spokojem, jednocześnie nie musząc rezygnować z udogodnień jakie oferuje większe miasto.
W odległości 2 km znajduje się centrum miejscowości Osmolice Drugie, gdzie znajdziecie Państwo m.in.  sklep spożywczy, szkołę i plac zabaw. Dojazd do granic administracyjnych Lublina zajmie Państwu nie więcej niż 10 minut.

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację nieruchomości. Zachęcam również do zapoznania się z innymi nieruchomościami dostępnymi na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Krzysztof Duma
Telefon: 885 186 730
e-mail: krzysztof.duma@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5,
20-807 Lublin

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Krzysztof Duma

885 186 730

krzysztof.duma@alternatywnebn.pl