Działka 1600m w Nasutowie przy Alei Lipowej

Media i instalacje

Gaz: do 100m
Woda: do 100m
Kanalizacja: brak
Prąd: do 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 40m x 40m
Kształt działki: kwadrat
Ogrodzenie: brak
MPZP: MR
Dojazd: droga szutrowa

Działka 1600m w Nasutowie przy Alei Lipowej

Numer oferty: LER-GS-2527
Gmina: Niemce
Miejscowość: Nasutów
Cena: 247 000 PLN
Cena za m²: 154,50 PLN
Powierzchnia: 1 600,00 m2

Opis

Mam przyjemność zaprezentować Państwu piękną działkę budowlaną usytuowaną w kameralnym zakątku miejscowości Nasutów, w gminie Niemce. 

Nieruchomość o całkowitej powierzchni 1600 mkw, mieści się na niezagospodarowanym terenie, z dala od drogi gminnej. Bezpośredni dojazd do działki zapewnia szutrowa droga wewnętrzna,  do której udziały są wliczone w cenę.

Okolica jest bardzo spokojna i zielona, sąsiedztwo stanowią nieliczne zabudowania oraz malownicze pola i łąki. W pobliżu znajduje się słynna zabytkowa Aleja Lipowa, która jest idealnym miejscem spacerów oraz innych aktywności na świeżym powietrzu.

W obrębie 1 km od działki znajdziecie Państwo sklep spożywczy, szkołę podstawową, ośrodek edukacyjny, Lipowy Dwór- dom opieki i rehabilitacji oraz wiele innych. W odległości 500 m przebiega droga wojewódzka nr 828 Puławy – Łęczna, która zapewnia sprawną komunikację. Dojazd do miejscowości Niemce potrwa ok. 6 minut, zaś do centrum Lublina dojadą Państwo w niespełna 25 minut. 

Media dostępne na działce:

 • gaz (w drodze)

 • woda (w drodze)

 • prąd (w drodze)

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość została przeznaczona pod zabudowę zagrodową (symbol MR) z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol MN) oraz zabudowy letniskowej (symbol ML). 

 

Szczegółowe ustalenia planu:

 1. dopuszcza się podział na nowowydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800m2 w granicach terenu MR,

 2. minimalną szerokość nowowydzielanej działki ustala się na 25 metrów,

 3.  dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki,

 4. ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:
  a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,
  b)posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,
  c) wysokość kalenicy do 9 metrów,
  d) dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których dopuszcza się połacie jednospadowe,

  e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci
  f) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,

 5. dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5.000m2 na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej,

 6. dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych. Wyklucza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz realizacji obiektów i urządzeń o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu. 

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Ewelina Kanadys

telefon: 780 047 764

e-mail: ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl


Opiekun oferty: Anita Górkiewicz

telefon: 696 617 940

e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5, 

20-807 Lublin

www.alternatywnebn.pl

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Ewelina Kanadys

780 047 764

ewelina.kanadys@alternatywnebn.pl