Działka inwestycyjno – budowlana – Głusk

Zobacz galerię

Dodatkowe informacje

Kształt działki: nieregularny
Ogrodzenie: brak
Warunki zabudowy: MPZP

Działka inwestycyjno - budowlana - Głusk

Numer oferty: LER-GS-2179
Gmina: Głusk (gw)
Miejscowość: Głusk
Cena: 250 000 PLN
Cena za m²: 109,00 PLN
Powierzchnia: 2 300,00 m2

Opis

Oferujemy Państwu atrakcyjną działkę budowlaną, usytuowaną w miejscowości Głusk, w gminie Głusk.

Mieszcząca się w pierwszej linii zabudowy działka o powierzchni całkowitej 2300 m2, to prostokąt o szerokości 15 m. W przyszłości powstanie droga dojazdowa od strony pól, dzięki czemu zapewniony będzie obustronny dojazd do posesji.

Okolica to przyszłościowy grunt inwestycyjno – budowlany na granicy miasta Lublina, przyciągający inwestorów, oraz deweloperów. Nieopodal powstają nowe zabudowania jednorodzinne.

Dostępne media:
prąd
woda
gaz

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość oznaczono jako teren zabudowy zagrodowej (symbol RM).

Dodatkowe ustalenia planu:

Podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem realizacji dodatkowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych (bez gwarancji planistycznej standardu właściwego dla terenów zabudowy mieszkaniowej). Dotyczy to następujących terenów oznaczonych na rysunkach planu: 

Dopuszcza się:
doinwestowanie poszczególnych istniejących działek zagrodowych o brakujące
elementy zagospodarowania (garaże, budynki gospodarcze)
 lokalizację na terenie działek zagrodowych usług bytowych dla obsługi mieszkańców
o uciążliwości mieszczącej się w granicach posesji,
przekształcanie siedlisk rolniczych na zabudowę letniskową

Wyklucza się:

lokalizację na terenie zabudowy zagrodowej ferm hodowlanych mogących pogorszyć stan środowiska
lokalizację funkcji kolidujących z podstawową funkcją obszaru oraz wywołujących
            uciążliwości wykraczające poza granice własnej posesji.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 ustala się minimalną wielkość działki zagrodowej na 1500 m 2 +- 15%
forma zabudowy wolnostojąca o wysokości do III kondygnacji, przy czym III
            kondygnacja może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w stromym
            dachu
 pokrycie obiektów budowlanych dachami o symetrycznym nachyleniu połaci na
           „korpusie” głównym obiektów (nie dotyczy to tymczasowych obiektów budowlanych)
 poziom podłogi parteru nie może być posadowiony wyżej niż 1,0 m od poziomu
            terenu przy wejściu
wielkość powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki
 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na działce 30%
powyższe zasady powinny być również stosowane przy adaptacji, modernizacji i
            przebudowie istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych, a także przy
            projektowaniu obiektów usługowych.

Dojazd do ulicy Głuskiej, to zaledwie 4 minuty.

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: 
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Dominik Hałas
telefon: 504 630 370
e-mail: dominik.halas@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5,

20-807 Lublin
www.alternatywnebn.pl

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Dominik Hałas

504 630 370

dominik.halas@alternatywnebn.pl